Mål

Koppla samman företagets målsättningar och det arbete som stöder dem, så att team kan få rätt saker gjorda.

Kom igång Kontakta oss
Anpassa varje nivå ikon
Anpassa varje nivå

Sätt upp mål och nyckelresultat för ditt företag, ditt team eller dig själv och se hur de stiger uppåt.

Ikon för att prioritera rätt jobb
Prioritera rätt jobb

Koppla varje mål till de projekt och portfolior som stöder det.

Spåra automatiskt ikon
Spåra automatiskt

Målen uppdateras omedelbart när teamet gör framsteg, så att du kan upptäcka blockerare i realtid.

Skapa ett mål ikon

Skapa ett mål eller OKR

 • Lägg till ett mål: kategorisera ditt mål som en avsikt, ett nyckelresultat eller ett individuellt mål – eller använd en målmall för att få ett försprång.

 • Ställ in ett riktmärke: välj om du vill mäta framstegen för ditt mål automatiskt eller manuellt.

 • Definiera ditt team: välj en enda ägare och lägg till intressenter som du vill hålla uppdaterade. 

 • Planera din tidslinje: ställ in ett anpassat slutdatum eller välj ett kvartal, halvår eller räkenskapsår för att fokusera på ditt mål.

 • Välj vem som har åtkomst: gör ditt mål öppet för din organisation eller dela det bara med specifika teammedlemmar.

 • Beskriv arbetet: formatera målbeskrivningen som du vill, med punktlistor, hyperlänkar, tabeller, bilder och mycket mer.

Anslut ditt arbete ikon

Anslut ditt arbete

 • Bidra till helheten: länka ditt mål till teamet och de företagsmål som det stöder. 

 • Dela och erövra: skapa delmål för att dela upp ditt mål i mindre delar.

 • Knyt ihop: anslut till de projekt, portfolior och uppgifter som stöder ditt mål.

Rapportera om arbetsförlopp ikon

Rapportera om arbetsförlopp

 • Uppdatera automatiskt: spåra målförloppet direkt baserat på delmålen eller projekten som stöder det. 

 • Håll teamet informerat: dela uppdateringar och ställ in en status för att visa om målet är i fas, riskerar att bli fördröjt eller är ur fas. 

 • Få en helhetsbild: skapa paneler för att övervaka målförlopp i hela företaget. 

 • Länka data mellan verktyg: uppdatera automatiskt dina mål baserat på rapportering från appar såsom Salesforce.

Dela säkert ikon

Samarbeta effektivt

 • Dela säkert: håll teamen uppdaterade genom att lägga till dem som medlemmar och förhindra oavsiktliga ändringar med hjälp av kommentarsåtkomst.

 • Visa det som är relevant: skapa anpassade vyer så att teamkollegor bara kan se information som är viktig för dem.

 • Skala din process: använd mallar med definierade attribut för att standardisera målsättningen i hela organisationen.

Få allt att hänga ihop

Mål är bara början. Använd dem med de här funktionerna för att hålla alla synkroniserade, oavsett vilket team de tillhör.

Se alla funktioner

Har du några frågor? Vi har svaren.

Asanas enhörningsfigur för firande

Håll målen

Gör målen synliga och koppla dem till det dagliga arbetet så att teamen kan prioritera det som är viktigt.

Kom igång Kontakta oss