Möt Asana Intelligence

AI har gått med i teamet för att hjälpa chefer, avdelningar och hela organisationer att arbeta smartare.

See it in actionKom igång
Ikon för förenklade godkännanden
Skapa klarhet och ansvarstagande

Uteslut spekulationer från strategisk planering och nå affärskritiska mål

Abstrakt bild på en datorskärm som visar en kontrollpanel med en översikt över arbetsflöden
Maximera inverkan

Öka allas produktivitet genom att använda AI för att skapa och förbättra arbetsflöden

Ikon för ökad säkerhet
Skala med självförtroende

Samla team, verktyg och arbetsdata med säkerhet och tillförlitlighet

SKAPA KLARHET OCH ANSVARSTAGANDE

Ställ in och uppnå affärskritiska mål med självförtroende

Asana-produktanvändargränssnitt som visar AI som utarbetar en uppdatering av projektstatus
NU TILLGÄNGLIG

Smart status

Skapa statusuppdateringar snabbare om mål, portfolior och projekt med AI som hämtar arbetsdata i realtid för att identifiera risker, hinder och öppna frågor.

Asana-produktanvändargränssnitt som visar Asana Intelligence som svarar på frågan "Vilka utmaningar kan hindra oss från att nå detta mål?"
NU TILLGÄNGLIG

Smarta svar

Ställ frågor till Asana om dina uppgifter och projekt för att få snabba insikter, identifiera utmaningar och fastställa nästa steg.

Kommer snart till mål och portfolior.

Asana-produktanvändargränssnitt som visar Asana Intelligence som skapar ett rekommenderat mål baserat på befintliga företagsmål, dokumentation och bemanningsallokeringar
KOMMER SNART

Smarta mål

Formulera effektivare mål och standardisera dem i hela organisationen. Med hjälp av AI kan du få förslag på tips för att utarbeta mål baserat på bästa praxis.

Asana-produktanvändargränssnitt som visar Asana Intelligence som skapar ett rapporteringsdiagram baserat på frågan "Visa mig status för alla mitt teams projekt under första kvartalet"
VAD SOM HÄNDER FRAMÖVER

Smart rapportering

Gör det enkelt för alla att se och förstå hur arbetet fortskrider. Berätta för AI vilka data du vill visualisera och få hjälp att skapa diagram automatiskt.

MAXIMERA INVERKAN

Bygg arbetsflöden snabbare och öka produktiviteten

Asana-produktanvändargränssnitt som visar Asana Intelligence skapa en arbetsflödesregel baserat på frågan "När en ny högprioriterad uppgift skapas, meddela mig i Microsoft Teams."
KOMMER SNART

Smarta arbetsflöden

Med hjälp av några enkla instruktioner kommer AI att skapa arbetsflöden som är optimerade för att matcha specifika mål och bästa praxis.

Asana-produktanvändargränssnitt som visar Asana Intelligence som skapar en statusuppdateringssammanfattning för ett "Fall '24 Marketing Creative"-projekt
NU TILLGÄNGLIG

Smarta sammanfattningar

Få en kort sammanfattning av vad som har hänt i ett projekt under en viss tidsperiod, så att du kan hålla dig informerad om alla viktiga ändringar.

Asana-produktanvändargränssnitt som visar Asana Intelligence skapa underuppgifterna "Granska lanseringsmål" och "Utkast till ny kopia" baserat på den överordnade uppgiftsbeskrivningen "Låt oss titta på lanseringsmålen och komma igång med första utkastet."
NU TILLGÄNGLIG

Smarta sammanfattningar

Granska åtgärdspunkter och höjdpunkter från uppgifter och kommentarer utan ytterligare ett möte. Du kan också sammanfatta uppgifter direkt i Slack.

Asana-produktanvändargränssnitt som visar en Asana Intelligence-funktion genom vilken en användare kan ändra ett svar som skrivs in i Asana efter ton och innehållslängd.
NU TILLGÄNGLIG

Smart redigerare

Skriv tydligare, mer övertygande svar med rätt tonläge och förbättra din formatering.

Asana åtar sig att säkerställa AI-säkerhet och transparens

Läs mer
Ikon för grönt kryss

Våra AI-partner använder inte dina data för att träna sina modeller.

Ikon för grönt kryss

Våra AI-partner är skyldiga att radera kunddata efter varje fråga.

SKALA MED SJÄLVFÖRTROENDE

Skala arbetet enkelt med pålitlig säkerhet och tillförlitlighet

Asana-produktanvändargränssnitt som visar Asana Intelligence som erbjuder föreslagna mål, team och projekt som en nyanställd bör gå med i baserat på sin roll.
KOMMER SNART

Smart introduktion

Hjälp nyanställda att snabbt gå med i rätt projekt, team och mål så att de omedelbart kan börja göra skillnad.

Asana-produktanvändargränssnitt som visar Asana Intelligence som genererar anpassade fält för ett ”Marketing ops tracking”-projekt.
NU TILLGÄNGLIG

Smarta fält

Organisera projekt för att stödja samarbete med automatiskt genererade anpassade fält.

Asana-produktanvändargränssnitt som visar en Asana Intelligence som svarar på den användargenererade frågan "Hur lägger jag till en underuppgift för flera projekt?".
KOMMER SNART

Smart hjälp

Få hjälp i produkten och experttips om hur du använder Asana.

Asana-produktanvändargränssnitt som visar Asana Intelligence som skapar ett nytt "Marknadsföringslanseringskampanj"-projekt baserat på frågan "Syftet med det här projektet är att planera och genomföra vår nästa marknadsföringskampanj".
VAD SOM HÄNDER FRAMÖVER

Smarta projekt

Berätta om ditt nästa projekt så kommer AI att skapa ett med rätt struktur för dig.

Asanas vägledande principer för användarcentrerad AI

Ta reda på hur vi gör det möjligt för team att samarbeta på ett effektivare sätt.

Läs våra AI-principer
AI-funktioner som drivs av den fullständigaste kartläggningen i realtid över organisationens arbetsdata – Asana Work Graph®

Fördjupa dig

Automatisering av dina arbetsflöden är bara början. Se vad mer du kan göra med Asana.

Se alla funktioner
Bild av projekt- och uppgiftshantering
Projekt- och uppgiftshantering

Spåra arbetet från början till slut, så att alla team vet exakt vad de ska göra för att nå målen.

Se projekthantering
Bild för mål och rapportering
Mål och rapportering

Koppla det dagliga arbetet till företagets övergripande mål och följ förloppet i realtid.

Bild för arbetsflödesautomatisering
Arbetsflödesautomatisering

Skapa processer som körs automatiskt så att teamen kan fokusera på nästa stora grej.

Bild för administration och säkerhet
Administration och säkerhet

Skala med tillförsikt och skydda ditt företags arbete.

Från arbetsflöden till arbetsbelastningar – vi har det du behöver

Kom igång Kontakta oss