7 steg för att skriva den perfekta visionsbeskrivningen

Porträtt av medarbetare Julia MartinsJulia Martins
1 mars 2024
7 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Visa mallar

Ditt företag har en uppdragsbeskrivning men du har just fått nys om en annan typ av företagsbeskrivning: visionsbeskrivning. Om uppdragsbeskrivningen är företagets polstjärna är visionsbeskrivningen företagets kompass. På så sätt får teamet klarhet i om vart ni är på väg (uppdraget) och insikt om hur ni ska nå dit (visionen).

Visionsbeskrivningen bör stödja och ansluta till uppdragsbeskrivningen för att hjälpa teamet att strategiskt besluta om vilka de långsiktiga målen är som ska hjälpa er att uppnå ert uppdrag. Att utforma en visionsbeskrivning tar tid och kräver fokus. I den här guiden tar vi upp hur visionsbeskrivningen skiljer sig från en uppdragsbeskrivning, hur man utformar den och några exempel på kända visionsbeskrivningar.

Vad är en visionsbeskrivning?

En visionsbeskrivning är företagets ledstjärna – den riktning ni planerar att gå i framtiden. Visionsbeskrivningen tydliggör uppdragsbeskrivningens ”varför” och ”hur”, så att ni kan uppfylla företagets övergripande syfte.

Vad är skillnaden mellan en uppdragsbeskrivning och en visionsbeskrivning?

Det är en bra fråga. Det ärliga svaret är att alla definierar sina uppdrag och visioner lite olika. Ibland har ett företag bara en beskrivning som kombinerar uppdrag och vision. I andra fall hänvisar företagen till uppdragsbeskrivningar som visionsbeskrivningar eller vice versa. Här kan du läsa om skillnaden mellan de två beskrivningarna:

 • En uppdragsbeskrivning är ditt företags syfte. Varför gör du det du gör? Vilket problem vill du lösa? Uppdragsbeskrivningar tenderar att vara svåra, om inte omöjliga, att uppnå – men det är därför de är så inspirerande.

 • En visionsbeskrivning handlar om hur du kommer dit. Visionsbeskrivningen bör i väldigt stora drag definiera hur du ska uppnå ditt uppdrag. I de fall där företag bara har en beskrivning är visionsbeskrivningen den andra halvan som berör lite av ”hur vi ska nå dit”.

I allmänhet är det troligare att din uppdragsbeskrivning förblir detsamma medan din visionsbeskrivning kan växa och anpassas i takt med att företaget växer. UPS ändrade till exempel sin vision i takt med att företaget växte. Från början var deras vision att vara det ledande paketleveransföretaget som tillhandahöll ”den bästa servicen till de lägsta priserna”. Den visionen utvecklades 1991. Deras nya vision är ”att främja global handel”.

Behöver jag utforma en visionsbeskrivning?

Om du håller på att starta upp ett företag eller omvärderar ett företags värderingar är en visionsbeskrivning en bra idé. Du har troligen redan en uppdragsbeskrivning eller håller på att utforma en sådan. Med en visionsbeskrivning kan du komplettera och förbättra din uppdragsbeskrivning för att ytterligare vägleda teamet om hur det ska utföra sitt uppdrag.

På Asana har vi till exempel ett uppdrag som består av en enda mening: Att hjälpa världens individer och team att utvecklas och blomstra genom ett förbättrat samarbete. Den första halvan av vårt uttalande (Att hjälpa individer och team att utvecklas och blomstra ...) är uppdragsbeskrivningen, medan den andra halvan (... genom ett förbättrat samarbete.) är visionsbeskrivningen. Den andra halvan av vårt företagsuppdrag, vår visionsbeskrivning, vägleder Asanas framtid och driver vår produktutveckling och våra företagsmål.

Exempel på inspirerande visionsbeskrivningar

Visionsbeskrivningar är otroligt viktiga – men de kan vara en utmaning att skriva. Innan du börjar skriva din egen visionsbeskrivning kan du ta del av de här kända exemplen för att få lite inspiration.

Google

 • Uppdragsbeskrivning: Att organisera världens information …

 • Visionsbeskrivning: ... och göra den allmänt tillgänglig och användbar.

The Walt Disney Company

 • Uppdragsbeskrivning: Att underhålla, informera och inspirera människor runt om i världen ...

 • Visionsbeskrivning: … genom kraftfulla berättelser som saknar motstycke och återspeglar de ikoniska varumärken, kreativa sinnen och innovativa tekniker som gör oss till världens främsta underhållningsföretag.

Patagonia

 • Uppdragsbeskrivning: På Patagonia är vi väl medvetna om att allt liv på jorden hotas av utrotning.

 • Visionsbeskrivning: Vi använder de resurser vi har – vår verksamhet, våra investeringar, vår röst och vår fantasi – för att göra något åt det.

Nike

 • Uppdragsbeskrivning: Att erbjuda inspiration och innovation till idrottare* runt om i världen. (*Om du har en kropp är du en idrottare.)

 • Visionsbeskrivning: Att göra allt som är möjligt för att öka den mänskliga potentialen.

Discovery Channel

 • Uppdragsbeskrivning: Att driva människors passioner runt om i världen.

 • Visionsbeskrivning: Att erbjuda passionerade fans innehåll som inspirerar, informerar och underhåller genom ledande varumärken som är djupt älskade och betrodda. Att påskynda innovationer och förse passionerade fans med nya produkter på alla skärmar, tjänster och format.

Läs: Hur Discovery Digital Studios producerar tusentals videor varje månad med Asana

LinkedIn

 • Uppdragsbeskrivning: Koppla samman världens yrkesverksamma för att göra dem mer produktiva och framgångsrika.

 • Visionsbeskrivning: Skapa ekonomiska möjligheter för alla yrkesverksamma på den internationella arbetsmarknaden.

IKEA

 • Uppdragsbeskrivning: Att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många människor som möjligt kan köpa dem.

 • Visionsbeskrivning: Att skapa en bättre vardag för de många människorna, vilka innefattar våra kunder, våra medarbetare och de som arbetar hos våra leverantörer.

The Michael J. Fox Foundation

 • Uppdragsbeskrivning: Arbetar för att hitta ett botemedel mot Parkinsons sjukdom ...

 • Visionsbeskrivning: … genom en offensivt finansierad forskningsagenda och för att säkerställa utvecklingen av förbättrade behandlingar för dem som lever med Parkinsons sjukdom i dag.

Läs: Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research kommer närmare ett botemedel med AsanaProva Asana för ideella organisationer

Egenskaper för en utmärkt visionsbeskrivning

Nu när du har läst igenom ett antal visionsbeskrivningar från några av de mest betydelsefulla företagen i världen, märker du några gemensamma nämnare mellan dem? En bra vision är:

Inspirerande

När du läser din beskrivning ska du känna dig inspirerad att förverkliga din vision och uppnå företagets uppdrag. Det bör vara något som dina anställda kan hänvisa till och arbeta för.

Läs: 6 tips från Asana-ledare för att skapa en stark företagskultur

Ambitiös

Din visionsbeskrivning bör inte vara något som är lätt att uppnå. Den bör i stället vara en beskrivning som teamet kan stödja och hänge sig åt, även om det tar tid, ansträngning och energi.

Realistisk

Vi nämnde att din visionsbeskrivning inte ska kännas lätt att uppnå – men den ska kännas möjlig att uppnå. Beskrivningen får inte ligga så långt utanför ramen för det möjliga att det känns bortkopplat från verkligheten och syftet.

Bred

En visionsbeskrivning kopplar företagets uppdrag till dina mål men är inte ett mål i sig självt. Se till att visionsbeskrivningen inte är alltför fokuserad på en viss del av ditt företag.

Strategisk

Din vision bör vara bred –  men inte för bred. Tänk på att det också ska kännas realistiskt och uppnåeligt, så sträva efter en strategisk vision som känns som ett idealiskt men i slutändan uppnåeligt resultat.

Komma igång med arbetet: bästa praxis för att skriva en visionsbeskrivning

Tänk på att processen för att skapa en visionsbeskrivning kan ta sin tid och kräva flera möten och brainstorming-sessioner innan du kan fastställa en vision. Om du var med och skrev företagets uppdragsbeskrivning vet du att det tar tid och energi att utforma den här typen av beskrivning. Förvänta dig inte att du ska få fram en perfekt och kortfattad visionsbeskrivning på en gång – fortsätt att arbeta med den och finslipa den tills du har en visionsbeskrivning som du är stolt över.

Med det i åtanke följer här några bästa metoder för att formulera en visionsbeskrivning:

 • Var inte rädd för att omarbeta din visionsbeskrivning. Börja processen med att skriva en längre beskrivning och försök att inte begränsa dig. Det är bra att skriva ned många idéer på papperet – eller det virtuella dokumentet – så att du kan revidera, skriva om och skära ned texten.

 • Tänk på att det inte bara är din personliga vision. Även om du är VD eller grundare bör din visionsbeskrivning omfatta företagets vision för framtiden. Ta med andra viktiga chefer i företaget och skapa företagets visionsbeskrivning tillsammans.

 • Undvik jargong. Visionsbeskrivningen bör vara så enkelt formulerad som möjligt. Undvik företagsjargong eller modeord som gör den svår att förstå.

 • Använd ord som inte kan misstolkas. Du skriver en visionsbeskrivning för att vägleda hela företaget mot ert uppdrag så du vill inte att medarbetare tolkar din vision på olika sätt. Precis som med jargong bör du undvika ord med komplex innebörd eller flera betydelser.

7 steg för att skriva din egen visionsbeskrivning

Är du redo att sätta igång? Att skriva en visionsbeskrivning kan vara ett kraftfullt verktyg för företaget och det är också en bra övning för att fånga upp vad ni arbetar mot.

1. Identifiera viktiga intressenter

Din visionsbeskrivning bör omfatta hela företaget, så se till att du bjuder in dina medgrundare, andra chefer eller viktiga medarbetare för att hjälpa dig att beskriva företagets vision. Det är också viktigt att få medhåll från den verkställande ledningen för ju mer de tror på visionsbeskrivningen, desto bättre kommer de att förmedla den till de anställda när den väl har utarbetats.

2. Börja med att göra en lista över nyckelord

Målet är att utforma ett uttalande i en enda mening, men innan du kan göra det måste du identifiera nyckelord som är centrala för din verksamhet. Håll en öppen brainstorming-session med dina ledande intressenter för att komma fram till en lista med nyckelord. Det kan vara ord som är relaterade till produkten, uppdraget, företagsmålen eller till och med till den långsiktiga strategiska planen.

Läs: Använder du strategisk planering för första gången? Börja här.

3. Svara på grundläggande företagsfrågor

Förutom att komma fram till viktiga nyckelord kan en brainstorming-session med dina ledande intressenter besvara följande frågor:

 • Vad är vår organisations huvudsyfte?

 • Vilka är företagets främsta styrkor?

 • Vilka är våra företagsvärderingar?

 • Varför är det vi skapar viktigt?

 • Hur vill vi som företag göra skillnad?

 • Vad är vår vision för vår företagskultur?

 • Vilka är våra mest ambitiösa mål?

 • Vilken inverkan vill vi att vårt företag ska ha på världen?

 • Vad vill vårt företag? Vad är företagets behov?

4. Sortera svaren efter betydelse

Vid den här laget bör du ha skrivit ned en hel del saker. Det är uppenbart att inte allt du just har brainstormat kommer att ingå i din visionsbeskrivning. Använd i stället dina nyckelbegrepp och svar för att bestämma vad som är viktigast för ditt företag.

Släng inte bort resten! Innehållet som ni har brainstormat fram kan komma till användning för andra viktiga företagsdokument såsom era kärnvärden, er strategi eller er verksamhetsplan.

5. Skriv din visionsbeskrivning som ett stycke

Din visionsbeskrivning bör vara ungefär en mening lång när den är klar. Men innan du når dit kan du sätta ihop dina viktigaste nyckelord och svar och sammanfatta dem till ett stycke. Sikta på 3–5 meningar – att skapa ett relativt kort stycke kommer att hjälpa dig med ditt beslutsfattande i steg 6 och 7.

6. Se till att visionsbeskrivningen inte är för ambitiös

Ta nu ett litet steg tillbaka och titta på ditt visionsstycke på avstånd. Överväg att ta en paus från det under några dagar så att du kan återvända med nya ögon. Kom ihåg: din visionsbeskrivning ska vara ambitiös men genomförbar.

Om du till exempel startar ett företag som tillverkar miljövänliga stegar kommer visionsbeskrivningen sannolikt att inkludera hållbarhetsaspekter. Du kanske frestas att skapa en visionsbeskrivning om att lösa miljökrisen – men en sådan beskrivning skulle ligga utanför vad ditt lilla företag kan åstadkomma. Att lösa klimatkrisen är inte något som ett företag kan göra på egen hand, även om det kan delta i att skapa förändring. En bättre visionsbeskrivning skulle vara att producera världens mest miljövänliga stegar eller kanske till och med att utveckla världens mest miljövänliga tillverkningsprocess. De visionerna är visserligen också ambitiösa men du kan göra det på egen hand.

7. Sätt ihop det hela

Nu när du har skrivit ditt visionsstycke och lagt det åt sidan en stund, kan du läsa det igen och lyfta fram det som verkligen är viktigt. Vilka punkter i stycket är inte förhandlingsbara? Sträva efter en beskrivning på ungefär 35 ord och se till att den är specifik, genomförbar och realistisk. Kom ihåg att visionsbeskrivningen bör vara tillräckligt bred för att kopplas till uppdraget, tillräckligt inspirerande för att samla teamet och tillräckligt ambitiös för att hålla er igång i flera år framöver.

Jag har skrivit en visionsbeskrivning. Vad händer nu?

Visionsbeskrivningen är inte huggen i sten och den kan ändras i takt med att företaget utvecklas. Det kan hända att ni växer ur er visionsbeskrivning och det är helt okej! Se på den som en levande mening som kan mogna och utvecklas i takt med att företaget gör det.

Men för närvarande kan du njuta av att den är skriven. Dela den med teamet, tillkännage den för kunder och använd den för att stolt leda företaget framåt.

Relaterade resurser

Webbinarium

Skala din kreativa motor: Insikter från Anheuser-Busch och Asana