Vad är Asanas Arbetsdiagram®?

Porträtt av medarbetare Julia MartinsJulia Martins
1 januari 2024
2 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Bannerbild för artikel om Asanas Arbetsdiagram®
Visa mallar

Allt arbete är i grunden tvärfunktionellt. För att leverera ett fantastiskt projekt behövs olika färdigheter, perspektiv och expertkunskaper. De bästa projekten är de som involverar medarbetare från olika team eller olika avdelningar. Men när varje avdelning har sitt eget sätt att göra saker och ting skapas klyftor och arbetet går trögt. 

Hur behållardatamodellen försvårar tvärfunktionellt samarbete

Problemen med tvärfunktionellt samarbete börjar vanligtvis i projektutvecklingsstadiet. De här problemen orsakas inte av enskilda personer, utan snarare av de verktyg som används för att samordna arbetet. Faktum är att några av de viktigaste affärsverktygen kräver att vi organiserar informationen enligt ett ett-till-ett-förhållande.

Tänk dig följande: du är med i ett team, stödjer ett projekt, arbetar mot ett mål och allt arbete finns på ett ställe. Det är ett ett-till-ett-förhållande när ett dokument bara kan finnas i en viss mapp eller när ett e-postmeddelande bara kan finnas i en tråd. Den här arbetsstrukturen bygger på behållardatamodellen. Du kanske inte har hört uttrycket tidigare, men du har troligen stött på strukturen. 

Vad är behållardatamodellen?

I en behållardatamodell är projektarbetet organiserat i ett ett-till-ett-förhållande. I huvudsak är det en datamodell där en del av arbetet endast kan finnas på ett ställe – till exempel om ditt team har en mapp och teamets arbete finns i den mappen. Vi kallar den här datamodellen för en ”behållarmodell” eftersom varje arbetsenhet hamnar i en enskild ”behållare”. Även om behållardatamodellen är enkel att implementera, möjliggör den inte dynamiska projekt eller tvärfunktionellt teamarbete. 

I en behållardatamodell gäller följande:

  • Ett meddelande kan endast finnas i en kanal.

  • Ett e-postmeddelande kan endast finnas i en inkorg.

  • Ett dokument kan endast finnas i en mapp.

  • En uppgift kan endast finnas i ett projekt.

  • Ett projekt kan endast finnas i en portfolio.

  • En portfolio endast vara kopplad till ett övergripande mål.

Behållarmodellen

Numera sker det mesta av vårt arbete i komplexa ett-till-många-förhållanden. Du arbetar förmodligen med flera team som stödjer en mängd olika projekt för att uppnå ett antal affärsmål. Utan ett bättre sätt att organisera informationen slutar det med att du utför alltför mycket jobb kring jobbet, såsom att manuellt flytta data från ett verktyg till ett annat, jaga statusuppdateringar och godkännanden samt söka efter dokument på grund av för många oorganiserade mappar. 

Möjliggöra avdelningsöverskridande samarbete

När det kommer till kritan involverar dina viktigaste och mest betydelsefulla projekt intressenter från hela verksamheten, vilket innebär att det inte räcker med att organisera arbetet i en behållardatamodell. I stället för att oavsiktligt skapa klyftor i arbetet behöver du ett sätt att öka synligheten mellan avdelningarna. 

För att stärka tvärfunktionella team behöver du ett tvärfunktionellt tankesätt – och effektiva affärsverktyg. Verktygen ska inte bara hjälpa dig att samordna arbetet inom din avdelning, utan även underlätta samarbetet mellan olika team och personer. För att göra det behöver du en datamodell som är tillräckligt flexibel för att koppla samman teamets arbete med de större organisationsmålen.

Det är där Asanas Arbetsdiagram® kommer in i bilden.

Datamodellen Asana Arbetsdiagram®

Det går inte att utföra ett bra tvärfunktionellt arbete när arbetet är för uppdelat. För att möjliggöra samarbete över avdelningsgränserna behöver du ett flexibelt sätt att organisera arbetet. Det behövde vi också, och därför skapade vi datamodellen Asana Arbetsdiagram® – ett system som är tillräckligt flexibelt för att skapa ett ett-till-många-förhållande för varje arbetsmoment.

Asana Arbetsdiagram®

Vad är Asana Work Graph®?

Asanas Work Graph® är ett sätt att fånga upp förbindelserna mellan arbetet som teamet utför, informationen om arbetet och personerna som utför arbetet. Det är ett sätt förstå hur alla delar av arbetet hänger samman genom att koppla ihop vad arbetet går ut på, varför det behövs och vem som utför det. 

Se Asana i praktiken

En kartläggning över hur organisationens information hänger samman är inte bara något som är bra att ha – den är avgörande för en effektivare kommunikation mellan olika team. Utan en sådan karta går det inte att förstå hur teamets mål påverkar företagets övergripande framgångsvärden

Bygga tvärfunktionella broar

Teamarbete bygger på tillit. Men när team inte delar samma information kan de inte arbeta mot samma företagsmål och anpassa sig till samma prioriteringar i realtid. Genom att leda verksamheten med en tvärfunktionell mentalitet kan du överbrygga klyftor och främja samarbete – i stället för att stävja det.

Asana är den enda plattformen för arbetshantering som omvandlar mål till handling och överbryggar klyftor mellan team, för att hjälpa dem att uppnå målen.

Registrera dig

Relaterade resurser

Mall

Galleri med projektmallar