Mall för planering av teammål

Standardisera och skala planeringen av teammål med processen i den här mallen.

Använd mall

INTEGRATED FEATURES

goal iconMålmilestone iconMilstolpartimeline iconTidslinjemultihome iconMulti-homing

Recommended apps

Salesforce ikon
Salesforce
hubspot logotyp
Hubspot
Microsoft ikon
Microsoft Office 365

Dela
facebooktwitterlinkedin
[Exempel på planering av teammål] kortbild

Tips för att planera teammål med vår mall

Många team behöver regelbundet sätta upp mål och samtidigt hitta ett skalbart tillvägagångssätt för att göra det. Det är ingen liten bedrift. Den här mallen fungerar som en struktur för hur team kan använda Asana för att planera, sätta upp, hantera och sträva efter tydliga mål.

  • Mallmagi för planeringsprocessen. När ni har tagit fram en välfungerande planeringsprocess kan ni spara den som en skalbar mall för att spara tid i framtiden.

  • Posta regelbundna statusuppdateringar. Posta statusuppdateringar i Asana, så att alla kan se hur det går med målen direkt där arbetet sker.

  • Koppla strategi till taktik. Dela upp målen i projekt och uppgifter så att alla vet hur deras dagliga arbete bidrar till en större helhet.

Uppnå de största målen med Asana

Skaffa vår mall för mål och milstolpar med en gratis provperiod med Asana Premium i dag.

Kom igång