Jira CloudAsana Integration

Jira Cloud + Asana

För samman tvärfunktionella team

Maximera synligheten

Skapa interaktiva, uppkopplade arbetsflöden mellan tekniska team och affärsteam för att öka synligheten i produktutvecklingsprocessen i realtid – utan att lämna Asana.

Optimera teamkapaciteten

Gör det enkelt att samordna och spåra framsteg i utvecklingsarbetet samtidigt som du minskar tiden du spenderar på att manuellt uppdatera och dubbelkolla projektdata i olika verktyg.

Effektivisera projektsamarbete och överlämning

Skapa Jira-ärenden snabbt i Asana så att arbetet kan passera sömlöst mellan affärsteam och tekniska team vid rätt tidpunkt.

Automatisera dina processer genom att kombinera Regler och Jira Cloud

Öka den operativa smidigheten och effektiviteten samtidigt som du minskar manuellt arbete. Med Regler och Jira Cloud kan du automatiskt skapa ett nytt ärende i Jira Cloud baserat på åtgärder i Asana. Läs mer om Regler i Asana.

Anslut Jira Cloud till Asana

Den här integreringen är tillgänglig för alla betalande Asana-användare som även har ett Jira Cloud-konto.

Så här installerar du integreringen

  1. Logga in på ditt Asana-konto
  2. Använd den här installationslänken för att installera Jira Cloud för Asana

Om du behöver ytterligare instruktioner och hjälp med att installera Jira Cloud-integreringen kan du gå till Asana-guiden

Det är enkelt att samarbeta med Asana

Asana hjälper team att planera, organisera och utföra arbete – från dagliga uppgifter till strategiska initiativ – på ett och samma ställe. Asana är gratis, enkel att använda och tillräckligt kraftfull för att styra hela ditt företag. Ta reda på mer om Asana Premium i dag.

Asana fungerar med verktygen du redan använder