Agendamall för kvartalsrapport-möte

Prova vår mall som ett utkast för ert nästa kvartalsrapportmöte för att spara tid och briljera.

Använd mall

Registrera dig för att använda den är mallen.

INTEGRERADE FUNKTIONER

project iconProjektfield-add iconAnpassade fältproject-view iconProjektvyer

Recommended apps

Zoom-ikon
Zoom
Microsoft Teams-ikon
Microsoft Teams
Clockwise ikon
Clockwise
Slack-logotyp
Slack

Dela
facebookx-twitterlinkedin

Kvartalsrapportmöten är en möjlighet att visa upp resultatet och värdet av era insatser för både interna och externa intressenter. Men det räcker inte att bara gå igenom en presentation, utan ni behöver engagera publiken och få ut det mesta av er tid tillsammans med en välplanerad och lättillgänglig agenda. Vår mall är en struktur som hjälper er att spara tid i förväg. Under mötet kan ni använda den för att hålla koll på möjligheter och åtgärder för att göra ännu bättre ifrån er inför nästa möte.

[Produkt-användargränssnitt] Exempel på ett projekt för en kvartalsrapportmötesagenda (Tavlor)

Tips på hur du kan planera kvartalsrapportmöten med vår agendamall

  • Ta upp de viktigaste ämnena. Be om synpunkter från deltagarna i förväg för att göra mötet relevant för alla inblandade. Du kan samla in dem med en enkät eller ett formulär som är direkt kopplat till mötesagendaprojektet.

  • Dela agendan i förväg. Dela agendan och uppdatera den vid behov för att hålla mötet på rätt spår redan innan det börjar. Se till att viktiga dokument finns tillgängliga och att presentatörerna känner till förväntningarna.

  • Allokera tid till de olika agendaämnena. Ge presentatörerna tydliga tidsgränser för att garanterat hinna med allt på agendan inom den tilldelade tiden och hålla samtalet på rätt spår.

  • Spåra åtgärdspunkter och frågor. Kvartalsrapportmöten genererar frågor och möjligheter inför framtiden. Skapa därför uppgifter för åtgärder och frågor, så att ni kan följa upp dem efter mötet.

Planera mål (och uppnå dem)

Kom bättre förberedd till möten inför kvartalsrapporten och lämna dem med tydliga planer för hur ni ska nå de mest ambitiösa målen, allt med Asana.

Kom igång