Asana Enterprise

Anpassa och skala med förtroende

Samordna din växande organisation med hjälp av Asanas flexibla arbetsledningsplattform.

Kontakta försäljningsavdelningen
Kunder älskar Asana

Älskad av fler än en miljon team i 190 länder

  • Amazon logo
  • P&G logo
  • Spotify logo
  • Accenture logo
  • Paypal Logo
  • Under Armour logo
  • Okta logo
  • Xero logo
Varför Asana

Anpassningsbar arbetsledning

Med Asana Enterprise har din organisation åtkomst till hela utbudet av arbetsledningsfunktionerna. Få åtkomst till kraftfulla adminkapaciteter och en avancerad datakontroll.

Effektivisera din organisation

Koppla företagets målsättningar med själva arbetet med Mål.

Arbeta med olika team

Förbättra teamets effektivitet och njut av stressfria projekt med Arbetsflöden.

Få insikter i realtid

Spåra affärsmålen och hjälp teamen att nå framgång med Universell rapportering.

Storskalig säkerhet

Lita på att ditt arbete är säkert och skalbart med vår robusta infrastruktur.

Säkerhet

Kontrollera dina jobbdata

Auktorisera användning

Säkerställ datasekretess genom att kräva tvåfaktorsautentisering och att distribuera SSO och SAML 2.0.

Öka datakontrollen

Skydda jobbdata med avancerade funktioner såsom dataexport, dataradering, kryptering vid överföring och vila, och inter-regionala säkerhetskopieringar.

Undvik dataläckor

Förebygg dataförluster via CASB genom att godkänna vilka Asana-instanser som ska vara tillgängliga på företagets enheter och nätverk.

Skalbarhet

Anpassa med förtroende

Snabbare användarhantering

Automatisera användar- och grupprovisionering via SCIM med de bästa identitetsleverantörerna.

Anslut till viktiga system

Bygg anpassade automatiseringar och integreringar med servicekonton för att få ut ännu mer av Asana.

Tillgång till tillförlitlig support

Få prioriterad support, 99,9 % tillgänglighet, och professionella servicealternativ för en lyckad anpassning.

FÖRSTKLASSIGA INTEGRERINGAR

Fler än 100 integreringsmöjligheter, och fler är på väg.

Samla allt arbete genom att integrera Asana till de verktyg din organisation använder med hjälp av vårt öppna API och interna integreringar.

Läs om integreringar
Microsoft icon
Okta icon
Microsoft Outlook icon
Microsoft Teams icon
Gmail icon
Slack icon
Salesforce icon
Adobe icon
Jira Cloud icon
Power BI icon
Tableau icon
Zoom icon
EFTERLEVNAD

Sekretess och dataskydd du kan lita på

Asana har omfattande sekretess- och säkerhetsprogram – och även internationella program för datahemvist, för att kunna skydda och hantera din organisations data.

Läs mer om förtroende hos Asana

SOC 2 (Typ 2)

Kriterier för säkerhet, tillgänglighet och sekretess för betrodda tjänster

Kontakta Asana

SOC 3

Översikt över organisationens tjänstekontroll

Läs dokumentationen

ISO/IEC 27001:2013

Internationell standard för hanteringssystem för informationssäkerhet

Läs dokumentationen

GDPR

Dataskydd och behandling av användardata för personer bosatta inom EU

Läs dokumentationen

CCPA

Sekretessrättigheter och konsumentskydd för personer bosatta i Kalifornien

Läs dokumentationen

GLBA

Personuppgiftsskydd och skyddsregler för finansinstitut

FERPA

Sekretessrättigheter för utbildningsinformation och register

Avkastning på investering

Asanas affärsvärde

En IDC-rapport påvisar Asanas positiva inverkan på de anställdas produktivitet och kundnöjdheten.

Läs hela rapporten

Ökad medarbetarnöjdhet

Snabbare utförande

Fler projekt slutförs i tid

Mindre tid läggs på administrativa uppgifter

Anslut dig och skala ditt arbete

Ge hela din organisation möjligheten att bli ännu bättre med Asana.

Kontakta försäljningsavdelningen