Mallbibliotek

Alla team kan planera och hantera sina projekt på ett bättre sätt med hjälp av Asana-mallar.

Skärmbild av Asana-mall

Redaktionell kalender

Marknadsföring

Skärmbild av Asana-mall

Evenemangsplanering

Marknadsföring

Skärmbild av Asana-mall

Marknadsföring inför produktlansering

Marknadsföring

Skärmbild av Asana-mall

Team-brainstorming

Tvärfunktionellt

Skärmbild av Asana-mall

Introduktion av ny medarbetare

Verksamhet

Skärmbild av Asana-mall

Jobbförfrågningar

Verksamhet

Skärmbild av Asana-mall

Produktlansering

Produkt

Bläddra bland mallar efter team