Mall för försäljningsplaner

En mall för försäljningsplaner ger ditt försäljningsteam ett organiserat ramverk för allt de behöver åstadkomma varje kvartal. Lär dig hur du kan använda en mall för försäljningsplaner för att snabba upp processen med försäljningsplanering.

Använd mall

Registrera dig för att använda den är mallen.

INTEGRERADE FUNKTIONER

goal iconMålreporting iconPaneler för rapporteringautomation iconReglerproject iconProjekt

Recommended apps

Salesforce ikon
Salesforce
Zoom-ikon
Zoom
Gmail-ikon
Gmail
Slack-logotyp
Slack

Dela
facebookx-twitterlinkedin

Hur ofta skapar du en ny försäljningsstrategi? För många försäljningsteam är det något som sker varje kvartal. Att utveckla strategin från grunden varje kvartal kan dock ta upp värdefull planeringstid som skulle kunna användas för att sälja din produkt.

I stället för att skapa din försäljningsplan från grunden varje kvartal kan du använda vår kostnadsfria mall för försäljningsplaner.

Vad är en mall för försäljningsplaner?

En mall för försäljningsplaner är en återanvändbar struktur som hjälper dig att utveckla ditt försäljningsteams strategi, framgångsvärde och slutmål. De här mallarna kan också innehålla försäljningsteamets syfte, målgrupp och intäktsmål. 

Varför är det här viktigt? I stället för att börja om från grunden kan ditt team använda vår kostnadsfria mall för försäljningsplaner som utgångspunkt för den kvartalsvisa försäljningsplaneringen. Det här bidrar till att påskynda processen genom att ge ditt team en grundläggande strategi att arbeta utifrån. Allt ditt team behöver göra är att fylla i sina specifika framgångsvärden, mål och ansvarsområden för den tidsperioden.

Vad bör en mall för en försäljningsplan innehålla?

Det finns några olika komponenter som ingår i en mall för försäljningsplaner. De komponenterna kan variera beroende på vilken typ av försäljning du arbetar med. Försäljning av programvara skiljer sig mycket från försäljningsteam i detaljhandeln, men de vanligaste komponenterna är följande:

 • Intäktsmål: Det här är det intäktsmål som du vill att ditt försäljningsteam ska uppnå innan teamets fastställda deadline.

 • Teamstruktur: Vem i teamet som är ansvarig för vad. Det här innebär att identifiera ledare, engagerade teammedlemmar och vem som rapporterar till vem. 

 • Viktiga deadliner och milstolpar: Alla viktiga datum eller deadliner som är relevanta för en försäljningscykel.

 • Direkt ansvariga personer: Alla i teamet som är ansvariga för en specifik uppgift eller del av ett projekt.

Beroende på din försäljningsstrategi och hur ditt team fungerar kan du lägga till ytterligare information såsom följande:

 • Aktuella marknadsvillkor: Det här kan handla om information om den ekonomiska situationen för att förstå vad potentiella kunder tycker om att handla under en viss tid på året. Du kan till exempel lägga till information såsom en PEST-analys i det här avsnittet.

 • Målmarknaden eller en ideal kundprofil: Information om den ideala kunden som du säljer till. Det hjälper ditt försäljningsteam att bättre förstå vem deras målgrupp är och hur de bäst kan sälja till dem.

 • Uppgifter om konkurrenter: All information om dina konkurrenter. Information om konkurrensanalyser hjälper försäljare att få ett övertag genom att visa hur din produkt eller tjänst står sig i förhållande till konkurrenterna.

Så här använder man vår kostnadsfria mall för försäljningsplaner

Att skapa en försäljningsplan med vår kostnadsfria mall är enkelt. Här är några få steg för att hjälpa dig att komma igång. 

 1. Analysera din nuvarande försäljningsprocess. Om ditt team har upprepningsbara uppgifter i den nuvarande försäljningsprocessen bör mallen fånga upp alla dessa steg. På så sätt slipper dina försäljningschefer manuellt upprepa uppgifter när de skapar en ny försäljningsstrategi.

 2. Fastställ ett huvudförsäljningsmål. Oavsett kvartal bör du alltid tydligt ange det huvudsakliga mål som du vill att ditt team ska uppnå. Det hjälper teamet att fokusera på det arbete som kommer att ha störst inverkan på försäljningsmålet. 

 3. Bestäm framgångsvärden. Att koppla dina försäljningsmål till dina verksamhetsmål är en viktig del av arbetet med att ta fram en mall för en försäljningsplan. Din mall bör ha ett särskilt avsnitt för framgångsvärden, så att ditt team vet exakt hur vissa uppgifter är kopplade till större mål. De här framgångsvärdena bör ansluta direkt till det försäljningsmål som du fastställde i steg två.

 4. Dokumentera genomförbara steg. Vår kostnadsfria mall för försäljningsplaner gör det enkelt att fånga upp de genomförbara stegen som ditt team vidtar för att uppnå de mål som du beskrev i steg två. Det här avsnittet säkerställer att du kan mäta exakt om det arbete du utför bidrar till att uppnå dina mål.

 5. Dela viktig information om sammanhanget med ditt team. Mallen för din försäljningsplan bör innehålla information såsom konkurrensforskning, marknadsförhållanden och en individuell kundprofil. Den här informationen kan uppdateras och kopieras för framtida försäljningsplaner. 

Integrerade funktioner

 • Mål. Mål i Asana kopplas direkt till det arbete du utför för att nå dem, vilket gör det enkelt för teammedlemmar att se vad de arbetar för. Mål är ofta separerade från arbetet som görs för att uppnå dem. Genom att koppla teamet och företagets mål till arbetet som krävs för att uppnå dem, får teammedlemmarna i realtid en inblick i hur deras arbete direkt bidrar till teamets och företagets framgång. På så sätt kan teammedlemmarna fatta bättre beslut. De kan vid behov identifiera de projekt som stödjer företagets strategi och prioritera de uppgifter som ger mätbara resultat. 

 • Rapportering. Rapportering i Asana översätter projektdata till visuella diagram och lättförståeliga grafer. Genom att rapportera om arbetet där arbetet äger rum kan du minska dubbelarbete och dra ner på onödiga appbyten. Och eftersom allt ditt teams arbete redan finns i Asana, kan du exportera data från alla projekt eller team för att få en korrekt bild av vad som händer på ett och samma ställe.

 • Automatisering. Automatisera manuellt arbete så att ditt team lägger mindre tid på improduktivt arbete och mer tid på de uppgifter de anlitades för att göra. Regler i Asana fungerar på basis av utlösare och åtgärder – i huvudsak ”om X händer, gör Y”. Använd regler för att automatiskt tilldela arbete, justera slutdatum, ställa in anpassade fält, meddela intressenter och mer. Allt från särskilda automatiseringar till hela arbetsflöden – med hjälp av regler får teamet mer tid till att ägna sig åt kvalificerat och strategiskt arbete.

 • Milstolpar. Milstolpar representerar viktiga projektkontrollpunkter. Genom att sätta upp milstolpar i hela projektet gör du det möjligt för teammedlemmar och projektintressenter att se hur du närmar dig ditt mål. Använd milstolpar för att fira små framgångar på vägen mot det stora projektmålet. 

Rekommenderade appar

 • Salesforce. Ta bort flaskhalsar genom att göra det möjligt för försäljnings-, användarframgångs- och serviceteam att kommunicera direkt med supportteamen i Asana. Dela bilagor och skapa genomförbara, spårbara uppgifter för allt som har med förförsäljning att göra. Med Service Cloud kan du ansluta dina implementerings- och serviceteam till supportteam i Asana och erbjuda en fantastisk användarupplevelse.

 • Zoom. Asana och Zoom samarbetar för att hjälpa teamen att ha mer målinriktade och fokuserade möten. Zoom + Asana-integreringen gör det enklare att förbereda möten, hålla genomförbara konversationer och komma åt information när samtalet är slut. Mötena börjar i Asana där gemensamma mötesagendor ger insyn i och sammanhang om vad som kommer att diskuteras. Under mötet kan teammedlemmarna snabbt skapa uppgifter i Zoom, så att detaljer och åtgärdspunkter inte går förlorade. När mötet är slut hämtar Zoom + Asana-integreringen transkriptioner och inspelningar från mötet till Asana, så att alla medarbetare och intressenter kan se dem vid behov.

 • Gmail. Med Asana för Gmail-integreringen kan du skapa Asana-uppgifter direkt från din Gmail-inkorg. Alla uppgifter du skapar från Gmail kommer automatiskt att inkludera sammanhanget från ditt e-postmeddelande, så att du aldrig missar något. Behöver du kolla upp en Asana-uppgift när du skriver ett e-postmeddelande? I stället för att öppna Asana kan du använda Asana för Gmail-tillägget och helt enkelt söka efter uppgiften direkt från din Gmail-inkorg. 

 • Slack. Omvandla idéer, arbetsförfrågningar och åtgärdspunkter från Slack till spårbara uppgifter och kommentarer i Asana. Gå från snabba frågor och åtgärdspunkter till uppgifter med tilldelade personer och slutdatum. Fånga enkelt upp arbete så att förfrågningar och att göra-punkter inte försvinner i Slack. 

Vilka är stegen för att skapa en mall för försäljningsplaner?

Istället för att skapa en mall för försäljningsplaner från grunden kan du använda vår kostnadsfria mall för att starta din planeringsprocess. Genom att använda en mall i ett projektledningsverktyg ser du också till att alla teammedlemmar enkelt kan se och komma åt din försäljningsplan i realtid.

CRM för nöjda kunder, Asana för nöjda team

CRM organiserar affärer och kundinformation, men det är bara Asana som hjälper dig att planera och hantera initiativ från försäljningsavdelningen. Påbörja en gratis provperiod i dag.

Prova Asana gratis