Sätta upp företagsmål: det första steget mot ett framgångsrikt företag

Porträtt av medarbetare Sarah LaoyanSarah Laoyan
28 februari 2024
5 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Bannerbild för artikeln Sätta upp företagsmål: det första steget mot ett framgångsrikt företag
Visa mallar

Sammanfattning

Ett företagsmål är något ett företag eller en individ har bestämt i förväg och siktar på att uppnå inom en viss tidsperiod. Den här artikeln förklarar vikten av företagsmål och anledningarna till varför du bör sätta upp dem för teamet.

Det är vanligt att företag fastställer företagsmål – och de gör det av en anledning. Att ställa upp tydliga företagsmål påverkar motivationen och ökar prestandan. Oavsett om du arbetar på ett litet företag, ett stort bolag eller har ett enskilt företag är det större chans att du lyckas om du har ett starkt företagsmål.

Det här är bara några av alla fördelar med att sätta upp mål. Oavsett om du har ett övergripande perspektiv eller vill ta små steg förklarar vi vad du behöver veta för att kunna sätta upp mål för företaget.

Vad är företagsmål?

Ett företagsmål är något ett företag eller en individ har bestämt i förväg och siktar på att uppnå inom en viss tidsperiod. De här målen delas ofta upp i kortsiktiga mål och långsiktiga mål. Företagsmål kan vara allmänna och övergripande, eller så kan de fokusera på specifika mätbara åtgärder. 

Ett bra exempel på ett allmänt företagsmål är en uppdragsbeskrivning. Uppdragsbeskrivningar är allmänna mål eftersom de inte har något mätvärde som definierar framgång. De används oftare som en vägledande kompass – något som teamet kan eftersträva snarare än konkreta siffror att uppnå.

Du kan också sätta upp specifika mål – mätbara mål som är lätta att spåra medan teamet gör framsteg för att nå dem. När någon talar om att sätta upp mål eller om processen att sätta upp mål menar de specifika mål. En vanlig process för att sätta upp mål är att använda SMART-mål.

Fastställ och uppnå mål med Asana

Kortsiktiga mål

Kortsiktiga mål är ofta tidsbundna, vanligtvis från några timmar till ett helt år. Långsiktiga mål kan också vara tidsbundna, men i sådana fall sträcker de sig vanligtvis längre fram i tiden. 

Kortsiktiga mål används ofta som byggstenar för att nå större mål. En vanlig strategi bland företag är att sätta upp flera kortsiktiga mål för att göra de långsiktiga målen lättare att uppnå.

Exempel på kortsiktiga företagsmål:

  • Öka vår NPS med 10 poäng det här kvartalet.

  • Anställa 12 nya kundtjänstarbetare innan året är slut.

  • Öka de anställdas nöjdhetsgrad med 20 %.

Läs: Vikten av att sätta upp kortsiktiga mål

Långsiktiga mål

Långsiktiga mål är mer omfattande visioner – mål som du vill uppnå längre fram i tiden. Det är vanligt att ha ett tioårigt mål som ett långsiktigt mål. Tänk på var du vill att företaget ska vara om tio år. Vilka företagsmål vill du ha uppnått då? Inom vilka nya affärsområden vill du att företaget ska expandera? 

Långsiktiga mål används ofta som beskrivningar av visioner eller uppdrag – de här målen fungerar som en kompass för företaget och hjälper dig att röra dig i rätt riktning. Tänk på målen som en karta för att ta dig dit du vill komma. Långsiktiga mål berättar kanske inte exakt hur du ska ta dig dit, men de visar dig i rätt riktning. Kortsiktiga mål är som en GPS. De ger anvisningar steg för steg om hur du ska ta dig dit du vill. 

Exempel på långsiktiga företagsmål:

  • Nike: Skapa inspiration och innovation för världens alla atleter.

  • Patagonia: Arbeta för att rädda vår planet.

  • Google: Organisera världens information och göra den allmänt tillgänglig och användbar.

Läs: Hur man sätter upp stora, svåra och djärva mål (BHAG) för att uppnå det omöjliga

Varför är företagsmål viktiga?

Att sätta upp företagsmål är bästa praxis av en anledning – mål hjälper till att driva företag i rätt riktning. Här är ytterligare några anledningar till varför företag tar sig tid att fastställa starka mål. 

Definiera framgång med tillförsikt

Ett av de enklaste sätten att veta om teamet är framgångsrikt är att tydligt beskriva vad framgång innebär. När du sätter upp målen ska du ta med i beräkningen vad du vet att teamet kan klara av, och uppmuntra dem att överträffa förväntningarna.

Det finns ett par ramverk som är vanliga att utgå från för att definiera mål. Ett av de vanligaste som används för att skapa mätbara och genomförbara mål är ramverket för mål och nyckelresultat (OKR).

Koppla arbetet till mål

En bra affärsstrategi som du bör göra till en vana att använda är att koppla företagsmålen till det arbete som teamet redan utför. När du kopplar det dagliga arbetet till kort- och långsiktiga mål har enskilda teammedlemmar en klar uppfattning om vad de ska göra, när det ska slutföras och vilka strategier de ska tillämpa för att uppnå målen. 

Teammedlemmarna känner sig inte bara säkrare på vad de ska göra, utan det ger dem också en känsla av stolthet och ansvar för sitt arbete. Teammedlemmarna vet hur arbetet de utför påverkar företaget och hur de har bidragit till framgången.

Läs: Hur arbetsmoralen påverkar de anställdas prestationer

Hålla teamen samordnade

En viktig fördel med att använda företagsmål är att samordna team kring ett gemensamt mål. Genom att fastställa tydliga företagsmål kan teamledarna definiera vilken taktik deras individuella team ska använda för att uppnå målen. 

Tänk till exempel att företagets övergripande företagsmål är att öka lönsamheten med 10 %. Det här är ett övergripande mål, men det finns många olika sätt för företaget att uppnå det. Genom att fastställa mindre, mer skräddarsydda mål kan företagsledare definiera vilken strategi som ska användas för att uppnå målet. Försäljningsteamet kan öka sin försäljningskvot och marknadsföringsteamet kan införa en ny utgående strategi. Det här är två olika taktiker som kan genomföras för att i slutändan nå samma mål.

Upprätthålla ansvarstagande

När du har satt upp företagsmålen kan du sedan dela upp dem på individuell nivå. Genom att använda den här tekniken kan du bidra till att upprätthålla ansvarstagande från ledningsnivå till enskilda teammedlemmar. När enskilda teammedlemmar är ansvariga för sina individuella mål är det lätt för cheferna att bedöma hur teammedlemmarna presterar och när de kan behöva mer stöd. 

Förbättra beslutsfattandet

Om företaget regelbundet spårar företagsmålen kan du använda information från tidigare mål för att förbättra beslutsfattandet. Om teamet till exempel lägger fram en ny marknadsföringsstrategi för att spåra målen och framstegen kan du använda den informationen för att fastställa företagsstrategin för nästa år baserat på prestationer.

Tips för att sätta upp tydliga företagsmål

Nu när du vet varför företagsmål är viktiga får du några tips om hur du gör för att fastställa dem.

Använd ett ramverk för att sätta upp mål

Om du är på väg att sätta upp ditt första företagsmål kan det vara svårt att veta var du ska börja. Se till att målet är uppnåeligt, men inte så lätt att uppnå att det inte är en utmaning. Att använda ett målramverk såsom SMART-mål eller OKR är ett bra sätt att fastställa dina första företagsmål.

Ladda ned e-bok: Hur man fastställer OKR:er

Skapa tillsammans med andra företagsledare

Ditt team arbetar inte i en bubbla. Det arbete som teamet utför kan påverka andra team i företaget och företagsstrategin som helhet. Därför är det viktigt att skapa tillsammans med intressenterna. Genom att arbeta tillsammans kan teamet utnyttja sin unika kunskap och erfarenhet för att sätta upp mål och skapa en bra affärsplan.

Gratis mall för en affärsstrategi

Börja med helhetsbilden

När du fastställer målen kan det kännas överväldigande att bestämma siffror och taktiker. För att undvika det bör du börja med helhetsbilden först. Fokusera på att besvara följande frågor:

  • Vad vill du att företaget ska stå för? 

  • Varför skapades företaget? 

  • Var vill du vara om 10 år? Om 25 år? 

När du har definierat ett övergripande uppdrag som du vill uppnå kan du dela upp det i mindre, mer genomförbara mål. Vilka steg kan du ta för att nå dit? Vilka nya produkter kan du införa som kan hjälpa dig att uppnå det övergripande uppdraget? 

När man sätter upp mål finns det inget rätt eller fel. Det viktiga är att hitta de strategier och metoder som fungerar bäst för teamet.

Hantera mål med hjälp av programvara

Det är ingen idé att sätta upp mål om du gör det i ett dokument som du sedan glömmer bort och inte öppnar igen innan kvartalets slut. Det är viktigt att använda en programvara för att regelbundet spåra målens förlopp, och det bästa sättet att göra det är att använda en programvara som kopplar målen med det arbete som måste utföras.

Att koppla arbetet till målen är enkelt. Guru samordnar sina OKR till sina projekt med hjälp av Asana. Guru-teamet använder Asana som en referenskälla för tydlighet och ansvarstagande inom hela företaget.

Börja att sätta upp – och uppnå – företagsmål i dag

Alla verksamheter är små från början, och det är genom att sätta upp mål som de växer till framgångsrika företag. Om du är intresserad av att lära dig mer om olika målstrategier, hur man mäter mål eller var du ska börja med planeringen kan du besöka Asanas resurssida om mål för mer information.

Fastställ och uppnå mål med Asana

Relaterade resurser

Artikel

Vad är mål och nyckelresultat (OKR)?