Det enklaste sättet för att hantera teamprojekt och uppgifter

Varför använda Asana? Det är bara Asanas datamodell Work Graph® som kan ge team allt de behöver för att vara synkroniserade, hålla deadliner och nå mål.

Projekt

Nå dina mål, utan stress

Gör varje projekt till en framgång. Kartlägg varje etapp och organisera allt som rör ditt arbete på ett och samma ställe.

Tavlor

Följ projektarbetet med några klick

Se status på ett ögonblick, identifiera framtida uppgifter och bedöm vilka åtgärder ni behöver vidta för att hålla projektet i fas.

Läs mer om tavlor

Tidslinje

Håll deadliner – garanterat

Använd tidslinjen för att skapa en plan för hur de olika delarna hänger ihop och som hjälper dig att säkerställa att arbetet är i fas oavsett framtida ändringar.

Läs mer om tidslinjen
UNIVERSELL RAPPORTERING

Se och spåra ert arbete från alla vinklar

Få inblick i ditt teams arbete i realtid. Mät förloppen i olika projekt. Lös problem direkt. Och håll arbetet i fas — allt på samma ställe.

Läs mer om universell rapportering
Asana Product Screenshot
Automatisering

Sätt oss i arbete

Slösa inte bort din tid på tråkiga manuella uppgifter. Låt automatisering göra det åt dig. Gör arbetsflöden enklare, reducera antalet fel och spara tid som du kan ägna åt viktigare moment.

Läs mer om automatisering
Asana Product Screenshot
Formulär

Förenkla processen för jobbförfrågningar

Skapa en standardiserad process för jobbförfrågningar med hjälp av formulär. Gör det enkelt för andra att begära jobb och få den detaljerade informationen ditt team behöver direkt.

Läs mer om formulär

Kalender

Få en helhetsbild

Använd kalendern för att visualisera ditt arbete och ha koll på agendan. Du kan enkelt upptäcka om det finns hål eller överlappningar i planeringen som snabbt kan behöva justeras.

Läs mer om kalender

Portfolior

Följ statusen för viktiga initiativ i realtid

Med portfolior kan du se hur alla dina projekt fortlöper i realtid, så att du kan förutse risker och hålla alla intressenter uppdaterade.

Läs mer om portfolior

Arbetsbelastning

Hantera arbetsbelastningen för ditt team

Se hur arbetsbelastningen ser ut för teammedlemmarna i de olika projekten – allt i en vy. Säkerställ att ingen har för lite att göra och håll initiativen i fas.

Läs mer om arbetsbelastning
Asana Product Screenshot
Integreringar

Knyt ihop allt

Samla e-post, dokument, ärenden och mycket mer i Asana. Du kan välja mellan över 100 integreringar och se allt på en och samma plats.

Se över 100 Asana-integreringar

Användningsfall

Vad du än gör, kan du göra det i Asana

Håll koll på företagets mål och milstolpar

Håll koll på företagets mål och milstolpar, så att alla är medvetna om hur deras arbete bidrar till helheten.

Lansera nya produkter

Lansera enkelt nya produkter genom att hålla alla teamen uppdaterade om vem som gör vad, och när.

Hantera dina marknadsföringskampanjer

Hantera alla de olika delarna i din marknadsföringskampanj på ett och samma ställe så att ni kan nå era deadliner.

Standardisera IT-förfrågningar

Standardisera processen för IT-förfrågningar för snabb och enkel hantering.

Håll koll på företagets mål och milstolpar

Håll koll på företagets mål och milstolpar, så att alla är medvetna om hur deras arbete bidrar till helheten.

Lansera nya produkter

Lansera enkelt nya produkter genom att hålla alla teamen uppdaterade om vem som gör vad, och när.

Hantera marknadsföringskampanjer

Hantera alla de olika delarna i en marknadsföringskampanj på ett och samma ställe, så att ni kan nå era deadliner.

Standardisera IT-förfrågningar

Standardisera processen för IT-förfrågningar för snabb och enkel hantering.

Anpassade fält

Ha koll på det viktigaste

Använd anpassade fält för att följa och samla ihop den information som är viktigast för ditt team och ditt företag.

Läs mer om anpassade fält
Mallar

Återuppfinn inte hjulet

Omvandla vanliga processer till mallar som alla i teamet kan använda, för att projekten ska rulla på så smidigt som möjligt.

Se mallgalleriet
Sekretess

Dela information med rätt personer

Gör team och projekt privata för att skapa en trygg plats för känsligt arbete.

Asana Product Screenshot
Adminkontroller

Kontrollera dina data

Hantera enkelt ditt teams Asana-konto, inför de säkerhetsåtgärder som din organisation kräver och analysera hur teammedlemmarna använder Asana.

Kom igång redan i dag

Om du kan göra en lista eller skicka e-post, då kan du använda Asana. Så enkelt är det att starta upp ett team.

Kontakta försäljningsavdelningen