Ett bättre sätt att hantera IT-projekt

Asana hjälper dig att hantera alla möjliga IT-processer, från support-förfrågningar till etablering av nya kontorslokaler.

Bristande förbindelser och processer?

Du hanterar verktygen som företaget använder, men vad händer när du inte har rätt verktyg för att upprätthålla dina egna processer och projekt?

Kaotiska förfrågningar

Alla i organisationen har sina IT-behov vilket gör att det kan bli stökigt och felprioriteringar kan inträffa eller att arbetsuppgifter helt enkelt glöms bort.

Bristfällig hantering av personalprocesser

Utan en konsekvent process för att hålla reda på vilka anställda som kommer och går kan du utsättas för säkerhetshot och tidskrävande avvikelser.

Implementeringsförseningar

Utan en enskild central plats för att spåra alla steg från A till Ö kan det ta längre tid än nödvändigt att färdigställa ny programvara eller nya processer i organisationen.

Kom på rätt spår med en Asana-mall
Asana Product Screenshot

Projekthanteringsprogramvara för IT

IT-team behöver ett verktyg för se till att implementeringarna är i fas (och inom budget), kunna ge snabb support och lösa eventuella nödsituationer. Med Asana kan ni spåra och prioritera arbete för att se till att allt blir gjort.

Läs mer om Asana
Implementeringar

Planera, hantera och spåra nya installeringar och implementeringar från början till slut så att varje steg redovisas och alla vet vem som gör vad och när.

Support

Samla och spåra IT-support-förfrågningar i Asana så att det är enkelt för alla att rapportera problem och för IT-teamet att snabbt lösa problemen.

Faciliteter

Expandera och öppna nya kontorslokaler enkelt – och i tid – genom att hålla alla team överens samt klargöra ansvarsområden och beroendeförhållanden.

Förfrågningar

Centralisera alla IT-förfrågningar på ett ställe, för att underlätta prioriteringar och tilldelningar – och så att teamet kan få den hårdvara, programvara och de verktyg de behöver för att göra sitt jobb.

Asana Product Screenshot

För att förbli konkurrenskraftiga på dagens marknad måste vi vara mer agila och flexibla och kunna reagera snabbt på kundernas förändrade behov. Asana ger oss den transparens och struktur vi behöver för att lyckas med det här.

Marius Knapp, teamet för agil omvandling

Hantera dina IT-projekt bättre med Asana redan i dag

Se varför miljoner av människor använder Asana för att förbättra sitt arbete och sin arbetsprocess.