Hur teamkänslan påverkar de anställdas prestationer

Porträtt av medarbetare Sarah LaoyanSarah Laoyan
5 februari 2024
7 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Visa mallar

När du skapar ett team söker du efter teammedlemmar med rätt kompetens för att hjälpa organisationen uppnå sina mål. En del av att hjälpa ditt team nå sin fulla potential är att se till att de får stöd och är engagerade på jobbet. Det är här som teamkänslan kommer in i bilden. Hur kan du skapa – och behålla – en stark teamkänsla och arbetstrivsel bland alla dina teammedlemmar när ditt team växer? 

Att skapa och underhålla de anställdas moral börjar med din företagskultur. En tydlig företagskultur kan vara vägledande för moralen när något går fel. Här kan du läsa mer om hur du kan skapa och upprätthålla en stark moral.

Vad är de anställdas moral?

Teamkänsla eller de anställdas moral är de anställdas allmänna inställning till sin organisation eller sitt företag. I det här sammanhanget kan moralen beskrivas som det förtroende en person eller grupp har för din organisation eller ditt företag.

En god moral innebär att arbetstrivseln är hög bland de anställda och att de i allmänhet är engagerade på jobbet. När du börjar se en låg moral hos de anställda kan det betyda att dina anställda är missnöjda. Hör dig för om någon känner sig utbränd eller oengagerad i sitt arbete. Även om de här är allmänna exempel finns det många aspekter som kan påverka de anställdas moral.

Tre sätt att öka de anställdas moral

För att uppmuntra och upprätthålla moralen behövs en bra ledare. I din roll som teamledare kan du göra en rad olika saker för att främja och upprätthålla de anställdas tillfredsställelse:

1. Föregå med gott exempel

Människor är sociala varelser och helt naturligt ser vi till dem som har ledande positioner för att få tips om hur vi ska agera. Alla har sitt eget unika sätt att leda, men här är några sätt att föregå med gott exempel för att skapa en stark teamkänsla:

  • Engagera dig i teamets arbete. Genom att engagera dig i ditt team visar du dem att du inte bara litar på deras arbete utan också att du är engagerad i deras arbete. Engagerade ledare förstår bättre det arbete som deras team utför. Visa sedan ditt stöd genom att betona hur deras individuella arbete hänger ihop med de bredare verksamhetsmålen.

  • Visa empati när du är osäker. Bra ledare visar sina anställda att de bryr sig om dem, inte bara som anställda utan också som personer. Empatiska ledare ger beröm när det är på sin plats, tillåter flexibilitet när det behövs och stämmer regelbundet av med teammedlemmarna hur de mår.

  • Visa öppenhet. Dela regelbundet med dig av information om företagsförändringar, utmaningar som ditt team har eller till och med vad som händer i ditt eget liv. Genom att visa ditt team att du också är mänsklig skapar du ett tryggt utrymme för dem att dela med sig av sina egna känslor.

  • Be om feedback. En bra ledare skapar möjligheter till öppen feedback och tar den till sig. Oavsett om du gör det individuellt, i grupp eller anonymt kan du hjälpa dina anställda att känna sig hörda genom att be om feedback. På så sätt blir de mindre benägna att diskutera missförhållanden med andra medarbetare på ett sätt som kan påverka moralen negativt.

Läs: Så här leder du med gott exempel, enligt en Asana-ledare

2. Bygg upp teamets förtroende

När du bygger upp teamets förtroende bör du dela med dig av ansvaret så att alla har möjlighet att utföra sitt arbete effektivt och självständigt. Du kan du göra det genom att ge dem frihet att fatta beslut och uppmuntra dem att utveckla sina färdigheter. När du litar på att dina anställda kan fatta bra beslut kommer de att känna sig säkrare på att deras röst och åsikt spelar roll. Det gynnar hela teamet eftersom varje teammedlem kan dela med sig av sina individuella styrkor och perspektiv och använda dem på ett meningsfullt sätt.

När teamet jobbar hårt bör du ge dina anställda den uppskattning de förtjänar. Identifiera de teammedlemmar som har en betydelsefull roll och visa din uppskattning för det specifika arbete som de har bidragit med. Ett generellt uttalande gör inte mycket för de anställdas moral, men att lyfta fram specifika bidrag visar att du bryr dig om deras arbete och vad det betyder för företaget.

Exempel på meningsfullt erkännande av anställda:

  • ”Tack för att du tar dig tid för att lägga in det där mötet i ditt schema i sista minuten. Jag vet att du har ett fullspäckat schema så jag uppskattar din flexibilitet.”

  • ”Den där extra bilden som du lade till i presentationen tillförde mycket värde. Tack för att du delar med dig av din expertis.”

  • ”Tack för ditt tålamod med att hantera den svåra kunden. Det tålamod du visade upp är ett fantastiskt exempel på vad våra teammedlemmar bör sträva efter.”

3. Hjälp anställda att trivas utanför arbetet

Teamets allmänna välbefinnande är lika viktigt för moralen som arbetsbelastning och resurser. När du är engagerad i att hjälpa dina anställda leva ett hälsosamt och tillfredsställande liv utanför arbetet är det mer sannolikt att de är engagerade på jobbet och det skapar en positiv arbetsmiljö för alla teammedlemmar. 

Balansen mellan arbete och privatliv är en viktig del av teamets välbefinnande. Om någon jonglerar med flera deadliner, har sjuka barn hemma och samtidigt försöker hålla huvudet kallt inför arbetet nästa dag kommer de förmodligen att drabbas av utbrändhet. Enligt undersökningen Arbetets anatomi som genomfördes av Asana, rapporterade 71 % av de svarande i undersökningen att de hade känt sig utbrända minst en gång under 2020.

Gör det möjligt för ditt team att trivas genom att uppmuntra en sund balans mellan arbete och privatliv. Erbjud regelbundna raster och förlängd ledighet utöver dagliga lunchraster. Att uppmuntra de anställda att ta ledigt förbättrar inte bara de anställdas produktivitet utan kan också öka moralen. 

Anställda som har tillgång till förmåner som bidrar till trivsel utanför arbetsplatsen har sannolikt också högre arbetstillfredsställelse. Förmåner såsom barnomsorg, föräldraledighet, transport samt hälso- och sjukvård kan alla bidra till de anställdas engagemang. Allt det här är saker utanför arbetet som kan påverka de anställdas dagliga liv och när robusta förmåner finns tillgängliga kan de anställda fokusera på att göra sina jobb bra i stället för att oroa sig för sitt ansvar utanför arbetet. Även om de anställdas förmåner hanteras av personalavdelningen kan teamledarna använda sin röst för att förespråka de förmåner som deras team behöver för att trivas. 

Läs: Långledighet: Hur det fungerar, viktiga fördelar och vanliga frågor

Faktorer som kan försvaga teamkänslan

De anställdas moral är en viktig aspekt av företagskulturen som kräver ständig uppmärksamhet och omsorg. Om du inte medvetet skapar en stark teamkultur kan moralen lätt sjunka. Här är några fakta som bidrar till en försvagad teamkänsla:

Stressig företagskultur

Många saker kan bidra till en stressig företagskultur. Ständiga verksamhetsförändringar och hög personalomsättning är saker som kan öka stressnivån för de anställda. 

Ständiga förändringar i en organisation kan förorsaka stress hos anställda genom att skapa osäkerhet. Om ett företag inte kan bestämma hur de ska organisera sina teammedlemmar eller etablera standardprocesser försvårar det för de anställda att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Ett team kan till exempel ha en ledare som inför en viss process och därefter inom några månader kan en ny ledare komma in och införa en helt ny process. Att behöva byta processer på kort tid kan leda till förvirring och strul.

En hög personalomsättning kan också förorsaka stress hos ditt team. Att ständigt behöva utbilda nyanställda kan skapa mer arbete för teammedlemmarna och det tar tid för nyanställda att komma igång fullt ut. När personalomsättningen är hög har ditt team inte möjlighet att fokusera på det arbete de var anställda för att göra utan är mer fokuserade på att få igång nya teammedlemmar. Om teammedlemmar ständigt slussas in och ut kan det arbete som hjälper företag att uppnå sina mål ta längre tid att slutföra. 

Om teamledare börjar se att personalomsättningen ökar är det nödvändigt att börja införa strategier för att förhindra att moralen sjunker. Genom att skapa en stark teamdynamik och korsutbilda teammedlemmar för att säkerställa att teamets arbetsuppgifter är täckta även om en teammedlem är borta, kan du hjälpa ditt team att hålla sig flytande – oavsett vad som händer på företagsnivå.

Instabilt ledarskap

Ledarskapet spelar en stor roll för företagskulturen och de anställdas moral. Om ledarskapet ofta byts ut får inte de anställda tillräckligt med tid för att etablera en relation med sin ledare. Det är viktigt att ta sig tid att skapa en personlig relation med sina medarbetare. Dina anställda behöver veta att de har någon som står på deras sida. Ledare har också ansvar för att vara en koppling till företagets bredare mål och utsikter. Om ledarskapet ständigt förändras kanske de anställda inte får den information de behöver eller känner sig bortkopplade från arbetets bredare syfte.

På liknande sätt som bristen på klarhet i fråga om målen kan bristen på insyn i företagets resultat som helhet snabbt sänka de anställdas moral. Om de anställda ser hög personalomsättning, krismöten och ständiga förändringar i ledarskapet är det säkra tecken på att något inte står rätt till. När ledarna inte tar itu med verkliga utmaningar med trovärdighet och öppenhet kan de anställda förlora förtroendet för ledarskapet och känna sig mindre motiverade.

Tydlig kommunikation från ledningen till de anställda kan motverka dessa stressfaktorer. Om ledningen ger de anställda klarhet om deras roller, ansvar och processer vet de exakt vad de ska göra för att nå målen. Med mer klarhet kan teammedlemmarna arbeta med sådant som direkt bidrar till företagets mål.

Läs: 12 tips för effektiv kommunikation på arbetsplatsen

Behåll de anställdas moral under distansarbete

De anställdas moral kan förändras när som helst, och en del av orsakerna till den förändringen kanske inte alls är arbetsrelaterade. Låt oss ta COVID-19-pandemin som exempel. Många människor var tvungna att drastiskt ändra sina dagliga arbetsrutiner – från en dag till en annan – för att byta till distansarbete. 

Pandemin var en extremt stor extern stressfaktor som företagen hade väldigt lite kontroll över. Den förändringen ändrade drastiskt hur många företag arbetade. För att hjälpa sina nyligen utlokaliserade team att upprätthålla moralen anpassade sig många företag till pandemins stressiga omständigheter genom att erbjuda ytterligare förmåner och stöd. På Asana införde vi globala företagssemestrar och stöd för psykisk hälsa för att upprätthålla en stark teamkänsla och stödja teammedlemmarna när de lärde sig att arbeta hemifrån

Varför är det viktigt att bry sig om de anställdas moral?

Att bygga upp teamkänslan och företagskulturen är ett viktigt steg för att skapa långsiktig tillfredsställelse hos de anställda. Men varför är det så viktigt att se till att ditt företag upprätthåller en hög moral hos de anställda? Här är några skäl:

Hög moral betyder nöjdare anställda

När de anställda är nöjda och har en god balans mellan arbete och privatliv är det mer sannolikt att de producerar arbete av högre kvalitet. Anställda som upplever mindre stress är mer fokuserade, kreativa och öppna för förändringar och nya idéer. 

Mindre stressade anställda betyder också friskare anställda. Enligt Mayo Clinic kan personer som är kroniskt stressade ha en ökad risk för hälsoproblem såsom matsmältningsproblem, muskelspänningar, huvudvärk, högt blodtryck och psykiska problem. När människor är mindre stressade är det mindre sannolikt att dessa hälsoproblem uppstår. Anställdas goda välbefinnande, både fysiskt och psykiskt, kan leda till högre produktivitet och mindre frånvaro på grund av hälsoproblem.

Läs: 6 tips från Asana-ledare för att skapa en stark företagskultur

Hög moral betyder minskad personalomsättning

När anställda är nöjda och engagerade och har en positiv syn på företaget är de mindre benägna att söka ett nytt jobb. Inte nog med det, nöjda anställda är de bästa rekryterarna för nya talanger. Det är mer sannolikt att en engagerad anställd tipsar om en ledig tjänst och talar positivt om företaget.

quotation mark
Jag är övertygad om att samarbete är nyckeln till att lösa världens största utmaningar. Att arbeta på Asana ger mig chansen att hjälpa team ta itu med några av världens största uppgifter, även om det är på ett litet sätt genom att förbereda våra nyanställda med de verktyg de behöver för att lyckas.”
Cristina Gavin, ledare för nyintroduktion av anställda på Asana

Hög moral börjar med ett bra ledarskap

Företagets ledarskap och kultur är grunden för en stark moral hos de anställda. Vill du veta mer om hur du kan förbättra ledarskapet på ditt företag? Du kan hitta fler artiklar om ledarskap i Asanas resursbibliotek.

Relaterade resurser

Artikel

Fler än 110 av de bästa frågorna för att bryta isen och bygga upp lagandan