Lita på Asana

Fler än 100 000 av världens mest innovativa företag förlitar sig på Asana för att skydda sina data.

Hämta vitboken
Kunder älskar Asana

Älskad av fler än en miljon team i 190 länder

  • Amazon logo
  • P&G logo
  • Accenture logo
  • Japan Airlines
  • Kohl's logo
  • Paypal Logo
  • Xero logo
  • Under Armour logo
Förmåner

Hur Asana bygger upp förtroende

Asana täcker de här grundläggande kraven så att team kan lyckas i lugn och ro.

Säkerhet

Datasäkerhet är avgörande för att stödja teamens framgång, därför är säkerhet en viktig del av våra produkter och vår verksamhet.

Ta reda på mer

Pålitlighet

Vi investerar i vår infrastruktur för att kunna stödja 100 eller 100 000 distributioner, eller ännu fler.

Ta reda på mer

Sekretess

Vi har åtagit oss att skydda din integritet genom vår produkt, infrastruktur och datastyrning.

Ta reda på mer

Efterlevnad

Vi följer internationella, regionala och branschspecifika förordningar för att hjälpa dig att uppfylla efterlevnadsstandarderna.

Ta reda på mer
Säkerhet

Skydda ditt arbete

Asana använder inbyggd säkerhet (security-by-design) för att skydda dina data. Vi bygger vår plattform med hjälp av bästa praxis för mycket skalbara, säkra och tillgängliga molnapplikationer.

Säkerhetsinfrastruktur

Vår säkerhetsstrategi börjar på en grundläggande nivå och inkluderar protokoll såsom lösenordshashing, rutinmässiga säkerhetsbedömningar, åtkomst med begränsad behörighet, säkerhetsfokuserad programvaruutveckling och ett öppet bug bounty-program.

Operativ säkerhet

Vårt informationssäkerhetsteam implementerar kontinuerligt nya säkerhetskontroller och övervakar Asana för skadlig aktivitet i fysiska datacenter, nätverk och IT-enheter.

Produktsäkerhet

Asana tillhandahåller en robust uppsättning av inbyggda dataskydd och adminkontroller för ökad synlighet och kontroll över dina data. Enterprise-administratörer kan på ett säkert sätt distribuera Asana till sina organisationer med tvåfaktorsautentisering, SSO och SAML 2.0.

Pålitlighet

Övervaka ditt system

Vi erbjuder full insyn i systemstatus och prestanda.

Drifttid och tillgänglighet

Asana erbjuder Enterprise-kunder prioriterad support dygnet runt, 99,9 % tillgänglighet, och en insyn i plattformsstatusen, både i realtid och historiskt.

Verksamhetskontinuitet

Asanas infrastrukturinvesteringar tillhandahåller dagliga säkerhetskopieringar, regionala säkerhetskopieringar och återställningsprocesser för att återställa tjänster i händelse av oundvikliga funktionsfel.

Sekretess

Skydda det som är viktigt

Vi har ett omfattande integritetsprogram som anpassar våra rutiner till förordningar såsom den allmänna dataskyddsförordningen och California Consumer Privacy Act.

Läs mer om sekretess

Sekretesskontroller

Asana tillhandahåller inbyggda adminkontroller med både användar- och objektnivåbehörigheter, och möjligheten att definiera vilka tredjepartsapplikationer som är tillgängliga för teamet.

Datastyrning

Asana gör det möjligt för kunder att exportera och ta bort data på organisationsnivå och automatisera fullständig domänexport via vårt API.

Datahemvist

Asana erbjuder globala alternativ för datahemvist för att säkerställa att kunderna får mer kontroll över var deras data lagras.

Enterprise-nyckelhantering

Få mer kontroll över dina data och uppfyll organisationens mest kritiska efterlevnadsbehov genom att använda din egen krypteringsnyckel för all information som lagras i Asana.

Asana Scale: Titta på inspelningen

Vårt Enterprise-evenemang Scale är över men du kan titta på det här när du vill. Ta reda på hur man arbetar tillsammans, utan gränser.

Titta nu
EFTERLEVNAD

Certifieringar och intyg

Asana följer internationella sekretesslagar och säkerhetsstandarder med åtgärder på plats för att hjälpa dig att uppfylla dina efterlevnadskrav.

SOC 2 (Typ 2)

Kriterier för säkerhet, tillgänglighet och sekretess för betrodda tjänster

Kontakta Asana

SOC 3

Översikt över organisationens tjänstekontroll

Läs dokumentationen

ISO/IEC 27001:2013

Internationell standard för hanteringssystem för informationssäkerhet

Läs dokumentationen

GDPR

Dataskydd och behandling av användardata för personer bosatta inom EU

Läs dokumentationen

CCPA

Sekretessrättigheter och konsumentskydd för personer bosatta i Kalifornien

Läs dokumentationen

GLBA

Personuppgiftsskydd och skyddsregler för finansinstitut

Läs dokumentationen

FERPA

Sekretessrättigheter för utbildningsinformation och register

Läs dokumentationen

Läs mer om förtroende

Blogg

Hur vårt säkerhetsteam löste en Central InfoSec CTF-utmaning

Mer om Asana-säkerhet

Få en djupare inblick i Asanas säkerhetsrutiner och filosofi genom att ladda ned vår vitbok om förtroende och säkerhet i dag.

Hämta vitbokenKontakta försäljningsavdelningen