Prissättning

Gör det enkelt att organisera arbetet. Kom igång gratis.

Få åtkomst till Asanas funktioner. Inget kreditkort krävs.

Kom igång

Prissättning

Styrka, kontroll och anpassningsförmåga – allt du behöver för att hantera ditt team och alla era projekt.

För enskilda personer och små team som vill hantera sina uppgifter.

Gratis för alltid 

Hantera uppgifter och personliga att göra-listor:

 • Samarbeta med upp till 10 teamkollegor

 • Obegränsade uppgifter

 • Obegränsade projekt

 • Obegränsade meddelanden

 • Obegränsad aktivitetslogg

 • Obegränsad fillagring (100 MB per fil)

 • Obegränsat antal tilldelade personer och slutdatum

 • Listvyprojekt

 • Tavelvyprojekt

 • Kalendervy

 • Grundläggande sökfilter

 • Statusuppdateringar

 • iOS- och Android-mobilappar

 • Tidsspårning med hjälp av integreringar – Visa tidsspårningsappar

 • Fler än 100 gratis integreringar med dina favoritappar – Läs mer

För växande team som behöver spåra sina projektförlopp och nå deadliner.

Per användare, per månad faktureras årligen

  faktureras månatligen

Allt som ingår i Personal, och även:

 • Samarbeta med upp till 500 teamkollegor

 • Tidslinjevy

 • Gantt-vy

 • Asana IntelligenceNyhet

 • Arbetsflödesverktyget

 • Projektpaneler

 • Avancerad sökning

 • Globala anpassade fält

 • Formulär

 • 250 automatiseringar per månad

 • Startdatum och starttider

 • Anpassade projektmallar

 • Adminkonsol

 • Privata team och projekt

 • Obegränsade gratisgäster

För företag som behöver hantera en portfolio med jobb och mål i olika avdelningar.

Per användare, per månad faktureras årligen

  faktureras månatligen

Allt som ingår i Starter, och även:

 • Samarbeta med upp till 500 teamkollegor

 • Mål

 • 20 portfolior

 • Asana IntelligenceNyhet

 • Arbetsbelastning

 • 25 000 automatiseringar per månad

 • Förgrening och anpassning av formulär

 • Godkännanden

 • Kvalitetskontroll

 • Lås anpassade fält

 • Avancerad rapportering

 • Tidsspårning

 • Förhöjd säkerhet

För företag som behöver samordna och automatisera komplicerat arbete i olika avdelningar, utan gränser.

Kontakta försäljningsavdelningen för prissättning 

Allt som ingår i Advanced, och även:

 • Ingen användarplatsgräns

 • Asana IntelligenceNyhet

 • Obegränsade grundläggande funktioner

 • Obegränsade vyer

 • Arbetsflödessamlingar

 • Resurshantering

 • Avancerade integreringar med Salesforce, Tableau och Power BI

 • SAML

 • Snabbare användarinställningar med SCIM

 • Servicekonton

 • Kontroller för gästinbjudningar

 • Mobildatakontroller

 • Meddelanden från administratören

 • Projektadminkontroller

 • Medlemskapskontroller för teamadministratör

 • Anpassad branding

 • Premium-support

För företag som behöver uppfylla strikta efterlevnadskrav med flexibla, exakta kontroller.

Kontakta försäljningsavdelningen för prissättning 

Allt som ingår i Enterprise, och även:

 • Ingen användarplatsgräns

 • Asana IntelligenceNyhet

 • Granskningslogg

 • Granskningslogg-API

 • Stöd för integrering av säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM)

 • Stöd för integrering av dataskydd

 • Stöd för eDiscovery-integrering

 • Stöd för arkiveringsintegrering

 • Godkända arbetsytor

 • Enterprise-nyckelhantering (EKM) – se behörighetskrav

 • HIPAA-efterlevnad tillgänglig

 • Dataresidens (USA, Europa, Australien, Japan)

 • Betrodda gästdomäner

 • Hantering av administratörsappar

 • Krav på anpassat lösenord

Jämför alla funktioner

Obegränsade projekthanteringsverktyg
Personal
Starter
Advanced
Enterprise
Enterprise+

Obegränsade uppgifter

Obegränsade projekt

Obegränsade kommentarer

Obegränsade aktivitetsloggar

Obegränsad lagring (100 MB per fil)

Obegränsade tilldelade personer

Obegränsade slutdatum

Obegränsade meddelanden

Skrivbordsapp

iOS- och Android-mobilappar

Återkommande uppgifter

Multival och bulkåtgärder

Använd multi-homing för att lägga till uppgifter i projekt

Asana Intelligence
150 åtgärder per månad
1 500 åtgärder per månad
Obegränsade
Obegränsade

Smarta fält

Smart redigerare

Smarta sammanfattningar

Smarta svar

Smart status

Vyer

Projektöversikt

Lista

Tavlor

Kalender

Sparade vyer

Tidslinje

Gantt

Mål

Portfolior

20

Arbetsflöden och automatisering

Fler än 100 kostnadsfria integreringar såsom Microsoft 365, Google Workspace, Slack och andra vanliga appar

Formulär

Anpassade mallar

Startdatum och starttider

Uppgiftsanknytningar

Arbetsflödesverktyget

Regler

250 åtgärder per månad

25 000 åtgärder per månad

Formulär med förgreningslogik

Kvalitetskontroll

Godkännanden

Integrering med Jira Cloud (tvåvägssynkronisering)

Tidsspårning

Arbetsflödessamlingar

Rapportering

CSV- och PDF-export

Statusuppdateringar

Anpassade fält

Projektpaneler

Anpassning av diagram

Bibliotek med diagrammallar

Avancerad sökning

Milstolpar

Universell rapportering

Kritiska linjen

Formler

Avancerad rapporteringsstatistik

Mål

Arbetsbelastning för portfolior

Portfolior

20

Integreringar med Salesforce, Tableau och Power BI

Universell arbetsbelastning

Sekretess och säkerhet

Användargräns

10

500

500

N/A

N/A

SOC 2 typ 2

Multifaktorautentisering

256-bitars kryptering vid vila och under överföring

Inter-regionala säkerhetskopieringar

Databorttagning

Google enkel inloggning

Privata team

Privata projekt

Obegränsade gratisgäster

Adminkonsol

Projekt med kommentarsåtkomst

Lås anpassade fält

Anpassad branding

Meddelanden från administratören

SAML

Provisionering och avprovisionering av användare och grupper (SCIM)

Servicekonton

Mobildatakontroller

Kontroller för gästinbjudningar

Teammedlemskapskontroller via teamadministratör

Projektkontroller via projektadministratör

Hanterade arbetsytor

Apphantering

Betrodda gästdomäner

Granskningslogg-API (skapad för att stödja SIEM, DLP, arkivering och eDiscovery)

SIEM-integrering (Splunk)

Integrering av dataskydd (DLP) (Nightfall)

eDiscovery-integrering (Exterro, Hanzo, Everlaw)

Arkiveringsintegrering (Theta Lake)

Dataexport via adminkonsol

Kundservice

Asana Forum

Asana Academy

Asana-webbinarier

Hjälpcenter

Asana-support

Asana-guide för utvecklare

Alternativ för användarframgång
(villkor tillämpas, läs mer här)

Support dygnet runt

Personal
Starter
Kom igång
eller Köp nu
Enterprise
Enterprise+