Projekt

Organisera uppgifter och ta itu med arbetet tillsammans på en central plats.

Kom igång Kontakta oss
Projekt i Asana
Organisera på ditt sätt ikon
Organisera på ditt sätt

Anpassa projektavsnitt och växla mellan layouter: gantt, lista, kalender, tavla eller tidslinje.

Bli snabbare ikon
Bli snabbare

Kom igång direkt med projektmallar och lägg till automatiseringar för att minska det manuella arbetet.

Ikon för att hålla arbetet i fas
Håll arbetet i fas

Använd automatisk rapportering för att se projektets resultat i realtid.

Skapa ditt projekt

Skapa en delad hubb för samarbetsinriktat arbete med de här funktionerna.

Se alla funktioner
Ge det en personlig prägel ikon

Ge det en personlig prägel

  • Välj en färg: anpassa din projektikon för att särskilja den från annat arbete. 

  • Skapa avsnitt: organisera uppgifterna på ditt sätt med anpassade avsnitt. 

  • Spara din layout: skapa en mall från ett projekt för att spara bästa praxis till framtida projekt.

  • Se projekt på ditt sätt: visa den mest relevanta informationen för ditt team genom att skapa flera anpassade vyer inom ett projekt.

Arbeta tillsammans ikon

Arbeta tillsammans

  • Skapa en projektöversikt: tilldela roller, skapa en projektsammanfattning och lägg till resurser så att alla är informerade. 

  • Hantera kommunikationen: välj vilka projektmedlemmar som ska få aviseringar när du lägger till uppgifter, publicerar statusuppdateringar eller skickar meddelanden.

  • Samarbeta med externa partner: dela skrivskyddade länkar så att personer utanför Asana kan visa projektet på ett säkert sätt.

Har du några frågor? Vi har svaren.

Det beror på arbetets omfattningen och vilka som är inblandade. Här förklarar vi det mer i detalj: 

  • Skapa ett projekt för stora koordinerade insatser med många steg och intressenter, t.ex. en marknadsföringskampanj. 

  • Skapa en uppgift för enskilda aktiviteter för en person, t.ex. att skriva en blogg.

  • Skapa en underuppgift för att dela in en uppgift i mindre delar eller dela upp arbetet mellan flera personer. Man kan till exempel dela upp en bloggförfrågan i olika underuppgifter för utkast, granskning och publicering.

Ja, det kan man göra. Kom igång med några få klick genom att använda en CSV-fil för att importera uppgifter till ditt Asana-projekt. Exportera sedan projektet som en JSON- eller CSV-fil.

Skapa anpassade avsnitt för att dela upp och organisera uppgifterna i ett projekt. Du kan till exempel gruppera uppgifter i arbetsflödet efter olika stadier, prioriteringar eller ämnen. 

Du kan också organisera projekt med anpassade fält, färgkodade etiketter som hjälper dig att snabbt och enkelt skilja uppgifter åt.

Ett gemensamt projekt för olika team

Samarbeta i en hubb, oavsett vilket team du tillhör.

Kom igång Kontakta oss