Upptäck de viktigaste funktionerna i Asana

Tack vare Asanas datamodell Work Graph® kan team av alla storlekar hantera sina projekt, program och processer, oavsett graden av komplexitet.

Prova gratis

PROJEKTVYER

Visualisera ditt arbete på ett sätt som passar dig

Asana är till för alla – inte enbart för de som använder kalkylark – som behöver kunna planera och strukturera arbete på sitt sätt.

[Funktion] Tavel_vy
Tavlor

Organisera arbetet på samma sätt som med klisterlappar och spåra uppgifter vid varje steg. Med hjälp av tavlor blir dina arbetsprocesser tydligare.

[Funktion] List_vy
Lista

Använd en att göra-lista för att samla alla uppgifter och processer på ett ställe, och hantera varje steg från början till slut.

[Funktion] Tidslinje_vy
Tidslinje

Använd tidslinjen för att planera dina projekt och få en överblick över hur de olika uppgifterna förhåller sig till varandra och för att säkerställa att arbetet är i fas – även när planerna ändras.

[Funktion] Kalender_vy
Kalender

Använd en kalender för att se ditt arbete, och för att snabbt upptäcka om det finns hål eller överlappningar i planeringen som kan behöva justeras.

Tavlor

Organisera arbetet på samma sätt som med klisterlappar och spåra uppgifter vid varje steg. Med hjälp av tavlor blir dina arbetsprocesser tydligare.

Lista

Använd en att göra-lista för att samla alla uppgifter och processer på ett ställe, och hantera varje steg från början till slut.

Tidslinje

Använd tidslinjen för att planera dina projekt och få en överblick över hur de olika uppgifterna förhåller sig till varandra och för att säkerställa att arbetet är i fas – även när planerna ändras.

Kalender

Använd en kalender för att se ditt arbete, och för att snabbt upptäcka om det finns hål eller överlappningar i planeringen som kan behöva justeras.

Projekthantering

Hantera dina projekt från början till slut. Med Asana kan du följa alla dina projekt och alltid hålla reda på vem som är ansvarig för vad och när.

Projekt_ikon

Projekt

Organisera ditt arbete som ett delat projekt genom att använda listor eller kanban-tavlor för initiativ, möten och program.

Funktionsikon_uppgift

Uppgifter

Dela upp arbetet i hanterbara uppgifter för dig och ditt team.

Funktionsikon_underuppgifter

Underuppgifter

Dela in uppgifter i mindre delar eller visa vilka etapper som måste göras för att slutföra en övergripande uppgift.

Funktionsikon_milstoplar

Milstolpar

Åskådliggör viktiga kontrollpunkter för att mäta och dela projektförloppet.

Funktionsikon_uppgiftstilldelade

Tilldelade personer

Ge varje uppgift en ägare för att förtydliga för alla vem som är ansvarig.

Funktionsikon_avsnitt

Avsnitt

Gruppera uppgifter i avsnitt inom projektet för att harmonisera arbetsflöden, dela upp olika arbetskategorier och hålla ordning på uppgifterna.

Funktionsikon_anpassade fält

Anpassade fält

Gå bortom uppgifter och spåra allt i Asana. Fältnamn, typer och värden är anpassningsbara, så att du kan skapa fält för den information som är viktig för just ditt arbetsflöde.

Time Tracking icon

Time tracking

Use an embedded timer or manually track the time spent on tasks to support resourcing and view project progress.

Funktionsikon_slutdatum och sluttider

Slutdatum och sluttider

Specificera slutdatum och sluttid för en uppgift så att alla kan jobba mot samma deadline – oavsett tidszon.

Funktionsikon_startdatum

Startdatum

Ställ in startdatum för uppgifter för att undvika panik i sista minuten.

Funktionsikon_bilagor

Bilagor

Lägg till filer till vilken uppgift eller konversation som helst från din dator, Dropbox, Box eller Google Drive. Du kan se filerna på uppgiftsnivå eller projektnivå.

Funktionsikon_formulär

Formulär

Använd anpassade formulär för att etablera en officiell jobbförfråganprocess.

Funktionsikon_regler

Regler

Använd regler för att automatisera viktiga händelser i dina processer och därmed undvika att teamen missar några etapper.

Funktionsikon_gillningar

Gillningar

Säg tack, ge tummen upp eller rösta på en uppgift med en gillning.

Funktionsikon_godkännanden

Godkännanden

Förenkla och förbättra godkännandeprocessen för att säkerställa att alla vet vad som behöver godkännas, när och hur.

Funktionsikon_projektöversikt

Projektöversikt

Ge teamen klarhet och kontext för arbetet, på ett och samma ställe. Dela nyckelresurser, statusuppdateringar och mycket mer.

Funktionsikon_projektsammanfattning

Projektsammanfattning

Använd fritextredigeraren för att skriva sammanfattningar i Asana. Summera arbetets omfattning, bakgrund, med mera.

Funktionsikon_uppgiftssynkronisering

Synkronisera uppgifter från olika projekt

Lägg till samma uppgift i olika projekt för att visualisera arbetet i olika kontexter, utan att fördubbla arbetsbördan.

Funktionsikon_beroenden

Beroenden

Uppgiftsberoenden förtydligar vilka uppgifter som är redo för uppstart och vilka uppgifter som måste vänta.

Funktionsikon_anpassade mallar

Anpassade mallar

Skapa dina egna projektmallar så att ditt team snabbt och lätt kan komma igång.

Funktionsikon_kopiera projekt

Kopiera projekt

Slösa inte tid på att konstant återskapa ditt teams vanliga arbetsflöden.

Vyer och rapporter

Med rapporter kan du lätt ta reda på status för arbetet och vad som händer i hela din organisation.

Funktionsikon_mina uppgifter

Mina uppgifter

Det här är platsen där du kan organisera och prioritera dina dagliga uppgifter och projekt.

Funktionsikon_tidslinje

Tidslinje

Visualisera hur projektets olika delar hänger ihop och säkerställ att arbetet är i fas trots ändringar.

Funktionsikon_arbetsbelastning

Arbetsbelastning

Få en överblick i realtid av hur upptagna de olika teammedlemmarna är i de olika projekten, och omfördela arbetsuppgifter för att hålla projekten i fas.

Funktionsikon_porfolior

Portfolior

Följ upp status för alla dina projekt i realtid, för att hålla initiativen i fas och ditt team uppdaterat.

Funktionsikon_inkorg

Inkorg

Få automatiska uppdateringar om de projekt, konversationer och uppgifter som är viktiga för dig.

Funktionsikon_paneler

Paneler

Få tillgång till projektdata i realtid, på en och samma plats. Anpassa diagram för att snabbt identifiera var arbetet är blockerat eller ur fas.

Funktionsikon_tillgänglighet

Tillgänglighet

Alla team kan nå framgång i Asana. Läs mer om våra tillgänglighetsfunktioner.

Funktionsikon_kalendervy

Kalendervy

Visualisera listor och uppgifter i en kalender för att få en tydlig uppfattning om när arbetet ska vara klart.

Funktionsikon_filvy

Filvy

Hitta snabbt de filer du behöver i ett galleri där alla projektbilagor är samlade.

Funktionsikon_avancerad sökning

Avancerad sökning

Kör rapporter som bygger på de kriterier som är viktigast för teamet. Spara resultaten för att se arbetet i projekten, tilldelade personer, anpassade fält och mycket mer.

Funktionsikon_teamkollegavy

Teamkollega-vy

Få en uppfattning om alla dina teamkollegors arbetsbelastning genom att ta del av uppgifterna de har blivit tilldelade. Du kan se allt som har delats med dig eller som är tillgängligt för alla i din organisation.

Funktionsikon_projektexport

Exportera projekt

Exportera till CSV eller JSON om du föredrar att själv utvinna data.

Definiera och nå strategiska mål

Använd Mål för att knyta samman företagets målsättningar till relevanta arbetsuppgifter, på ett och samma ställe. Följ förloppet i realtid för att leda teamet i rätt riktning.

Använd Mål

Adminkontroller

Skapa och hantera team och teaminställningar för att säkerställa att alla har åtkomst till rätt information.

Funktionsikon_team

Team

Skapa team baserade på avdelning, jobbfunktion, delaktighet i projektet, eller de kriterier som passar bäst för din organisation. Teamkollegor samarbetar genom en delad kalender och konversationer, som antingen kan vara privata eller delas med din organisation.

Funktionsikon_gäster

Gäster

Samarbeta med säljare, leverantörer och partner i Asana.

Funktionsikon_behörigheter och sekretesskontroller

Behörigheter och sekretessval

Begränsa åtkomst till vissa projekt, skapa dolda team för känsliga arbeten, eller skapa öppna team och projekt som hela din organisation har åtkomst till

Funktionsikon_projekt med enbart kommenteringsrättigheter

Projekt med enbart kommenteringsrättigheter

Lås dina projekt med funktionen ”enbart kommenteringsrättigheter” för att kunna dela information med ditt team utan att behöva oroa dig för oönskade ändringar.

Funktionsikon_teamhantering

Teamledning

Utse organisationsadministratörer som kan lägga till, ta bort och hantera medlemmar och inställningar, och som även kan hantera komplicerade lösenord. Enterprise-kunder har även möjlighet att använda SAML och vårt Admin-API.

Funktionsikon_datasäkerhet

Datasäkerhet

Exportera eller ta bort data enkelt från Asana. Vi säkerhetskopierar dina data till en extern server. Enterprise-kunder kan även förvänta sig en driftstid för SLA på 99,9 %.

Kommunikation

Knyt samman din kommunikation med team, projekt eller uppgifter för att klargöra för teamet hur ni ligger till.

Funktionsikon_uppgiftskommentarer

Uppgiftskommentarer

Kommentera direkt i en uppgift för att klargöra vad som behöver göras, och @omnämn teamkollegor, andra uppgifter eller projekt så att alla aktiviteter är sammankopplade.

Funktionsikon_följare

Följare

Lägg till teamkollegor som följare så att de kan hålla sig uppdaterade om vad som händer med uppgiften och få relevanta aviseringar om uppdateringar.

Funktionsikon_status

Status

Med hjälp av den här funktionen kan data från Asana presenteras i form av diagram eller andra visuella hjälpmedel – ett enkelt sätt att förmedla hur olika aktiviteter fortlöper.

Funktionsikon_meddelanden

Meddelanden

Skicka privata meddelanden till andra användare, projekt eller team i Asana.

Funktionsikon_projektkonversationer

Projektkonversationer

Diskutera kring hur ett projekt förlöper för att hålla uppe energin.

Funktionsikon_teamkonversationer

Teamkonversationer

Skapa en plats för teamkonversationer och meddelanden.

Mobila enheter

Använd våra mobilappar för Android och iOS för att hålla dig uppdaterad även när du inte är på plats.

Ladda ned Asana-appen
Funktionsikon_iOS

iOS

Spåra arbetsuppgifter och håll dig uppdaterad även när du är i farten. Precis som med vår webbapp kan du använda mobilappen för att skapa uppgifter och projekt, ha konversationer och bli uppdaterad om förloppet, både online och offline.

Funktionsikon_Android

Android

Vår Android-app är vinnare av Google Material Design Award. Med den kan du skapa uppgifter och projekt, samarbeta, ha konversationer och bli uppdaterad, direkt i din mobila enhet.

Integreringar

Koppla Asana till andra verktyg du använder för att kunna spåra allt ditt arbete på ett och samma ställe och spara tid.

Visa alla Asana-integreringar
Funktionsikon_api

Stabilt REST API

Få åtkomst till data i Asana för att automatisera och säkerställa en komplett integrering med dina andra rapporteringsverktyg.

Funktionsikon_Dropbox, Google Drive, och Box

Dropbox, Google Drive och Box

Bifoga filer direkt till uppgifter med hjälp av en inbyggd filväljare.

Funktionsikon_Slack

Slack

Posta uppdateringar i en Slack-kanal när det sker ändringar i dina Asana-uppgifter. Du kan även skapa, slutföra och ändra uppgifter i Slack.

Funktionsikon_skicka e-postmeddelanden

Skicka e-post till Asana

Skicka eller vidarebefordra e-post till Asana för att skapa uppgifter eller starta konversationer. Du kan omvandla e-post till en genomförbar uppgift och på så sätt hålla koll på viktig information.

Funktionsikon_GitHub

GitHub

Koppla GitHub-commits till uppgifter så att ditt team alltid är medvetet om de senaste kodändringarna.

Funktionsikon_Instagantt

Instagantt

Skapa Gantt-diagram av dina projekt i Asana för att visuellt planera projektplaner och kartlägga beroenden.

Funktionsikon_Harvest

Harvest

Spåra tiden för alla uppgifter utan att lämna Asana.

Framgång och support

Oavsett storleken på din organisation kan vår support och våra användarframgångsteam hjälpa till med att besvara frågor och lägga till arbetsflöden för att säkerställa att alla dina team har rätt förutsättningar för framgång.

Funktionsikon_hjälp

Hjälp

Vårt kunniga supportteam är här för att besvara dina frågor och göra felsökningar. Du kan även själv söka i vår omfattande Asana-guide där du hittar steg-för-steg-beskrivningar och handledningsvideor.

Funktionsikon_Premium support

Premium-support

Få åtkomst till utbildningsresurser såsom webbinarium, inspelade kurser och även vårt communityforum som vårt användarframgångsteam ansvarar för. Dessutom får du prioriterad support.

Funktionsikon_Enterprise-support

Enterprise-support

En användarframgångsansvarig hjälper dig att föra över dina arbetsflöden till Asana, tillhandahåller anpassade utbildningar och mycket mer. Vi garanterar även att vår support svarar inom två arbetstimmar.

Frequently asked questions

Ingår anpassade fält i alla Asana-abonnemang?

I alla Asanas betalabonnemang ingår det obegränsade anpassade fält. Dessutom har Asana Basic-användare tillgång till fördefinierade anpassade fält, t.ex. prioritetsstatus.

Anpassade fält låter dig lägga till ytterligare information till uppgifter i dina Asana-projekt. Att skapa ett anpassat fält med en av våra 17 olika anpassade fälttyper innebär att du kan skapa ett fält för steg, prioritet, kostnad eller något annat som är viktigt för ditt arbetsflöde, team eller företag.

Är anpassade fält specifika för ett projekt eller återanvändbara?

Anpassade fält är det bästa sättet att tagga, sortera och filtrera arbete. Du kan skapa anpassade fält som är specifika för ett enskilt projekt, eller återanvända anpassade fält över flera projekt inom din organisation.

Ingår kalendervyer i alla Asana-abonnemang?

Ja, varje Asana-abonnemang innehåller ett alternativ för kalendervy. 

Med Asana Basic kan du visa alla projekt på ett av tre sätt:

  • Lista, som är en rutnätsvy i kalkylarksstil.

  • Tavla, som är en vy i Kanban-stil.

  • Kalender, som är en projektvy i kalenderstil.

Därutöver kan de som har Asana-betalabonnemang visa projekt i tidslinjevy, en projektvisning i Gantt-diagramstil.

Vilka funktioner för arbete, projekt och uppgiftshantering ingår i Asana-abonnemang?

I alla Asana-abonnemang ingår tillgång till viktiga projekthanteringsfunktioner såsom möjlighet att skapa obegränsat antal projekt, uppgifter och underuppgifter, obegränsat antal avsnitt och kolumner inom varje projekt samt obegränsat antal kommentarer och meddelanden inom Asana.

Utöver obegränsade projektledningsfunktioner har Asanas betalabonnemang även en mängd kraftfulla funktioner, däribland:

  • Anpassade fält

  • Regler och arbetsflöden

  • Tidslinjevy 

  • Formulär

  • Beroenden

  • Integreringar med över 260 appar

Och mycket mer! Om du vill få en fullständig översikt över alla Asana-abonnemang och registrera dig för en gratis 30-dagars provperiod kan du ta en titt på vår prissida.

Går det att skapa anpassade mallar i Asana?

I alla Asanas betalabonnemang är det möjligt att skapa anpassade projektmallar som kan sparas i din organisations mallbibliotek.

Anpassade mallar gör det enkelt att kopiera befintliga arbetsflöden eller processer som du använder ofta. Spara dem i din organisations centrala mallbibliotek så att alla kan hitta och använda dem. På så sätt slipper ni återskapa processer eller viktiga steg från grunden.

Du kan också förinställa uppgiftens slutdatum baserat på projektets start- eller slutdatum. På så sätt kommer slutdatumen att fyllas i för att matcha din idealiska tidslinje när du skapar ett projekt från en sparad mall.

Letar du efter en befintlig mall? Kolla in våra mallar som har sammanställts av Asana i mallbiblioteket.

Går det att importera ett projekt från Google Sheets eller Excel till Asana?

Det är enkelt att importera projektinformation från Google Sheets, Excel eller något annat verktyg direkt till Asana. Exportera helt enkelt ditt arbete som en .csv-fil och använd sedan Asanas CSV-importör för att importera dina data till Asana. Läs vår artikel i guiden för mer information om hur du formaterar .csv-filen före import.

Går det att skapa ett projekt i Asana genom att importera en CSV-fil?

Ja, varje CSV-fil du importerar blir ett projekt. När de har importerats ser du dina data i Asana som uppgifter i ett projekt. Förutom uppgiftsnamn och beskrivningar stöder CSV-importören information såsom mottagare, slutdatum, startdatum, beroenden, följare och anpassade fält. Läs vår artikel i guiden för mer information om hur du formaterar .csv-filen före import.

Går det att tilldela samma uppgift till flera personer?

Varje uppgift i Asana kan bara ha en mottagare. Det är avsiktligt, så att man alltid vet exakt vem som är ansvarig för att slutföra arbetet. I de fall där flera personer är involverade i arbetet kan du skapa underuppgifter för att spåra kompletterande arbete – såsom granskningar och godkännanden – som är kopplade till huvuduppgiften. 

Även om varje uppgift bara har en tilldelad person kan du lägga till så många uppgiftsmedarbetare du vill. Uppgiftsmedarbetarna meddelas när en uppgift uppdateras så att alla är på det klara med vem som gör vad och när.

Går det att använda Asana för att organisera sitt privatliv?

Ja, du kan skapa ett Asana-projekt för vad som helst. Asana-kunder har skapat projekt för att hantera sina inköpslistor, sina personliga att göra-listor, och till och med sina bröllop!

Asana är otroligt flexibelt och kan enkelt anpassas till den strategi för tidshantering och organisation som du använder. I avsnittet Mina uppgifter ser du allt arbete som har tilldelats till dig på ett ställe och kan ta dig an det i rätt ordning. Oavsett om du vill tilldela arbete för sprintar och använda Scrum-metoden, eller portionera arbetet med Pomodoro-metoden, kan Asana hjälpa dig.

Går det att skapa återkommande uppgifter för regelbundet arbete?

Ja, du kan omvandla vilket göromål som helst till en återkommande uppgift. Med vår datumväljare är det enkelt att skapa uppgifter som återkommer en viss dag, periodiskt eller inom en anpassad tidsram. 

Går det att sortera uppgifter i färgkategorier?

Det bästa sättet att sortera uppgifter i färgkategorier är att använda anpassade fält. Välj bland 16 färgalternativ för dina anpassade fält med enkelval och multival. På så sätt kan du snabbt och enkelt identifiera uppgifter utifrån färgen på det anpassade fältet. 

Bli mer effektiv

Upptäck varför miljontals människor i 200 länder använder Asana.

Prova gratis