OktaAsana Integration

Okta + Asana

Eliminera krångel med användarnamn och lösenord samt förenkla användarkonfigurering med Okta.

Vad är Okta?

Okta är en identitetsplattform som används för att säkra varje identitet, från enskilda kunder till hela arbetsstyrkor, med enkel inloggning, flerfaktorsautentisering, livscykelhantering och mycket mer.

Varför Okta + Asana?

Att hantera användare och provisionera dem manuellt kan ta upp värdefull tid i onödan från IT-team och ledare. Okta + Asana-integreringen för SCIM (System for Cross-domain Identity Management) automatiserar det här arbetet, så att IT-team kan vara verksamma på storskalig nivå och effektivisera sina arbetsflöden.

Med Okta + Asana kan du göra följande:

 • Provisionera och avprovisionera användare automatiskt.
 • Aktivera enkel inloggning i Asana genom att använda SAML.
 • Mappa användare och grupper i Okta till team i Asana.
 • Uppdatera användarprofilinformation.
 • Importera användare och team från Asana till Okta.

Ansluta Okta + Asana

Så här installerar du integreringen:

 1. Logga in på ett superadministratörkonto i Asana.
 2. Gå till adminkonsolmenyn.
 3. Klicka på ”Lägg till servicekonto”.
 4. Att lägga till ett servicekonto genererar en API-nyckel som du kan använda under fliken ”Provisionering” i Asana-appen inom Okta.
 5. Ange token i fältet ”API-token”.
 6. Klicka på ”Testa API-autentiseringsuppgifter” för att verifiera att token är korrekt konfigurerad.
 7. Mer information hittar du i Asana-guiden.

Ta reda på mer och få support

Läs mer om hur man kan använda Okta + Asana-integreringen i Asana-guiden.

Kontakta Asana-supportteamet om du har frågor, feedback eller behöver hjälp.

Det är enkelt att samarbeta med Asana

Från den lilla detaljen till den stora helheten hjälper Asana till att organisera teamarbetet för att alla ska veta vad, varför och hur. Det är gratis att komma igång med Asana. Plattformen är enkel att använda och tillräckligt kraftfull för att styra hela ditt företag. Läs mer om Asana i dag..

Asana fungerar med verktygen du redan använder