ZoomAsana Integration

Zoom + Asana

Gör mötena genomförbara med uppgifter, åtgärdspunkter och sökbara transkriptioner i Asana.

Strategisk partnerSkapad av Asana

Ingår i

Installera Asana för Zoom

Vad är Zoom?

Zoom är en säker, pålitlig videoplattform för alla era kommunikationsbehov, inklusive möten, chatt, telefon, webbinarier och evenemang på nätet.

Varför använda Zoom och Asana?

Asana och Zoom samarbetar för att hjälpa teamen att ha mer målinriktade och fokuserade möten. Zoom + Asana-integreringen gör det enklare att förbereda möten, hålla genomförbara konversationer och komma åt information när samtalet är slut. Mötena börjar i Asana där gemensamma mötesagendor ger insyn i och sammanhang om vad som kommer att diskuteras. Under mötet kan teammedlemmarna snabbt skapa uppgifter i Zoom, så att detaljer och åtgärdspunkter inte går förlorade. När mötet är slut hämtar Zoom + Asana-integreringen mötestranskriptioner och -inspelningar till Asana, så att alla medarbetare och intressenter kan se dem vid behov.

Förbered för ett möte med Asana och Zoom

Skapa ett Zoom-möte direkt från en Asana-uppgift. Lägg till ytterligare sammanhang såsom en mötesagenda eller andra dokument, filer eller bildspel som teammedlemmarna bör gå igenom innan mötet. Genom att bifoga Zoom-mötet i ytterligare uppgifter läggs de automatiskt till som agendapunkter i mötet.

Skapa åtgärdspunkter under Zoom-möten

När mötet börjar visas alla länkade uppgifter i Asana-appen i Zoom, så att teamet vet vad som ska diskuteras. Skapa och tilldela Asana-uppgifter och -underuppgifter direkt i Zoom under mötets gång. Fånga enkelt upp åtgärdspunkter utan att behöva växla mellan apparna.

Asana + Zoom

Håll jobbet igång efter Zoom-möten

Efter mötet bifogas Zoom-inspelningar och -transkriptioner automatiskt till Asana-uppgiften. Transkriptionerna är sökbara i Asana. Nu kan teammedlemmar och samarbetare få åtkomst till alla åtgärdspunkter och anteckningar som skapades under mötet samt en inspelning av det som diskuterades.

Asana + Zoom

Ansluta Zoom + Asana

Så här installerar du integreringen:

För att använda integreringen till fullo behöver du aktivera den i både Asana och Zoom. Registrera dig för ett Zoom-konto och ett Asana-konto för att komma igång.

I Asana:

  1. Logga in på Asana och välj projektet du vill använda för att aktivera Zoom + Asana-integreringen
  2. Klicka på Anpassa i det övre högra hörnet.
  3. Rulla nedåt till app-avsnittet och välj +Lägg till app.
  4. Välj Zoom
  5. Följ instruktionerna på skärmen för att logga in på Zoom
  6. När du har loggat in kan du länka befintliga möten som har skapats från kalendern till Asana-uppgifter eller skapa nya Zoom-möten i Asana

I Zoom:

  1. Öppna Zooms skrivbordsapp
  2. Klicka på fliken ”Apps”
  3. Sök efter och lägg till Asana-appen
  4. Klicka på knappen ”Apps” när nästa möte börjar, så öppnas Asana-appen

Observera att vissa funktioner för inspelningar och transkriptioner endast är tillgängliga för Zoom-användare med abonnemang som omfattar inspelning och transkription.

Ta reda på mer och få support

Läs mer om hur man kan använda Zoom + Asana-integreringen i Asana-guiden eller ta del av vår onlinekurs i Asana Academy.

Det är enkelt att samarbeta med Asana####

Från den lilla detaljen till den stora helheten hjälper Asana till att organisera teamarbetet för att alla ska veta vad, varför och hur. Det är gratis att komma igång med Asana. Plattformen är enkel att använda och tillräckligt kraftfull för att styra hela ditt företag. Läs mer om Asana i dag.

Har du fler frågor om Zoom + Asana-integreringen?

Vad kan jag göra med Zoom + Asana-integreringen?
Med Zoom + Asana-integreringen kan du koppla redan befintliga Zoom-möten till Asana-uppgifter eller skapa ett nytt Zoom-möte från Asana. När Zoom-mötet är avslutat kommer Asana att automatiskt lägga till inspelningar och transkriptioner i motsvarande Asana-uppgift för framtida granskning.

Asana fungerar med verktygen du redan använder