22 typer av affärsmål för att mäta framgång

Porträtt av medarbetare Julia MartinsJulia Martins
13 februari 2024
5 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
22 typer av affärsmål för att mäta framgång artikel bannerbild
Visa mallar

Sammanfattning

Tydliga affärsmål hjälper dig att uppnå företagets uppdragsbeskrivning och långsiktiga vision. Målen kan vara allt från finansiella mål till organisationsspecifika mål. Ta del av 22 typer av affärsmål som du kan sätta upp, och lär dig när du ska använda dem jämfört med 15 andra målstrukturer.

Oavsett om du arbetar på ett litet företag, ett nystartat företag eller som teamledare på ett större företag, är du i rollen som viktig företagsledare ansvarig för att identifiera de affärsmål som kommer att hjälpa organisationen att nå sina långsiktiga mål. Att sätta upp mål och strategiska avsikter, är det bästa sättet att veta vart du är på väg och hur du tar dig dit.

I den här artikeln kan du läsa om 22 olika typer av affärsmål och hur man kan genomföra dem, samt 15 typer av mål du kan sätta upp beroende på vilka mål du väljer.

Vad är ett affärsmål?

Affärsmål är de resultat du strävar efter att åstadkomma för att nå företagets långsiktiga vision. Tänk på affärsmål som mätvärden för att mäta företagets övergripande framgång.

När du når dina affärsmål innebär det att du är på väg mot att uppnå de större företagsmålen. Affärsmålen bör därför fokusera det som har en storskalig, organisatorisk inverkan. Bra affärsmål är mätbara, specifika och tidsbegränsade.

Läs: Skriv bättre SMART-mål med de här tipsen och exemplen

22 typer av affärsmål

Fastställ affärsmål baserat på faktorer som mäter och påverkar företagets framgång. Du kan till exempel sätta upp följande affärsmål:

Finansiella affärsmål

1. Lönsamhet: Ett lönsamhetsfokuserat affärsmål är viktigt om företaget är beroende av externa investerare. Att uppnå och upprätthålla lönsamhet, säkerställer en långsiktig framgång som tar dig närmare företagets övergripande uppdrag.

2. Intäkter: Intäktsfokuserade affärsmål hjälper dig att balansera intäkter och kostnader för att hålla igång verksamheten. Du kan sätta upp affärsmål för att uppnå ett visst årligt intäktsmål, eller för att öka intäkterna med en viss procentsats över en tidsperiod.

3. Kostnader: Kostnader är pengarna du spenderar på företaget. Att minska kostnaderna kan hjälpa dig att öka intäkterna och uppnå lönsamhet. Affärsmål relaterade till kostnader gör det möjligt att kontrollera produktionen eller driftskostnaderna för att förbättra företagets resultat.

4. Kassaflöde: Kassaflödet är verksamhetens inkomster och utgifter. Kassaflödet kan vara positivt – när du tjänar mer än du spenderar – eller negativt – när du spenderar mer än du tjänar. I likhet med lönsamhet kan ett kassaflödesorienterat affärsmål hjälpa dig att skapa långsiktig ekonomisk framgång.

5. Hållbar tillväxt: För att växa som företag måste tillväxten vara hållbar. Att sätta upp affärsmål kring hållbar tillväxt kan vara till hjälp för att ta fram ekonomiska prognoser, personalkostnader och andra ekonomiska aspekter.

Kundorienterade affärsmål

6. Konkurrenspositionering: En viktig del i din affärsstrategi är att veta hur din produkt eller tjänst förhåller sig till andra på marknaden. Genom att sätta upp ett affärsmål med fokus på konkurrenspositionering kan du säkerställa att din produkt eller tjänst når upp till marknadens förväntningar. Du kan även använda konkurrenspositionering för att överträffa dina konkurrenter inom ett visst område.

7. Marknadsandel: Det här affärsmålet avser hur stor marknadsandel företagets produkt eller tjänst har. Ju större marknadsandel, desto större räckvidd har företaget. Att sätta upp den här typen av affärsmål är till hjälp om du försöker öka er närvaro på marknaden. Du kan göra det genom olika initiativ på sociala medier, samordnade reklamkampanjer eller varumärkesspårning och resultat.

8. Kundnöjdhet: För att lyckas som företag behöver du nöjda kunder. Att fokusera på ett kundnöjdhetsbaserat affärsmål kan hjälpa dig att ge en bättre service till dina kunder. Beroende på affärsmålet kan det handla om ett kundinriktat program, en bättre kundtjänst eller något liknande kundorienterat initiativ.

9. Varumärkeskännedom: Varumärket är det som får ditt företag att sticka ut från mängden. Varumärkeskännedom är viktigt för att förstå vad kunderna tycker om ditt varumärke, och hur väl de känner till just ditt varumärke i förhållande till dina konkurrenters. Att förstå och öka varumärkeskännedomen är en viktig del av din långsiktiga marknadsföringsstrategi.

10. Försäljning: Det finns många affärsmål vars syfte är att förbättra försäljningscykeln. Det kan omfatta allt från att minska kostnaden för kundförvärv (CAC), utveckla bättre leadspårning, öka korsförsäljningen eller något annat.

11. Kundbortfall: Inom en verksamhet avser kundbortfallsnivån hur många kunder man förlorar under en viss tidsperiod. Att minska kundbortfallet är ett bra sätt att öka intäkterna och säkerställa att kunderna är nöjda med den produkt eller tjänst du tillhandahåller.

Fastställ och uppnå mål med Asana

Interna affärsmål

12. Nöjdhet och engagemang hos medarbetarna: I verksamheten ingår även vad de anställda känner för sitt arbete. Att öka de anställdas nöjdhet och engagemang leder till lyckligare medarbetare, minskad utbrändhet och effektivare team.

13. De anställdas kvarhållandegrad: Ett viktigt internt affärsmål är hur länge de anställda stannar kvar på företaget. Ökad anställningstid och minskad omsättning kan hjälpa dig att hantera mer komplexa projekt med kompetenta medarbetare.

14. Företagets tillväxt: För att en verksamhet ska kunna växa måste man anställa fler personer. Det kan vara svårt att uppnå en hållbar tillväxt – vilket är anledningen till att företag ofta sätter upp det här som ett centralt affärsmål.

15. Företagskultur: Företagskultur är de ideal, värderingar och gruppnormer som avgör hur teammedlemmar interagerar inom företaget. En bra företagskultur uppmuntrar medarbetarnas engagemang och ökar kvarhållandet, vilket är en av de viktigaste anledningarna till att så många företag sätter upp affärsmål som är inriktade på företagskultur.

16. Ändringshantering: Med ändringshantering kan man genomföra storskaliga organisatoriska förändringar smidigt. Även om företag vanligtvis inte sätter upp den här typen av affärsmål varje år, kan det vara användbart om verksamheten planerar in stora förändringar i framtiden.

17. Produktivitet: På Asana tycker vi inte att produktivitet innebär att man ska ”göra så mycket man kan”, utan snarare att det är ett sätt att optimera tid och få det bästa arbetet gjort. Att öka de anställdas produktivitet kan hjälpa teamen att utföra viktigt arbete mer effektivt.

18. Medarbetarnas effektivitet: Teamen behöver inte bara vara effektiva – de behöver också veta vad de ska arbeta med. De bästa företagen strävar efter att vara effektiva och ändamålsenliga, och det är här ett effektivitetsbaserat affärsmål kommer in i bilden. Om du vill veta mer kan du läsa vår artikel om skillnaden mellan effektivitet och ändamålsenlighet.

19. Mångfald och inkludering: En välkomnande företagskultur är att se till att de anställda känner att de hör hemma. Att investera i mångfalds- och inkluderingsprogram kan hjälpa företaget att bli mer välkomnande för nuvarande och framtida medarbetare.

Läs: Hur arbetsmoralen påverkar de anställdas prestationer

Affärsmål som berör förordningar

20. Kvalitetskontroll: Att sätta upp ett affärsmål som handlar om att implementera åtgärder för kvalitetskontroll kan säkerställa att produkten eller tjänsterna är på rätt nivå. Det här leder i sin tur till bättre kundrelationer och ökade intäkter.

21. Efterlevnad: Om företaget behöver uppfylla vissa efterlevnadskrav inom en snar framtid, är det en god idé att sätta upp kraven som ett affärsmål för att säkerställa att du uppnår dem i tid.

22. Hållbarhet eller avfallsminskning: Vissa företag har som affärsmål att minska avfallet eller öka hållbarheten. Även om det kanske inte direkt har en inverkan på ditt företag, kan det hjälpa dig att nå specifika målgrupper om du visar att du är miljömedveten.

Vilken målstruktur passar dig?

Det är inte lätt att veta exakt vilken typ av mål man ska sätta upp. Varje målstruktur är lite annorlunda – och den rätta strukturen är den som kommer att hjälpa dig att nå framgång.

Vilken typ av mål du sätter upp beror på din affärsverksamhet och dina specifika mål. Om dina mål har en begränsad tidsram är kanske ett kortsiktigt mål ett bra val, medan större mål har särskilda strukturer.

Om du inte vet var du ska börja kan du ta en titt på de här 15 målstrukturerna som är anpassade till olika situationer:

1. Affärsmål: sätta upp mål baserat på operativa faktorer som påverkar företagets långsiktiga framgång.

2. Affärsplan: kallas även affärsstrategi. Dokumentera företagets mål och planera hur ni ska nå dit.

3. Visionsbeskrivning: skapa Polstjärnan som visar företaget vägen.

4. Stora, svåra och djärva mål (BHAG-mål): sätta upp utökade mål för hela företaget.

5. Företagets värderingar: samla teamet kring grundprinciperna.

6. Strategisk plan: klargöra företagets mål under de närmaste tre till fem åren under den strategiska planeringsprocessen.

7. Strategiskt mål: sätta upp de mål du vill uppnå i slutet av din strategiska plan.

8. Kritiska framgångsfaktorer: klargöra de övergripande målen du behöver uppnå för att nå dina strategiska mål.

9. Strategisk hantering: verkställa din strategiska plan för att uppnå företagets mål.

10. Företagets mål: definiera resultaten du vill uppnå under en given tidsperiod.

11. Mål och nyckelresultat (OKR): sätta upp och kommunicera företagets årliga mål.

12. Nyckeltal för verksamheten (KPI): sätta upp kvantitativa mål.

13. Projektavsikter: dela med dig av vad du vill uppnå i slutet av ett projekt.

14. Projektleveranser: identifiera projektresultatet.

15. Projektmilstoplar: ange specifika kontrollpunkter i projektets tidslinje.

Fler målsättningsresurser

Tydliga mål är avgörande för att verksamheten ska fungera. Utöver affärsmål kan du ta en titt i vårt resurscentrum för målsättning för tips om hur man sätter upp mål och uppnår bättre resultat. När du sedan är redo kan du börja använda Asana för att spåra mål. Med Asana kan du koppla dina företagsmål till det arbete som stöder dem – allt på ett ställe.

Fastställ och uppnå mål med Asana

Relaterade resurser

Artikel

Vad är mål och nyckelresultat (OKR)?