Asana Advanced-abonnemang

Hantera allt arbete och alla mål i olika avdelningar så att varje team kan leverera det viktigaste arbetet.

Kom igångVisa demo
Spåra företagsmål i Asana

Skapa klarhet och ansvarstagande

Få en helhetsbild av förloppet för att hålla målen i fas

Mål

Genom att lägga till mål i Asana kopplas arbetet till själva syftet, så att alla kan se hur milstolpar, projekt och portfolior bidrar till att nå företagets mål. 

Portfolior

Få en helhetsbild av dina viktigaste projekt för att kunna övervaka dem i realtid och hålla teamen uppdaterade om förloppet.

Universell rapportering

Skapa paneler med bara några klick för att snabbt visualisera data. Spåra utgifter, se statusuppdateringar och intäktsdiagram i projekt och mycket mer.

Formler

Med anpassade formelfält kan du göra beräkningar såsom uppskattad tid, förlusttakt och mycket mer direkt i Asana.

Maximera inverkan

Automatisera improduktivt arbete och öka produktiviteten

Tidsspårning

Spåra den tid du lägger ner på uppgifter för att hjälpa till att fatta beslut om prognoser, budgetering och resursanvändning för projekt.

Godkännanden

Effektivisera dina feedbackcykler med godkännanden, en typ av uppgift som hjälper användare att snabbt få svar om en förfrågan eller tillgång som behöver godkännas.

Roller i projektmallar

Skapa anpassade, återanvändbara mallar som hjälper ditt team att starta nya projekt och lägga till roller för att automatiskt tilldela uppgifter till rätt teamkollega.

Regler

Dra nytta av ännu fler regler för att hantera rutinuppgifter. Tilldela bara en utlösare som automatiskt aktiverar en eller flera åtgärder.

Maximera inverkan med Asanas tidsspårningsfunktioner

Skala med självförtroende

Standardisera arbetet och hantera säkerheten centralt

Lås anpassade fält i Asana
Lås anpassade fält

Få möjlighet att göra anpassade fält redigerbara för alla eller begränsa redigeringsåtkomsten till dig själv.

Anpassa dina formulär i Asana
Anpassade formulär

Dra nytta av formulärfunktioner såsom förgreningsfrågor och anpassad branding. 

Adminkonsol ikon
Adminkonsol

Få insikter om användning, hantera medlemmar och team och kontrollera säkerheten på ett och samma ställe.

Google enkel inloggning ikon
Google enkel inloggning

Aktivera Google enkel inloggning för att öka identitetsskyddet och förenkla inloggningsupplevelsen för användarna.

Använd Asana Intelligence för att skapa projektstatusuppdateringar
ARBETA SMARTARE

Öka din inverkan med Asana Intelligence

AI har gått med i teamet för att skapa större klarhet och inverkan och skala för hela organisationer.

Asana Intelligence ikon
Smart status

Skapa mer omfattande statusuppdateringar som identifierar risker, öppna frågor och hinder som står i vägen för att nå målen.

Asana Intelligence ikon
Smarta svar

Få snabba svar och insikter om projekt, identifiera hinder och bestäm nästa steg.

Asana Intelligence ikon
Smart redigerare

Skriv tydligare, mer övertygande svar med rätt tonläge med hjälp av automatiskt genererade rekommendationer.

Asana Intelligence ikon
Smarta sammanfattningar

Hämta åtgärdspunkter och höjdpunkter från konversationer, uppgifter och kommentarer utan ytterligare möten.

Asana Intelligence ikon
Smarta fält

Organisera projekt med automatiskt genererade anpassade fält för att hålla alla team informerade.

Integreringar

Allt arbete på ett och samma ställe

Asana integrerar med hundratals appar så att dina team inte behöver växla mellan dem. Och med Advanced kan du dra nytta av ännu effektivare integreringar såsom Jira Cloud-datasynkronisering, ServiceNow och Adobe Creative Cloud.

Se alla integreringar
Jira Cloud ikon
Service Now logotyp
Adobe Creative Cloud
Google logotyp
Microsoft
Hubspot logotyp

Du är i gott sällskap. Ledare inom branschen litar på Asana.

 • Skai logotyp
 • Hotmart logotyp
 • Hudl logotyp
 • Gorjana logotyp
 • Onfido logotyp
Vanliga frågor

Har du fler frågor? Vi har svaren.

Vilka är fördelarna med att uppgradera från Starter till Advanced?

Om du har påbörjat en provperiod eller nyligen har uppgraderat till Advanced finns det några saker du bör prova med en gång. Du har numera åtkomst till flera nya funktioner som inte var tillgängliga i Starter. Mål för att hantera OKR, portfolior för att få en överblick över teamets arbete, arbetsbelastning för att hantera teamets kapacitet samt kvalitetskontroll och godkännanden för att effektivisera granskningsprocessen.

Med Advanced kan du dra nytta av ytterligare funktionaliteter som ingår i vissa funktioner som Starter-användare redan känner till. Användningsområdet för regler utökas med hjälp av verktyget för anpassade regler och gör det möjligt att skapa mer invecklade arbetsflöden och automatiseringar, medan det i anpassade fält finns möjlighet att låsa ett fälts inställningar även när det används i hela organisationen. Integreringar med Jira Cloud-datasynkronisering, ServiceNow och Adobe Creative Cloud sätter fart på teamets eller organisationens Asana-data, och formulär med förgreningslogik underlättar inmatningen och hanteringen av förfrågningar på ett effektivare sätt.

Säkerhet är vår högsta prioritet. Vi erbjuder säkerhet på högsta nivå till alla våra kunder, både betalande och icke-betalande. Om du vill lära dig mer om hur vi skyddar dina data kan du ta del av vår säkerhetsförklaring, vår sekretesspolicy och de relevanta avsnitten i Asana-guiden.

Med Asanas företagsabonnemang får du ännu mer kontroll och ännu mer support. Läs mer om Asana för företag.

Förutom alla Starter-funktioner får du även följande funktioner med ett Asana Advanced-abonnemang:

 • Mål: sätt upp, spåra och hantera företagets mål och koppla dem till arbetet som krävs för att nå dem med en central informationskälla för ledare, chefer och anställda.

 • Portfolior: organisera strategiska initiativ i portfolior för att övervaka status, tidslinjer och teamkollegors arbetsbelastning i alla projekt.

 • Formulär med förgreningslogik: vägled användare genom relevanta uppföljningsfrågor baserade på initiala svar. Skapa formulär som anpassar sig till användarinmatning och ger upp till fem kapslade förgreningsnivåer.

 • Arbetsbelastning: Asanas funktion för resurshantering erbjuder en översikt över teamets arbetskapacitet. Det hjälper er att fatta välgrundade personalbeslut och balansera arbetsbelastningen vid behov.

 • Rapportering om mål: visualisera resultatet av företagsomfattande mål, teammål och individuella mål. Rapportera om specifika kriterier från målstatus till tidsramar, så att spårningen är anpassad till din strategiska vision.

 • Rapportering om portfolior: se, justera och skapa sömlöst omfattande rapporter som är anpassade för portfolior. Den här centrala översikten ger dig en ögonblicksbild av alla projekt.

 • Kvalitetskontroll: ge tydlig feedback genom att lämna kommentarer direkt på bilder eller i PDF-filer som omvandlas till uppgifter för enkel uppföljning.

 • Godkännanden: begär och godkänn arbete i Asana.

 • Anpassade regler: lägg till regler för att automatisera manuella processer såsom att sortera efter prioritet, tilldela uppgifter, uppdatera Asana-fält och mycket mer. Skapa anpassade regler, använd villkorlig logik och få åtkomst till exklusiva utlösare.

 • Lås anpassade fält: kontrollera vem som kan redigera anpassade fältvärden i olika projekt för att kunna spåra all information i organisationen på ett enhetligt sätt.

Kom igång med en kostnadsfri Advanced-provperiod i dag för att testa våra funktioner.

Vill du se några av funktionerna i praktiken? Ta en titt på vår Asana Advanced-utbildning på begäran.

Alla organisationer är olika och fördelarna med Advanced kan utnyttjas av både små och stora team, oavsett om de precis har börjat eller har använt Asana ett tag. Här är några viktiga indikatorer på att Advanced passar bra:

 • Om du är projektledare, teamledare eller avdelningschef och använder Asana för att planera och hantera arbete

 • Om du är en del av ett marknadsföringsteam eller kreativt team, försäljningsteam eller verksamhetsteam

 • Om du har arbete som måste rapporteras till överordnade

 • Om du är ansvarig för planering och hantering av teamets arbetsbelastning och schema

 • Om du planerar att använda Asana i hela företaget* eller tvärfunktionellt

 • Om du behöver analysera förloppen i viktiga projekt i förhållande till nyckeltal och mål

*Större team, organisationer eller de som vill ha effektivare Asana-funktioner, säkerhet och supportalternativ bör överväga vårt Enterprise-erbjudande.

Behöver du ännu fler funktioner? Prova Enterprise.

Abonnemanget för företag som behöver samordna och automatisera komplicerat arbete i olika avdelningar, utan gränser.

Kontakta oss
 • Obegränsade regler
 • Licenser med läsåtkomst
 • Obegränsade portfolior
 • SAML
 • Universell arbetsbelastning
 • Kontroller för gästinbjudningar
 • Arbetsflödessamlingar
 • Servicekonton

Förändra ditt arbetssätt med Advanced

Ta del av de funktioner du behöver för att driva teamets bästa arbete framåt.

Kom igång