Prissättning

Gör det enkelt att organisera arbetet. Kom igång gratis.

Få åtkomst till Asanas funktioner. Inget kreditkort krävs.

Kom igång

Prissättning

Styrka, kontroll och anpassningsförmåga – allt du behöver för att hantera ditt team och alla era projekt.

För enskilda personer och små team som vill hantera sina uppgifter.

US$0

Gratis för alltid 

 • Samarbeta med upp till 10 teamkollegor

 • Obegränsade uppgifter

 • Obegränsade projekt

 • Obegränsade meddelanden

 • Obegränsad aktivitetslogg

 • Obegränsad fillagring (100 MB per fil)

 • Obegränsat antal tilldelade personer och slutdatum

 • Listvyprojekt

 • Tavelvyprojekt

 • Kalendervy

 • Grundläggande sökfilter

 • Statusuppdateringar

 • iOS- och Android-mobilappar

 • Tidsspårning med hjälp av integreringar – Visa tidsspårningsappar

 • Fler än 100 gratis integreringar med dina favoritappar – Läs mer

För växande team som behöver spåra sina projektförlopp och nå deadliner.

US$10,99

Per användare, per månad faktureras årligen

US$ 13,49 faktureras månatligen

 • Samarbeta med upp till 500 teamkollegor

 • Tidslinjevy

 • Gantt-vy

 • Asana AI

 • Arbetsflödesverktyget

 • Projektpaneler

 • Avancerad sökning

 • Globala anpassade fält

 • Formulär

 • 250 automatiseringar per månad

 • Startdatum och starttider

 • Anpassade projektmallar

 • Adminkonsol

 • Privata team och projekt

 • Obegränsade gratisgäster

För företag som behöver hantera en portfolio med jobb och mål i olika avdelningar.

US$24,99

Per användare, per månad faktureras årligen

US$ 30,49 faktureras månatligen

 • Samarbeta med upp till 500 teamkollegor

 • Mål

 • 100 portfolior

 • Asana AI

 • Arbetsbelastning

 • 25 000 automatiseringar per månad

 • Förgrening och anpassning av formulär

 • Godkännanden

 • Kvalitetskontroll

 • Lås anpassade fält

 • Avancerad rapportering

 • Tidsspårning

 • Förhöjd säkerhet

För företag som behöver samordna och automatisera komplicerat arbete i olika avdelningar, utan gränser.

Kontakta försäljningsavdelningen för prissättning 

 • Inga platsgränser för användare

 • Asana AI

 • Obegränsade grundläggande funktioner

 • Obegränsade vyer

 • Arbetsflödessamlingar

 • Resurshantering

 • Avancerade integreringar med Salesforce, Tableau och Power BI

 • SAML

 • Snabbare användarinställningar med SCIM

 • Servicekonton

 • Kontroller för gästinbjudningar

 • Mobildatakontroller

 • Meddelanden från administratören

 • Projektadminkontroller

 • Medlemskapskontroller för teamadministratör

 • Anpassad branding

 • Premium-support

För företag som behöver uppfylla strikta efterlevnadskrav med flexibla, exakta kontroller.

Kontakta försäljningsavdelningen för prissättning 

 • Inga platsgränser för användare

 • Asana AI

 • Granskningslogg

 • Granskningslogg-API

 • Stöd för integrering av säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM)

 • Stöd för integrering av dataskydd

 • Stöd för eDiscovery-integrering

 • Stöd för arkiveringsintegrering

 • Godkända arbetsytor

 • Enterprise-nyckelhantering (EKM) – se behörighetskrav

 • HIPAA-efterlevnad tillgänglig

 • Dataresidens (USA, Europa, Australien, Japan)

 • Betrodda gästdomäner

 • Hantering av administratörsappar

 • Krav på anpassat lösenord

Jämför alla funktioner

Obegränsade projekthanteringsverktyg
Personal
Starter
Advanced
Enterprise
Enterprise+

Obegränsade uppgifter

Obegränsade projekt

Obegränsade kommentarer

Obegränsade aktivitetsloggar

Obegränsad lagring (100 MB per fil)

Obegränsade tilldelade personer

Obegränsade slutdatum

Obegränsade meddelanden

Skrivbordsapp

iOS- och Android-mobilappar

Återkommande uppgifter

Multival och bulkåtgärder

Multi-homing för att lägga till uppgifter i flera projekt

Asana AI
150 åtgärder per månad
1 500 åtgärder per månad
Obegränsade
Obegränsade

Smarta fält

Smart redigerare

Smarta sammanfattningar

Smarta svar

Smart status

Smarta regler

Smarta projekt

Smarta mål

Vyer

Projektöversikt

Lista

Tavlor

Kalender

Sparade vyer

Tidslinje

Gantt

Mål

Portfolior

100

Arbetsflöden och automatisering

Fler än 100 kostnadsfria integreringar såsom Microsoft 365, Google Workspace, Slack och andra vanliga appar

Formulär

Anpassade mallar

Startdatum och starttider

Uppgiftsanknytningar

Arbetsflödesverktyget

Regler

250 åtgärder per månad

25 000 åtgärder per månad

Formulär med förgreningslogik

Kvalitetskontroll

Godkännanden

Integrering med Jira Cloud (tvåvägssynkronisering)

Tidsspårning

Arbetsflödessamlingar

Rapportering

CSV- och PDF-export

Statusuppdateringar

Anpassade fält

Projektpaneler

Anpassning av diagram

Bibliotek med diagrammallar

Avancerad sökning

Milstolpar

Universell rapportering

Kritiska linjen

Formler

Avancerad rapporteringsstatistik

Mål

Arbetsbelastning för portfolior

Portfolior

100

Integreringar med Salesforce, Tableau och Power BI

Universell arbetsbelastning

Administration, sekretess och säkerhet

Användargräns

10

500

500

N/A

N/A

SOC 2 typ 2

Multifaktorautentisering

256-bitars kryptering vid vila och under överföring

Inter-regionala säkerhetskopieringar

Databorttagning

Google enkel inloggning

Privata team

Privata projekt

Obegränsade gratisgäster

Adminkonsol

Projekt med kommentarsåtkomst

Lås anpassade fält

Anpassad branding

Anpassad introduktion

Meddelanden från administratören

SAML

Provisionering och avprovisionering av användare och grupper (SCIM)

Servicekonton

Mobildatakontroller

Kontroller för gästinbjudningar

Teammedlemskapskontroller via teamadministratör

Projektkontroller via projektadministratör

Hanterade arbetsytor

Apphantering

Betrodda gästdomäner

Granskningslogg-API (skapad för att stödja SIEM, DLP, arkivering och eDiscovery)

SIEM-integrering (Splunk)

Integrering av dataskydd (DLP) (Nightfall)

eDiscovery-integrering (Exterro, Hanzo, Everlaw)

Arkiveringsintegrering (Theta Lake)

Dataexport via adminkonsol

Sandlåda

Kundservice

Asana Forum

Asana Academy

Asana-webbinarier

Hjälpcenter

Asana-support

Asana-guide för utvecklare

Alternativ för användarframgång
(villkor tillämpas, läs mer här)

Support dygnet runt

Personal
Starter
Kom igång
Enterprise
Enterprise+

Älskad av fler än 100 000 organisationer runtom i världen

Danone logo
Deloitte logo
Nasa logo
United Way of Salt Lake logo
General Electric logo
Us Aid logo
New York Times logo
Spotify logo

50 % rabatt för ideella organisationer

Ert inflytande är viktigt. Vi på Asana är stolta över att kunna stödja ideella organisationer med särskilda specialpriser för abonnemang. Håll arbetet lätthanterligt och fortsätt att göra skillnad.

Vanliga frågor

Hur fungerar Asanas prissättning?
Asanas Personal-version är tillgänglig för team med upp till 10 personer. Asana Starter kostar 10,99 € per användare och månad vid årlig fakturering och 13,49 € per användare och månad vid månatlig fakturering. Asana Advanced kostar 24,99 € per användare och månad vid årlig fakturering och 30,49 € vid månatlig fakturering. Vi erbjuder inte Asana-abonnemang för endast en användare. Vi erbjuder däremot nivåindelade abonnemang för mindre team, med abonnemang för två till fem användare.