Asana Enterprise
Asana Enterprise

Anpassa och skala med förtroende

Ta reda på varför mer än 80 % av Fortune 100-företagen använder Asana.*

Kontakta försäljningsavdelningenKom igång

Avkastning på investering

Asanas affärsvärde**

En IDC-rapport påvisar Asanas positiva inverkan på de anställdas produktivitet och kundnöjdheten.

Läs hela rapporten
Asanas kunder har sett en ökning i medarbetarnöjdheten

Ökad medarbetarnöjdhet

Asana-användare konstaterar ett snabbare utförande

Snabbare utförande

Asana-användare konstaterat att fler projekt slutförs i tid

Fler projekt slutförs i tid

34% less time on admin tasks

Mindre tid läggs på administrativa uppgifter

Varför Asana

Anpassningsbar arbetsledning

Med Asana Enterprise har din organisation åtkomst till hela utbudet av arbetsledningsfunktionerna. Implementera avancerade säkerhetsfunktioner och kraftfulla admin- och datakontroller.

Mål med Asana

Koppla varje persons arbete till syftet

Sätt upp mål för att skapa klarhet, fokus och främja personlig utveckling.

Arbetsflöden med Asana

Ena team

Förbättra hastigheten och kvaliteten på arbetet mellan olika team med integrerade arbetsflöden.

Universell rapportering med Asana

Fatta informationsbaserade beslut

Håll verksamhetens initiativ i fas med hjälp av arbetsdata i realtid med universell rapportering.

Asana-säkerhet

Storskalig säkerhet

Lita på att ditt arbete är säkert och skalbart med vår robusta infrastruktur.

See Asana Intelligence in action

AI has joined the team. Learn about Asana's approach to AI, designed to help organizations make better decisions and maximize impact.

Titta nu
Firande figur i Asana som föreställer en enhörning

Säkerhet

Kontrollera dina jobbdata

SSO och SAML 2.0 med Asana

Auktorisera användning

Upprätthåll datasekretess genom att kräva tvåfaktorsautentisering och distribuera SSO och SAML 2.0.

Datakontroll med Asana

Öka datakontrollen

Skydda jobbdata med avancerade funktioner såsom Enterprise-nyckelhantering, dataexport, dataradering, kryptering vid överföring och vila, interregionala säkerhetskopieringar och datakontroller för mobilappen.

Dataskydd med Asana

Öka säkerheten

Använd granskningslogg-API och Splunk för att få viktiga säkerhetsvarningar. Kontrollera företagets Asana-åtkomst med vår CASB-leverantör Netskope.

Skalbarhet

Anpassa med förtroende

användarhantering med Asana

Snabbare användarhantering

Automatisera användar- och grupprovisionering via SCIM med de bästa identitetsleverantörerna.

anpassade automatiseringar med Asana

Anslut till viktiga system

Skapa anpassade automatiseringar och integreringar med servicekonton för att få ut ännu mer av Asana.

tillförlitlig support med Asana

Tillgång till tillförlitlig support

Få prioriterad support dygnet runt, 99,9 % tillgänglighet och professionella servicealternativ för en lyckad anpassning.

FÖRSTKLASSIGA INTEGRERINGAR

Över hundra integreringsmöjligheter – och fler är på väg

Samla allt arbete genom att integrera Asana till de verktyg din organisation använder med hjälp av vårt öppna API och interna integreringar.

Läs om integreringar
Microsoft-ikon
Okta ikon
Microsoft Outlook ikon
Microsoft Teams ikon
Gmail-ikon
Slack ikon
Salesforce ikon
Adobe Creative Cloud
Jira Cloud ikon
Power BI ikon
Tableau ikon
Zoom-ikon

Tillgängligt nu: dataskydd, arkivering, integreringar för elektronisk bevisanskaffning (eDiscovery)

Öka dataskyddet och se till att uppfylla organisationens mest kritiska efterlevnadsbehov. Få varningar när känsliga data läggs till i Asana, exportera data till din arkivlösning och extrahera data för rättstvister och utredningar.

Läs mer
Asana Enterprise-nyckelhantering

EFTERLEVNAD

Sekretess och dataskydd du kan lita på

Asana har omfattande sekretess- och säkerhetsprogram – och även internationella program för datahemvist, för att kunna skydda och hantera din organisations data.

Läs mer om förtroende hos Asana
SOC 2

SOC 2 (Typ 2)

Kriterier för säkerhet, tillgänglighet och sekretess för betrodda tjänster

Kontakta Asana
SOC 3

SOC 3

Översikt över organisationens tjänstekontroller

Läs dokumentationen
GDPR

GDPR

Dataskydd och behandling av användardata för personer bosatta i EU

Läs dokumentationen
CCPA

CCPA

Sekretessrättigheter och konsumentskydd för personer bosatta i Kalifornien

Läs dokumentationen
ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27001:2013

Internationell standard för hanteringssystem för informationssäkerhet

Läs dokumentationen
ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27017:2015

Riktlinjer för informationssäkerhetskontroll av molntjänster

Läs dokumentationen
ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27018:2019

Riktlinjer för att skydda personuppgifter

Läs dokumentationen
ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27701:2019

Standard för hantering av sekretessinformation som stödjer efterlevnad av internationella sekretesslagar

Läs dokumentationen
CSA Star Level 1-ikon

CSA STAR Level 1

Självutvärdering av efterlevnad av säkerhetskontroller för molntjänster

Läs dokumentationen
HIPAA logotyp

HIPAA

Skydd av patienthälsoinformation i USA

Read documentation
GLBA

GLBA

Personuppgiftsskydd och skyddsregler för finansinstitut

Läs dokumentationen
FERPA

FERPA

Sekretessrättigheter för utbildningsinformation och register

Läs dokumentationen
ISO/IEC 27001:2013

APPI

Skydd av personuppgifter för personer som är bosatta i Japan

Read documentation

Älskad av miljoner användare i de största organisationerna runtom i världen

Amazon – logotyprutnät
P&G logotyp
Spotify logotyp
Okta logotyp
Accenture logotyp
Under Armour logotyp
Xero logotyp
Paypal logotyp

Anslut dig och skala ditt arbete

Ge hela din organisation möjligheten att bli ännu bättre med Asana.

Kontakta försäljningsavdelningenKom igång

*Korrekt per den 7 september 2022. Asana lämnar inga utfästelser om att uppdatera denna siffra.

**Vitbok från IDC, sponsrad av Asana, The Business Value of the Asana Platform, dokument #US50642023, juni 2023