Anpassa arbetet efter mål

Håll målen i fokus genom att ansluta dem till det dagliga arbetet.

Kom igångVisa demo
Bild av två anställda för målhanteringssidan

Centralisera målplaneringen

Sätt upp, spåra och kommunicera om mål på en plattform.

Spåra mål i realtid

Se förlopp direkt med skräddarsydda paneler.

Skriv bättre mål

Be AI att föreslå färdigformulerade mål baserat på en enkel beskrivning.


Mål i Asana: sammanfattning av produktanvändargränssnitt

Standardisera målsättningen

  • Skapa anpassade mallar för att standardisera mål i hela organisationen. 

  • Välj mellan olika måltyper, till exempel syfte eller viktiga resultat.

  • Använd Asanas projektmall för att effektivisera målsättningen, från utformandet till det slutligt godkännandet.

Funktioner
MålMallar
Anställd som pratar med en kund: sammanställning av Asana-produktanvändargränssnitt

Övervaka prestanda

  • Skapa anpassade rapporter för att omedelbart se vilka mål som är i fas, ur fas eller riskerar att bli fördröjda. 

  • Uppdatera automatiskt förloppet för varje mål baserat på de projekt och portfolior som stöder det.

  • Länka rapporteringsdata från Salesforce för att se uppdateringar i realtid om erbjudanden, leads och mycket mer.

Funktioner
Paneler för rapporteringAppintegreringar
Grupp av medarbetare som arbetar med teammål: Asanas abstrakta produktanvändargränssnitt

Skriv bättre mål

  • Börja med en grundläggande beskrivning och be sedan AI att utarbeta ett SMART mål som är specifikt, mätbart, uppnåeligt, relevant och tidsbegränsat.

  • Anpassa varje del av målet, från hur det är formaterat till hur du mäter förloppet.

Funktioner
Smarta mål

Anslut mål till data

Med hundratals appintegreringar är det enkelt att rapportera med Asana.

Utforska rapporteringsappar

Målhanteringsmallar

Standardisera målsättningsprocessen med färdiga mallar så att varje team har en tydlig handlingsplan.

Planera teammål: Asana-produktanvändargränssnitt

Mall för planering av teammål

Se alla steg som behövs för att utarbeta mål, samla in synpunkter och sätta dina mål på prov.

Se mall
Mål och nyckelresultat: Asana-produktanvändargränssnitt

Mall för mål och nyckelresultat

Hjälp team att sätta upp effektiva mål och nyckelresultat med en steg-för-steg-plan.

Medarbetare som planerar teammål: Gojek-bild
Asana gör det enkelt att hantera och spåra mål och nyckelresultat. Hela vårt företag vet vilka de viktigaste prioriteringarna är och kan planera, spåra och rapportera om arbetet därefter. Vi har blivit mycket effektivare vilket gör att vi kan driva verksamheten och utvecklas snabbare.
Dian RosantiTidigare projektledningschef, kundplattform på Gojek
Liten Gojek-logotyp
Läs fallstudie

Har du några frågor? Vi har svaren.

Kan jag prova målhantering med Asana gratis?

Ja, det kan du. Läs mer om prissättning eller prova Asana Advanced gratis i 30 dagar. Inget kreditkort krävs.

Varför behöver jag en programvara för målhantering?

Effektiv målhantering handlar inte bara om att sätta upp mål, utan också om att uppnå dem. Med Asana kan du ställa in, spåra och rapportera om mål på ett och samma ställe så att dina team alltid kan fokusera på de viktigaste initiativen. Eftersom arbete och rapportering sker på samma ställe är det enkelt att spåra viktiga initiativ och lösa problem innan de blir hinder.

Hur väljer jag ett målhanteringsverktyg?

Med ett målhanteringsverktyg ska du kunna planera mål, spåra förlopp och rapportera om arbete på ett och samma ställe. Ett bra målhanteringsverktyg ökar inblicken inom och mellan team, så att alla förstår hur deras arbete för verksamheten framåt. 

Det bästa sättet att veta om ett målhanteringsverktyg passar dig är att prova det. Det är därför alla kan prova Asana gratis i 30 dagar. Prova Asana i dag.

Håll målen

Gör målen synliga och koppla dem till det dagliga arbetet så att teamen kan prioritera det som är viktigt.

Kom igångVisa demo