De viktigaste funktionerna i Asana

Tack vare Asanas datamodell för arbetsdiagram kan team av alla storlekar hantera sina projekt, program och processer, oavsett graden av komplexitet.

Projektvyer

Visualisera ditt arbete så att det passar dig

Asana är till för alla – inte enbart för de som använder kalkylark – som behöver kunna planera och strukturera arbete på sitt sätt.

Tavlor i Asana
Tavlor

Organisera arbete på samma sätt som med klisterlappar och spåra uppgifter under varje fas. Med tavlor blir dina arbetsprocesser tydligare.

Listor i Asana
Lista

Använd en att göra-lista för att samla alla uppgifter och processer på ett ställe, och hantera varje steg från början till slut.

Tidslinje i Asana
Tidslinje

Använd tidslinjen för att planera dina projekt och få en överblick över hur de olika uppgifterna förhåller sig till varandra och för att säkerställa att arbetet är i fas – även när planerna ändras.

Kalender i Asana
Kalender

Använd kalendern för att visualisera ditt arbete, och för att snabbt upptäcka om det finns hål eller överlappningar i planeringen som kan behöva justeras.

Tavlor

Organisera arbete på samma sätt som med klisterlappar och spåra uppgifter under varje fas. Med tavlor blir dina arbetsprocesser tydligare.

Lista

Använd en att göra-lista för att samla alla uppgifter och processer på ett ställe, och hantera varje steg från början till slut.

Tidslinje

Använd tidslinjen för att planera dina projekt och få en överblick över hur de olika uppgifterna förhåller sig till varandra och för att säkerställa att arbetet är i fas – även när planerna ändras.

Kalender

Använd kalendern för att visualisera ditt arbete, och för att snabbt upptäcka om det finns hål eller överlappningar i planeringen som kan behöva justeras.

Projekthantering

Hantera dina projekt från början till slut. Med Asana kan du följa alla dina projekt och alltid hålla reda på vem som är ansvarig för vad och när.

Projekt

Organisera ditt arbete som ett delat projekt genom att använda listor eller kanban-tavlor för initiativ, möten och program.

Uppgifter

Dela upp arbetet i hanterbara uppgifter för dig och ditt team.

Underuppgifter

Dela in uppgifter i mindre delar eller visa vilka etapper som måste göras för att slutföra en övergripande uppgift.

Milstolpar

Åskådliggör viktiga kontrollpunkter för att mäta och dela projektförloppet.

Tilldelade personer

Ge varje uppgift en ägare för att förtydliga för alla vem som är ansvarig.

Avsnitt

Gruppera uppgifter i avsnitt inom projektet för att harmonisera arbetsflöden, dela upp olika arbetskategorier och hålla ordning på uppgifterna.

Anpassade fält

Gå bortom uppgifter och spåra allt i Asana. Fältnamn, typer och värden är anpassningsbara, så att du kan skapa fält för den information som är viktig för just ditt arbetsflöde.

Slutdatum och -tider

Specificera slutdatum och -tid för en uppgift så att alla kan jobba mot samma deadline oavsett tidszon.

Startdatum

Ställ in startdatum för uppgifter för att undvika panik i sista minuten.

Bilagor

Lägg till filer till vilken uppgift eller konversation som helst från din dator, Dropbox, Box eller Google Drive. Du kan se filerna på uppgiftsnivå eller projektnivå.

Formulär

Använd anpassade formulär för att etablera en officiell jobbförfråganprocess.

Regler

Använd regler för att automatisera viktiga händelser i dina processer och därmed undvika att teamen missar några etapper.

Gillningar

Säg tack, ge tummen upp eller rösta på en uppgift med en gillning.

Godkännanden

Förenkla och förbättra godkännandeprocessen för att säkerställa att alla vet vad som behöver godkännas, när och hur.

Projektöversikt

Ge teamen klarhet och kontext för arbetet, på ett och samma ställe. Dela nyckelresurser, statusuppdateringar och mycket mer.

Projektsammanfattning

Använd fritextredigeraren för att skriva sammanfattningar i Asana. Summera arbetets omfattning, bakgrund, med mera.

Synkronisera uppgifter från olika projekt

Lägg till samma uppgift i olika projekt för att visualisera arbetet i olika kontexter, utan att fördubbla arbetsbördan.

Beroenden

Uppgiftsberoenden förtydligar vilka uppgifter som är redo för uppstart och vilka uppgifter som måste vänta.

Anpassade mallar

Skapa dina egna projektmallar så att ditt team snabbt och lätt kan komma igång.

Kopiera projekt

Slösa inte tid på att konstant återskapa vanliga arbetsflöden.

Vyer och rapporter

Med rapporter kan du lätt ta reda på status för arbetet och vad som händer i hela din organisation.

Mina uppgifter

Det här är platsen där du kan organisera och prioritera dina dagliga uppgifter och projekt.

Tidslinje

Visualisera hur projektets olika delar hänger ihop och säkerställ att arbetet är i fas trots ändringar.

Arbetsbelastning

Få en överblick i realtid av hur upptagna de olika teammedlemmarna är i de olika projekten, och omfördela arbetsuppgifter för att hålla projekten i fas.

Portfolior

Följ upp status för alla dina projekt i realtid, för att hålla initiativen i fas och ditt team uppdaterat.

Mål

Ställ in företagets målsättningar i Asana och knyt dem till relevanta arbetsuppgifter för att få en klar bild av förloppet i realtid.

Inkorg

Få automatiska uppdateringar om de projekt, konversationer och uppgifter som är viktiga för dig.

Paneler

Få tillgång till projektdata i realtid, på en och samma plats. Anpassa diagram för att snabbt identifiera var arbetet är blockerat eller ur fas.

Tillgänglighet

Alla team kan nå framgång i Asana. Läs mer om våra tillgänglighetsfunktioner.

Kalendervy

Visualisera listor och uppgifter i en kalender för att få en tydlig uppfattning om när arbetet ska vara klart.

Filvy

Hitta snabbt de filer du behöver i ett galleri där alla projektbilagor är samlade.

Avancerad sökning

Kör rapporter som bygger på de kriterier som är viktigast för ditt team. Spara resultaten för att se arbetet i projekten, ansvariga, anpassade fält och mycket mer.

Teamkollega-vy

Få en uppfattning om alla dina teamkollegors arbetsbelastning genom att ta del av uppgifterna de har blivit tilldelade. Du kan se allt som har delats med dig eller som är tillgängligt för alla i din organisation.

Exportera projekt

Exportera till CSV eller JSON om du föredrar att själv utvinna data.

Definiera och nå strategiska mål

Använd Mål för att knyta samman företagets målsättningar till relevanta arbetsuppgifter, på ett och samma ställe. Följ förloppet i realtid för att leda teamet i rätt riktning.

Adminkontroller

Skapa och hantera team och teaminställningar för att säkerställa att alla har åtkomst till rätt information.

Team

Skapa team baserade på avdelning, jobbfunktion, delaktighet i projektet, eller de kriterier som passar bäst för din organisation. Teamkollegor samarbetar genom en delad kalender och konversationer, som antingen kan vara privata eller delas med din organisation.

Gäster

Samarbeta med säljare, leverantörer och partner i Asana.

Behörigheter och sekretessval

Begränsa åtkomst till vissa projekt, skapa dolda team för känsliga arbeten, eller skapa öppna team och projekt som hela din organisation har åtkomst till.

Projekt med enbart kommenteringsrättigheter

Lås dina projekt med funktionen ”enbart kommenteringsrättigheter” för att kunna dela information med ditt team utan att behöva oroa dig för oönskade ändringar.

Teamledning

Utse organisationsadministratörer som kan lägga till, ta bort och hantera medlemmar och inställningar, och som även kan hantera komplicerade lösenord. Enterprise-kunder har även möjlighet att använda SAML och vårt Admin-API.

Datasäkerhet

Exportera eller ta bort data enkelt från Asana. Vi säkerhetskopierar dina data till en extern server. Enterprise-kunder kan även förvänta sig en driftstid för SLA på 99,9 %.

Kommunikation

Knyt samman din kommunikation med team, projekt eller uppgifter för att klargöra för teamet hur ni ligger till.

Uppgiftskommentarer

Kommentera direkt i en uppgift för att klargöra vad som behöver göras, och @omnämn teamkollegor, andra uppgifter eller projekt så att alla aktiviteter är sammankopplade.

Följare

Lägg till teamkollegor som följare så att de kan hålla sig uppdaterade om vad som händer med uppgiften och få relevanta aviseringar om uppdateringar.

Status

Med hjälp av den här funktionen kan data från Asana presenteras i form av diagram eller andra visuella hjälpmedel – ett enkelt sätt att förmedla hur olika aktiviteter fortlöper.

Meddelanden

Skicka privata meddelanden till andra användare, projekt eller team i Asana.

Projektkonversationer

Diskutera kring hur ett projekt förlöper för att hålla uppe energin.

Teamkonversationer

Skapa en plats för teamkonversationer och meddelanden.

Mobil

Använd våra mobilappar för Android och iOS för att hålla dig uppdaterad även när du inte är på plats.

iOS

Spåra arbetsuppgifter och håll dig uppdaterad även när du är i farten. Precis som med vår webbapp kan du använda mobilappen för att skapa uppgifter och projekt, ha konversationer och bli uppdaterad om förloppet, både online och offline.

Android

Vår Android-app är vinnare av Google Material Design Award. Med den kan du skapa uppgifter och projekt, samarbeta, ha konversationer och bli uppdaterad, direkt i din mobila enhet.

Integreringar

Koppla Asana till andra verktyg du använder för att kunna spåra allt ditt arbete på ett och samma ställe och spara tid.

Stabilt REST API

Få åtkomst till data i Asana för att automatisera och säkerställa en komplett integrering med dina andra rapporteringsverktyg.

Dropbox, Google Drive och Box

Bifoga filer direkt till uppgifter med hjälp av en inbyggd filväljare.

Slack

Posta uppdateringar i en Slack-kanal när det sker ändringar i dina Asana-uppgifter. Du kan även skapa, slutföra och ändra uppgifter i Slack.

Skicka e-post till Asana

Skicka eller vidarebefordra e-post till Asana för att skapa uppgifter eller starta konversationer. Du kan omvandla e-post till en genomförbar uppgift och på så sätt hålla koll på viktig information.

GitHub

Koppla GitHub-commits till uppgifter så att ditt team alltid är medvetet om de senaste kodändringarna.

Instagantt

Skapa Gantt-diagram av dina projekt i Asana för att visuellt planera projektplaner och kartlägga beroenden.

Harvest

Spåra tiden för alla uppgifter utan att lämna Asana.

Framgång och support

Oavsett storleken på din organisation kan vår support och våra användarframgångsteam hjälpa till med att besvara frågor och lägga till arbetsflöden för att säkerställa att alla dina team har rätt förutsättningar för framgång.

Hjälp

Vårt kunniga supportteam är här för att besvara dina frågor och göra felsökningar. Du kan även själv söka i vår omfattande Asana-guide där du hittar steg-för-steg-beskrivningar och handledningsvideor.

Premium-support

Få åtkomst till utbildningsresurser såsom webbinarium, inspelade kurser och även vårt communityforum som vårt användarframgångsteam ansvarar för. Dessutom får du prioriterad support.

Enterprise-support

En användarframgångsansvarig hjälper dig att föra över dina arbetsflöden till Asana, tillhandahåller anpassade utbildningar och mycket mer. Vi garanterar även att vår support svarar inom två arbetstimmar.

Bli mer effektiv

Upptäck varför miljontals människor i 190 länder använder Asana.