Mallbibliotek

Alla team kan planera och hantera sina projekt på ett bättre sätt med hjälp av Asana-mallar.

Prova gratis
section icon
section icon

Rekommenderat

Börja inte från början. Använd mallar för att standardisera och utveckla verksamhetsprocesser i hela organisationen.

Mall för verksamhetsplan bannerbild

Mall för verksamhetsplan

Ta reda på hur Asanas verksamhetsteam använder standardiserade processer för att effektivisera strategisk planering, oavsett hur många intressenter som är involverade.

Se mall
Mall för it-programhantering bannerbild

Mall för it-programhantering

Med ett digitalt landskap i förändring är efterfrågan hög för it-team. Ta reda på hur Asanas it-team använder standardiserade processer för att maximera effektiviteten.

Mall för Asanas introduktion av nyanställda bannerbild

Mall för introduktion av nyanställda

I en effektiv introduktion kan nyanställda enkelt spåra sina att göra-punkter på en och samma plats. Ge nyanställda rätt förutsättningar att lyckas från början med vår introduktionsmall som endast är tillgänglig i Asana.

Mall för incidenthantering kortbild

Mall för incidenthantering

När incidenter sker är det otroligt viktigt att vara snabb. Organisera och spåra incidenter när de inträffar så att du fort kan hitta lösningar.

Mall för resurshantering kortbild

Mall för resurshantering

Stoppa utbrändhet innan den uppstår. Ta reda på hur man skapar en resurshanteringsmall i Asana för att se till att teammedlemmarna inte känner sig utarbetade eller förbisedda.

Mall för årlig planering bannerbild

Mall för årlig planering

Sätt upp tydliga mål och effektivisera planeringsprocessen – så att alla nivåer i företaget är överens om vad som är viktigt.

Hundratals integreringsmöjligheter – och fler är på väg

Samla allt arbete genom att integrera Asana med de verktyg din organisation använder med hjälp av vårt öppna API och interna integreringar.

Microsoft ikon
Okta ikon
Microsoft Outlook ikon
Microsoft Teams ikon
Gmail ikon
Slack ikon
Salesforce ikon
Adobe Creative Cloud
Jira Cloud ikon
Power BI ikon
Tableau ikon
Zoom ikon

Alla mallar

chevron-down icon
1:1 meeting template banner image

1:1 meeting

Build trust and encourage collaboration with a 1:1 meeting template. Keep track of agenda items, meeting notes, and next steps in one place.

Se mall
[HR-projektplan] mall kortbild

HR-projektplan

Oavsett vilket projekt det handlar om kan personalavdelningen använda vår mall för att fastställa prioriteringar, följa förloppet och effektivisera återkommande arbete.

Mall för Asanas introduktion av nyanställda bannerbild

Mall för introduktion av nyanställda

I en effektiv introduktion kan nyanställda enkelt spåra sina att göra-punkter på en och samma plats. Ge nyanställda rätt förutsättningar att lyckas från början med vår introduktionsmall som endast är tillgänglig i Asana.

Professional development plan template banner image

Professional development plan

Create a professional development plan template that works to both help you set professional goals and create an action plan to achieve them.

Employee offboarding checklist template banner image

Employee offboarding checklist

Organize your good-byes. Employee offboarding checklist templates streamline the process for departing employees and help everyone with the transition.

[Mallar] Kalender för sociala medier (kort)

Kalendermall för sociala medier

Med vår kalendermall för sociala medier kan du göra allt från att spåra varje tweet, inlägg och berättelse till att få en översikt över din strategi.

[Exempel på planering av teammål] kortbild

Mall för planering av teammål

Standardisera och skala planeringen av teammål med processen i den här mallen.

Program roadmap template banner image

Program roadmap

Create a program roadmap template and know the exact structure of each program, how they operate, and their future plans—company-wide.

[Mallar] Evenemangsplanering (kortbild)

Evenemangsplanering

Koordinera ditt nästa evenemang smidigt med Asanas gratis mall för evenemangsplanering. Planera din budget, samarbeta och spåra evenemangsuppgifter på ett och samma ställe.

Knowledge management template banner image

Knowledge management

Create a knowledge management template and ensure that every team member prioritizes and organizes information the same way.

Weekly schedule template banner image

Weekly schedule

Don’t just track your weekly to-dos. Organize and schedule your tasks so you can always get your highest-impact work done. Learn how to create a weekly schedule template in Asana.

Mall för verksamhetsplan bannerbild

Mall för verksamhetsplan

Ta reda på hur Asanas verksamhetsteam använder standardiserade processer för att effektivisera strategisk planering, oavsett hur många intressenter som är involverade.

Kortbild på mall för en kostnads-nyttoanalys

Cost benefit analysis template

Digital cost benefit analysis templates are a useful framework to see if a new project or idea is viable. Learn how to create your own in a few simple steps, with Asana.

Bannerbild på RACI-matrismall

RACI-matris

Teambeslutsfattning kan vara svårt – en RACI-matrismall gör det enklare. Definiera varje projektuppgiftsroll för att omedelbart öka tydligheten för alla intressenter.

Rubrikbild för mall för försäljningsplaner

Försäljningsplan

En mall för försäljningsplaner kan kan hjälpa till att ge ditt team det organiserade ramverk som behövs för att fastställa sina försäljningsmål. Lär dig hur du kan göra det med Asana.

Bannerbild på konkurrensanalysmall

Mall för en konkurrensanalys

Ju mer du vet om dina konkurrenter, desto bättre blir din strategi. Konkurrensanalysmallar använder ett datadrivet tillvägagångssätt för att se exakt hur ditt företag, dina produkter och funktioner står sig i jämförelse med dina konkurrenter.