Skapa bättre innehåll snabbare

Effektivisera processer för att engagera dina mottagare och uppnå dina marknadsföringsmål.

Kom igångVisa demo
Bannerbild av en innehållskalender: sammanfattning av produktanvändargränssnitt

Få full insyn

Se allt innehåll i en kalender, inklusive lanseringsdatum, kanaler och mycket mer.

Publicera snabbare

Automatisera processer så att teamen får mer tid till att skapa.

Följ varumärkesprofilen

Anslut innehållsverktyg för att centralisera granskningar och se till att tillgångarna är konsekventa.


Innehållskalender, Asana-produktanvändargränssnitt

Se helheten

  • Visa allt kommande och publicerat innehåll i en interaktiv kalender. 

  • Använd AI för att automatiskt märka och sortera innehåll, så att du inte behöver göra det. 

  • Skapa anpassade paneler för att snabbt se vilket innehåll som lanseras per kanal, målgrupp och mycket mer.

Funktioner
ProjektvyerSmarta fältPaneler för rapportering
Redigera uppgiftsmall Asana-produktanvändargränssnitt

Automatisera varje steg

  • Skapa anpassade regler för att omedelbart tilldela, överlämna och följa upp innehållsdelar. 

  • Tilldela uppgifter automatiskt så att intressenter kan godkänna, avvisa eller begära ändringar med ett enda klick.

  • Skapa uppgiftsmallar för att beskriva varje steg i innehållsproduktionen, från planering till publicering.

Funktioner
ReglerUppgifterMallar
Anställd som arbetar med innehåll i Asana, sammanfattning av produktanvändargränssnitt

Centralisera innehållsplaneringen

  • Gör det enkelt att hitta och granska innehåll med våra Google Workspace- och Microsoft 365-integreringar. 

  • Spåra samma innehåll i flera projekt så att det bara finns en referens.

Funktioner
ProjektAppintegreringar

Hitta innehåll snabbare

Med hundratals appintegreringar kan ni organisera innehåll på ett och samma ställe, oavsett vilka verktyg teamen använder.

Utforska fillagringsappar

Mallar för innehållskalendrar

Börja inte från början. Kom igång med planering snabbare med färdiga mallar från innehållsexperter.

Illustration av en innehållskalender i Asana
Mall för AppLovins innehållskalender

Se hur AppLovin använder Asana för att spåra innehållstyper, arbetsstatus och primära kanaler för allt de publicerar.

Se mall
Redaktionell kalender Asana-produktanvändargränssnitt
Mall för redaktionell kalender

Spåra innehållsförlopp, plattform, typ och godkännandestatus på ett och samma ställe.

Kalender för sociala medier, Asana-produktanvändargränssnitt
Kalendermall för sociala medier

Skapa en innehållskalender för att schemalägga, spåra och hantera inlägg i sociala medier.

Innehållskalender i Asana, sammanfattning av produktanvändargränssnitt
Genom att hantera vår innehållskalender i Asana kan vi se allt som ska läggas ut under en viss månad, vilken kanal det ska till och var det är under utveckling. Uppgiftsmallar för varje innehållstyp säkerställer att vi inte missar några viktiga steg i de olika leveransprocesserna. Med Asana kan vi arbeta enligt den hastighet och effektivitet som definierar AppLovin-kulturen.

Lewis Leong

Projektledare inom marknadsföring, AppLovin

AppLovin-logotyp (liten)
Använd AppLovins mall

Har du några frågor? Vi har svaren.

Engagera dina mottagare

Finjustera din innehållsplan med bättre synlighet och blixtsnabba processer.

Kom igångVisa demo