Skriv bättre SMART-mål med de här tipsen och exemplen

Porträtt av medarbetare Julia MartinsJulia Martins
3 februari 2024
8 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Skriv bättre SMART-mål – rubrikbild
Visa mallar

Alla team som har åstadkommit något fantastiskt behövde först sätta upp mål för att nå dit. Team som sätter upp mål kan utföra storartade saker som att bota sjukdomar, bygga effektivare och mer hållbara apparaturer eller göra våra hav säkrare för valar och delfiner. När vi sätter upp mål kan vi visualisera vart vi vill komma och göra vårt bästa för att nå dit.

Men att nå ett ambitiöst mål handlar inte bara om mållinjen i sig – man behöver också en väg för att komma dit. Det är där SMART-målen kommer in. SMART är en förkortning som kan hjälpa dig att definiera och sätta upp bra mål. Med SMART kan du se till att varje mål – från projektmål till större företagsmål – har allt som behövs för att uppnå det. Så här gör du.

Vad är ett SMART mål?

SMART är en förkortning som hjälper dig att skapa definierade, falsifierbara och uppnåeliga mål. SMART står för:

 • Specifika

 • Mätbara

 • Accepterade (uppnåeliga)

 • Realistiska

 • Tidsatta

SMART-mål

Förkortningen SMART fungerar som en förenkling till att sätta upp bra mål eftersom SMART innehåller alla ingredienser som du behöver för att lyckas. Här förklaras varje del:

Specifikt

Tänk på att du sätter upp ett SMART-mål för att uppnå ett specifikt mål – inte ett brett mål. Du vill inte enbart att det ska gå bra generellt, du vill att ditt specifika projekt ska lyckas. För att vara säker på att du kan uppnå dina mål bör du se till att målen är specifikt inriktade på det du jobbar på.

Mätbart

M:et i SMART står för mätbart, vilket hjälper dig när du ska utvärdera om ditt projekt är lyckat eller misslyckat. Det bör finnas ett objektivt sätt att mäta dina mål – oavsett om det är genom ett slutdatum, en siffra, en procentuell förändring eller något annat mätbart element.

Accepterat (uppnåeligt)

Du vill inte att dina mål ska vara för lätta att uppnå – men du vill även se till att du sätter upp mål som du tror är möjliga. Accepterat innebär att dina mål inte bör ligga helt utanför det möjliga. Ställ dig själv den här frågan: Kan projektet tänkas  omfattamålet? Om inte, är målet inte accepterat.

Hur är det med utökade mål?

Utökade mål sätts med avsikten att vara utmanande. Om du till exempel brukar få 30 000 besökare per månad på din webbplats, kan ett utökat mål vara att få 50 000 besökare per månad. Det är en stor ökning! Men det utökade målet ligger fortfarande inom ramen för vad som är möjligt. Se till att utforma dina utökade mål så att de är ambitiösa men inte omöjliga – till exempel som att försöka gå från 30 000 besökare per månad till 300 000 besökare per månad.

Realistiskt

A:et och R:et i SMART är nära relaterade till varandra. I tillägg till accepterade mål vill du även sätta upp realistiska mål. Till exempel kan ett mål vara uppnåeligt även om ett team måste arbeta övertid sex veckor i sträck för att klara av det, men det är inte ett realistiskt mål. Se till att målet är både uppnåeligt och realistiskt genom att skapa en tydlig resurshanteringsplan.

Tidsatt

Ditt SMART-mål bör ha ett slutdatum. Utan en tidsgräns kan projektet dra ut på tiden, ha oklara framgångsvärden och drabbas av omfattningskrypning. Om du inte redan har gjort det bör du se till att du har en tydlig tidslinje för projektet.

Vilka är fördelarna med SMART-mål?

Att se till att dina viktiga mål har alla SMART-komponenterna kan vara mer tidskrävande än att sätta upp vanliga mål, men värdet av SMART-mål väger upp för den extra tid som behövs för att formulera SMART. Mål bör inte vara något du sätter upp och sedan glömmer – de är en viktig del i din projektplanering. Genom att sätta upp SMART-mål kommer du och teamet att få:

 1. Tydlig kommunikation och samordning. När ditt projektteam vet exakt vad de arbetar för är de mer motiverade och enade som team. Teammedlemmar som vet hur deras individuella arbete bidrar till företagets övergripande mål är dubbelt så motiverade  jämfört med andra kollegor. Så genom att sätta upp och dela SMART-mål kan du hjälpa till att öka hela ditt teams motivation.

 2. Klarhet om projektets framgång. Har du någonsin kommit till slutet av ett projekt utan att riktigt veta om du nått dina projektmål eller inte? SMART-mål hjälper dig att sätta upp tydliga mål, så att du kan undvika oklara eller förvirrande beskrivningar av mål.

 3. Tydlig översikt och mållinje. Med SMART-mål vet du exakt vad det är du vill uppnå och inom vilken tidsram du förväntar dig att bli klar. Du har bekräftat att de här målen är realistiska och accepterade. Dessutom vet du att du kan mäta dem för att se om de har uppnåtts eller inte.

 4. Spårbara mätvärden. När du slutför ditt projekt hjälper SMART-mål dig att utvärdera hur väl du har lyckats. Var inte för hård mot dig själv om du inte uppnådde ditt mål. I Asana strävar vi faktiskt efter att uppnå omkring 70 % av våra mål. På så sätt vet vi att vi sätter utmanande – men möjliga – mål. Oavsett om du uppnår målet eller inte kan SMART-mål hjälpa dig att utvärdera målet, vilket kan vara lärorikt.

5 exempel på SMART-mål

Är du redo att komma igång? Innan du skriver dina egna SMART-mål kan du läsa de här fem exemplen på SMART-mål och hur varje mål uppfyller SMART-kriterierna.

1. Företagets mål

 • Exempel: Producera minst tre olika typer av storskaligt marknadsföringsmaterial (t.ex. e-böcker, webbinarier, videor, säljplaner på en eller två sidor) per månad under första kvartalet.

 • Varför det är SMART:Det här målet är specifikt (storskaliga marknadsföringsmaterial), mätbart (tre olika typer), accepterat och realistiskt (det här beror på hur många medlemmar i projektgruppen det finns, men vi kan anta att de är tillräckligt många för att skapa tre material per månad.) och tidsatt (per månad under första kvartalet).

2. Teamets mål

 • Exempel: Produktteamet kommer att samarbeta i fem tvärfunktionella projekt med fokus på användbarhetstestning, kundundersökningar, kundmarknadsföring eller FoU under första halvan av räkenskapsåret 2022.

 • Varför det är SMART: Det här målet är specifikt (projekt med fokus på användbarhetstestning, kundundersökningar, kundmarknadsföring eller FoU), mätbart (fem tvärfunktionella projekt), accepterat (fem projekt på sex månader), realistiskt (projektet omfattar hela teamet), och tidsatt (under första halvan av räkenskapsåret 2022).

3. Yrkesmässigt mål

 • Exempel: Under 2021 kommer jag att utveckla min ledarskapsförmåga genom mentorskap med minst två adepter antingen från företagets resursgrupper för anställda eller från mitt alumnnätverk.

 • Varför det är SMART: Det här målet är specifikt (ledarskapsförmåga genom mentorskap ), mätbart (minst två adepter), accepterat och realistiskt (den här personen har två olika vägar att hitta adepter) och tidsatt (under 2021).

4. Personligt mål

 • Exempel:Jag ska träna för att springa halvmaratonet i San Diego i mars på under två timmar.

 • Varför det är SMART: Det här målet är specifikt (halvmaratonet i San Diego), mätbart (under två timmar), accepterat (två timmar är en ambitiös men möjlig fart för de flesta löpare med riktig träning), realistiskt (den här personen har fastställt att träning behövs i förberedelse för halvmaratonet) och tidsatt (mars).

5. Ideellt mål

 • Exampel: Vi kommer att ge 100 timmar gratis stödundervisning i matematik och historia till elever på högstadiet under februari månad.

 • Varför det är SMART: Det här målet är specifikt (stödundervisning i matematik och historia till elever på högstadiet), mätbart (100 timmar), accepterat och realistiskt (beroende på hur många frivilliga den ideella organisationen har) och tidsatt (under februari månad).

Läs: Hur du skapar en strategisk plan för din ideella organisation (med mall)Prova Asana för ideella organisationer

Mall för att fastställa SMART-mål

När du är redo att fastställa ditt eget SMART-mål kan du börja du med att skriva ner projektmålet i en mening eller två. Tillämpa sedan var och en av de fem SMART-attributen på ditt mål och se till att du har fått med allt. När du är redo att börja kan du använda den här mallen:

Ett mål till att börja med: Skriv ner det mål du vill börja med. Oroa dig inte huruvida det är helt SMART - vi tar upp det senare i mallen.

 • Exempel: Jag vill förbättra vårt företags varumärke på sociala medier.

Gör det specifikt: Definierar ditt mål exakt vad du vill göra? Om inte, omarbeta beskrivningen så att målet blir specifikt för just ditt projekt.

 • Ny version av exemplet: Förbättra vårt företags varumärke på Instagram med företagsspecifika hashtaggar.

Gör det mätbart: Har du fastställt hur du ska mäta ditt mål när projektet är avslutat? Om inte, lägg till ett sätt att mäta hur väl du har lyckats i slutet av projektet.

 • Ny version av exemplet: Utveckla företagsspecifika hashtaggar för att få 1 000 nya Instagramföljare.

Gör det accepterat: Är ditt mål något som du kan klara av med tanke på projektets omfattning? Se till att det här specifika målet faller inom ramen för projektets möjligheter.

 • Ny version av exemplet: Utveckla och använd företagsspecifika hashtaggar tillsammans med hashtaggar som är populära i vår bransch för att få 1 000 nya Instagramföljare.

Gör det realistiskt: Är det rimligt att ditt projektteam kan nå målet? Se till att du kan klara av målet med dina resurser även om det är ett utökat mål.

 • Ny version av exemplet: Lägg upp ett inlägg om dagen på Instagram samt se till att varje inlägg innehåller en blandning av företagsspecifika hashtaggar och populära hashtaggar i vår bransch för att få 1 000 nya Instagramföljare.

Gör det tidsatt: När kommer du att ha uppnått ditt mål? Se till att du redogör ett måldatum eller en projekttidslinje i ditt SMART-mål.

 • Ny version av exemplet: Lägg upp ett inlägg på Instagram varje arbetsdag under den första halvan av räkenskapsåret 2022. Se till att varje inlägg innehåller en blandning av företagsspecifika hashtaggar och populära hashtaggar i vår bransch för att få 1 000 nya Instagramföljare senast den 30 juni.

Vad du gör efter att ha skapat dina SMART-mål

Håller du reda på dina mål i e-postmeddelanden, möten eller kalkylark? I så fall är du inte ensam. Enligt Asanas målrapport spårar 53 % av företagen sina mål via e-post, 36 % i kalkylark och 31 % på personliga möten.

Utmaningen med att hålla reda på målen är att hitta ett bra sätt att få med dem i teamets dagliga arbete. Du har tagit all denna tid på dig för att skapa ett SMART-mål – att alltid ha det i minnet kan hjälpa dig att se till att du uppnår det. Vår uppfattning på Asana är att målen och arbetet bör vara nära sammankopplade. Så här kan du uppnå det:

1. Dela dina SMART-mål med projektets intressenter och teammedlemmar.

Se till att alla som är involverade får ta del av dina SMART-mål i början av projektet. Dina SMART-mål bör vägleda hela teamet när ni arbetar på projektleveranser, så att du kan vara helt säker på om du har uppnått projektmålen eller inte.

Det bästa sättet att göra det är att använda ett arbetshanteringsverktyg som Asana. På så sätt har ditt team en central och säker källa med all information på samma ställe – från ert dagliga arbete till era projektmål. Istället för att gömma målen i dokument, bildspel och andra svåråtkomliga ställen kan du koppla målen till ert dagliga arbete så att alla är motiverade, fokuserade och enade.

2. Kontrollera regelbundet hur arbetet fortlöper

I tillägg till att dela dina SMART-mål med teamet i början av projektet bör du se till att regelbundet mäta framstegen ni gjort för att närma er målet. Du vill inte arbeta med projektet och sedan i slutet av arbetet upptäcka att du inte har klarat av dina mål. Det finns en anledning till att du har arbetat hårt för att sätta upp specifika, mätbara mål – du kan använda målen som din polstjärna och korrigera kursen under projektets gång om det behövs.

Det bästa sättet att regelbundet hålla koll på dina SMART-mål är att skicka en projektstatusuppdatering en gång i veckan. Statusuppdateringar är ett bra sätt att lyfta fram det viktiga arbete som ditt team har utfört, eventuella kommande milstolpar samt om ni är i fas eller inte.

3. Utvärdera din framgång

SMART-mål ger klarhet i din målsättningsprocess så att du kan göra en exakt bedömning av om projektmålen har uppnåtts eller inte. Om de uppnåddes är det dags att fira! Men även om du inte uppnådde målen kan det ändå hjälpa dig att identifiera vad som gick fel och vad du kan göra bättre nästa gång om du har så tydliga mål och övervakar dem regelbundet.

Kom ihåg att bara för att du inte uppnådde dina mål betyder det inte att projektet är ett totalt misslyckande. Du kan ha satt upp ett mål med avsikt att utmana dig själv eller ditt team. Även om du inte satte upp ett utökat mål är det viktigare att lugnt utvärdera varför ni inte klarade av målet än att låtsas som att ingenting har hänt. På så sätt kan du lära dig av dina misstag och ta med dig vad du lärt dig nästa gång du sätter upp SMART-mål.

Sätt upp smartare mål

SMART-mål kan hjälpa ditt team att lyckas genom att skapa klarhet i målformulerings- och projektledningsprocessen. När ditt team har klarhet och rör sig framåt som en enhet är det mer sannolikt att de är motiverade och är säkra på vad för arbete som ska prioriteras.

Vill du sätta upp ambitiösa mål? Läs om hur man sätter upp stora, svåra och djärva mål (BHAG).

Relaterade resurser

Artikel

Vad är mål och nyckelresultat (OKR)?