Effektivisera intagningsprocessen

Samla in, prioritera och följ upp förfrågningar automatiskt, så att teamen har mer tid för effektivt arbete.

Visa demoKom igång
Bild av anställda som diskuterar projekt: sammanfattning av Asana-användargränssnitt

Standardisera förfrågningar

Ge teamen den information de behöver för att prioritera och ta itu med nya projekt.

Automatisera varje steg

Gå snabbare genom att omedelbart tilldela, organisera och uppdatera förfrågningar.

Förbättra dina processer

Bygg arbetsflöden för förfrågningar på ett och samma ställe och tillämpa ändringar omedelbart i hela organisationen.


Bild på två anställda som fyller i en förfrågan om projektstöd med Asana Intelligence: utdrag från Asanas produktanvändargränssnitt

Samla rätt information

  • Samla viktig information innan kickoff med anpassade eller AI-genererade formulär. 

  • Samla in förfrågningar från Slack, Microsoft 365 och Google Workspace på en och samma plattform.

Funktioner
Smarta formulärFormulärAppintegreringar
Listvy över QA-projektintagning: Asanas abstrakta produktanvändargränssnitt

Kom igång snabbt

  • Lägg till anpassade eller AI-genererade etiketter för att enkelt organisera och prioritera förfrågningar. 

  • Skapa automatiseringar för att omedelbart tilldela, schemalägga och följa upp arbete.

Funktioner
Smarta fältAnpassade fältRegler
Bild av två medarbetare som tittar på projektförfrågningar: Asanas abstrakta produktanvändargränssnitt

Öka effektiviteten

  • Anamma bästa praxis och förtydliga nästa steg med anpassade mallar för varje typ av förfrågan. 

  • Hantera och uppdatera arbetsflöden för intag på ett och samma ställe och tillämpa ändringar omedelbart i hela organisationen.

Funktioner
MallarSamlingar

Spåra förfrågningar i olika verktyg

Med hundratals appintegreringar kan ni centralisera förfrågningar i ett och samma verktyg i hela organisationen.

Utforska alla appar

Mallar för projektintagning

Börja inte från början. Bygg upp intagningsprocessen snabbare med färdiga mallar.

Projektlistvy i Asana: Asana-produktanvändargränssnitt
Mall för jobb-förfrågningar

Prioritera och hantera alla förfrågningar som ditt team tar emot på ett ställe.

Se mall
Listvy med AWIN-innehållsprojekt: Asana-produktanvändargränssnitt
Awins mall för lokalisering av innehåll

Se hur Awin använder Asana för att hantera förfrågningar om lokalisering av innehåll i 15 områden.

Danone-bild
Asana erbjuder ett standardiserat sätt att arbeta och uppdatera information, och fullständig synlighet i hela nätverket.

Simon Levinson

Chef för innovation inom digital tillverkning, Danone

Danone
Läs fallstudien

Har du några frågor? Vi har svaren.

Omvandla förfrågningar till handling

Sluta med det improduktiva arbetet. Prioritera rätt jobb snabbare med tydliga arbetsflöden och blixtsnabba automatiseringar.

Kom igångVisa demo