Hur man definierar stora, svåra och djärva mål (BHAG) för att uppnå det omöjliga

Porträtt av medarbetare Julia MartinsJulia Martins
3 februari 2024
7 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Bannerbild för artikeln Hur man definierar stora, svåra och djärva mål (BHAG) för att uppnå det omöjliga
Visa mallar

När vi lyckas uppnå det omöjliga är det ofta för att vi redan från början trodde att det var möjligt.

Det är mentaliteten bakom BHAG – stora, svåra och djärva mål. Det kan vara saker som den allra första månlandningen eller uppfinningen av Internet – mål som verkade omöjligt långt borta när loppet började.

Det är svårt att formulera långsiktiga, nästan omöjliga mål – och det kan vara skrämmande att visa dem för andra. Men om du vill fastställa och uppnå dina högsta mål kan du göra det med BHAG-mål. Så här går det till. 

Vad är stora, svåra och djärva mål (BHAG)? 

Ett stort, svårt och djärvt mål (BHAG) är ett inspirerande, långsiktigt mål som tar ditt företag till nästa nivå. BHAG-mål är storslagna uppgifter som det tar 10–25 år att genomföra. De kräver mer än hårt arbete och kunskap. För att kunna genomföra de här fleråriga planerna måste du för det första tro att de är möjliga. Genom att sätta upp de här enorma målen tänjer du på gränserna för vad ditt företag gör och utmanar ditt team att ta sjumilakliv. 

Vad står BHAG för?

BHAG (uttalas bee-hag) står för Big Hairy Audacious Goals som betyder stora, svåra och djärva mål. Begreppet myntades år 1994 av Jim Collins och Jerry Porras i deras bok ”Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies”.

Första gången de definieras verkar BHAG ofta vara som utökade mål för hela organisationen som är nästan omöjliga att slutföra. Tänk på president John F. Kennedys uttalande från 1961 om att USA skulle skicka en människa till månen innan årtiondets slut. År 1961 verkade ett sådant antagande som en dröm snarare än en möjlig verklighet. Men genom att sätta upp ett sådant mål inspirerade president Kennedy USA att uppnå det till synes omöjliga. 

Fastställ och uppnå mål med Asana

De 4 typerna av BHAG

Alla BHAG har en sak gemensamt: de är ambitiösa och långsiktiga mål. Men det finns olika typer av stora, svåra och djärva mål du kan sätta upp. De fyra BHAG-typerna är följande:

1. Resultatinriktade BHAG-mål

Det här är de mest traditionella målen och därmed de vanligaste typerna av stora, svåra och djärva mål som organisationer sätter upp. De representerar något som du strävar efter att uppnå inom en viss tidsram. Resultatinriktade BHAG är ofta kvantitativa – till exempel att nå ett visst intäktsmål inom ett visst år. Men de kan också vara kvalitativa. Målet att landa på månen vid ett visst datum är till exempel ett kvalitativt BHAG-mål med fokus på ett specifikt resultat.

Definiera resultatinriktade BHAG-mål: 

 • Försäkra dig om att du väljer ett resultat som är tillräckligt stort för att kunna inspirera din organisation, och tillräckligt avlägset för att det ska ta minst 10 år att uppnå. 

 • Resultatinriktade BHAG är inte kortsiktiga mål, så de bör inte fokusera på en enskild del av organisationen eller en viss aspekt av era affärsmål. Identifiera snarare ett övergripande resultat som omfattar organisationens mål.

Exempel på resultatinriktade BHAG-mål:

 • Microsofts kända mål om att en dator ska finnas på varje skrivbord och i varje hem. 

 • Walmarts mål från 1990-talet om att nå en omsättning på 125 miljarder dollar år 2000. 

Potentiella fallgropar och hur du kan undvika dem: 

 • Eftersom du sätter upp ett enskilt mål bör du se till att målet är inspirerande. Det är okej om det verkar nästan omöjligt att uppnå – det är just det som gör målet till ett BHAG-mål. 

 • Ett inkomstbaserat BHAG-mål är spännande för en del teammedlemmar, men försäkra dig om att det är något som alla teammedlemmar kan ställa upp på.

 • Om ditt mål är mer kvalitativt bör du se till att det finns ett tydligt sätt att mäta framgång. 

2. Konkurrensinriktade BHAG-mål

Konkurrensinriktade BHAG-mål är ett sätt för dig att sammansvetsa ditt team mot en större konkurrent. Alla gillar trots allt att hålla på en uppstickare. Att utgå från det faktum att ni ligger efter men har goda chanser att vinna kan vara en kraftfull motivationsfaktor för teamet. Konkurrensinriktade BHAG-mål är också ett utmärkt sätt att höja lagandan och skapa den där känslan av att något verkligen står på spel, vilket ni behöver känna för att lyckas slå era konkurrenter. När de används på rätt sätt fungerar de som en brännpunkt för allas ansträngningar som kan ta ditt företag från bra till lysande.

Definiera konkurrensinriktade BHAG-mål:

 • Identifiera något eller någon som ditt team konkurrerar mot, och troligen kommer fortsätta att konkurrera mot under en lång tid framöver. 

 • Fastställ om du vill slå dem på ett område eller på alla områden. 

 • Dela målet med ditt team för att stimulera deras tävlingsinstinkt. 

Exempel på konkurrensinriktade BHAG-mål:

 • NASAs mål att skicka en människa till månen innan 1970 var ett konkurrensinriktat BHAG-mål, eftersom USA konkurrerade mot Sovjetunionen om att bli första landet att lyckas med det.

 • På 60-talet när Nike var ett nytt företag på uppgång var deras första mål att slå Adidas.

Potentiella fallgropar och hur du kan undvika dem: 

 • Se till att ni hittar en tydlig branschledare eller konkurrent att tävla mot. Tvetydighet riskerar att göra det här BHAG-målet förvirrande. 

 • Använd bara det här BHAG-målet om det är ni som är uppstickaren. Undvik att välja en nära konkurrent som är lika stor eller mindre än er eftersom det inte är särskilt inspirerande.

 • Det är inte nödvändigt att följa formeln till punkt och pricka. Målet behöver inte alltid vara att vinna över en särskild konkurrent. Ni kan även prova en annorlunda version av det här BHAG-målet. Om ni till exempel inte är en uppstickare, kan ni ändå fastställa ett konkurrensinriktat BHAG-mål som går ut på att erövra en viss procent marknadsandelar från alla era konkurrenter.

3. Förebildliga BHAG-mål

Du behöver inte uppfinna något nytt för att skapa bra BHAG-mål. Det kan vara tillräckligt utmanande att uppnå toppkvalitet inom er kategori. Det är där förebildliga BHAG-mål kommer in i bilden. För att sätta upp sådana mål bör du identifiera något som verkligen har lyckats väl och sätta upp ett mål om att efterlikna den framgången. Använd den sortens BHAG-mål för att efterlikna en konkurrents framgång eller en framgång från en annan bransch.

Definiera förebildliga BHAG-mål:

 • Hitta något du beundrar, eller ett mål som någon annan har uppnått och som är ett BHAG-mål i sig självt.

 • De här BHAG-målen är som mest effektiva när ni är ett relativt nytt företag på uppgång.

Exempel på förebildliga BHAG-mål:

 • Stanford University, som grundades 249 år efter att Harvard bildades kallade sig själva från början (informellt) ”Harvard of the West”.

Potentiella fallgropar och hur du kan undvika dem: 

 • Innan du fastställer det här BHAG-målet bör du identifiera vad som gör din förebild framgångsrik. Du vill inte vara en exakt kopia av förebildsföretaget. Hitta i stället en aspekt som de har lyckats med och efterlikna den.

 • Undvik att använda den här BHAG-typen om ni inte är en organisation på uppgång. 

4. BHAG-mål för inre omvandling

BHAG-mål för inre omvandling skiljer sig från de andra tre typerna av BHAG-mål eftersom de innebär en genomgripande förändring av er affärsmodell. Om ni är på väg att omvandla er affärsstrategi kan du använda ett BHAG-mål för att representera den förändringen och vad du hoppas få ut av den.

Definiera BHAG-mål för inre omvandling:

 • Identifiera en stor organisationsövergripande omvandling som ni behöver göra. Det kan handla om att byta marknad, ändra er affärsstrategi eller se över er organisation. 

 • Använd ett BHAG-mål för att representera era nya verksamhetsmål och varför ni behöver den omvandlingen.

Exempel på BHAG-mål för inre omvandling:

 • Netflix övergång från postorder-DVDs till att bli världens första streamingtjänst.

 • Best Buys övergång från en uteslutande butiksbaserad shoppingupplevelse till att bli ledande när det gäller digital teknik. 

Potentiella fallgropar och hur du kan undvika dem: 

 • Det är svårt att omsätta en inre omvandling. Innan ni gör det bör du säkerställa att den verkligen ligger i ditt företags intresse. För många och frekventa förändringar kan få negativ inverkan på teammoralen

 • När ni är redo för en inre omvandling kan du implementera en ändringshanteringsprocess för att göra omvandlingen så friktionsfri som möjligt. 

Läs: Vad är ändringshantering? Så här skapar du en framgångsrik process för ändringshantering i 6 steg

Exempel på BHAG-mål

Innan du börjar formulera dina egna stora, svåra och djärva mål kan du ta en titt på några exempel på BHAG. Observera att några av dessa BHAG också är företagets uppdragsbeskrivningar, det viktigaste som företaget strävar efter att uppnå. Ofta kommer en organisation att definiera ett storslaget uppdrag eller en vision utan att ens inse att de använder BHAG. 

Google: Organisera världens information

NPR: Skapa en mer välinformerad allmänhet

Facebook: Minska avstånden mellan människor

Airbnb: Skapa en värld där alla kan höra hemma var som helst

Feeding America: Säkerställa att alla får tillgång till näringsrik mat

SpaceX: Göra så att mänskligheten kan existera på flera planeter

Khan Academy: Tillhandahålla gratis utbildning i världsklass för alla, överallt

Spotify: Frigöra den mänskliga kreativiteten

Michael J. Fox Foundation: Hitta ett botemedel för Parkinson

Läs: Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research kommer närmare ett botemedel med Asana

BHAG-mål jämfört med andra målsättningsmetoder

BHAG är ambitiösa, långsiktiga mål. Men inte alla mål är ett BHAG. Följande saker skiljer stora, svåra och djärva mål från andra metoder för målsättning: 

BHAG-mål vs KPI:er

Nyckeltal för verksamheten (KPI) är kvantitativa mått på hur ditt team eller din organisation gör framsteg mot viktiga affärsmål. Sträva efter att fastställa KPI:er kvartalsvis eller årligen för att mäta huruvida ni är på rätt väg för att uppnå era strategiska mål

BHAG-mål är mycket större än KPI:er. Medan KPI:er mäter framgång på tre, sex eller tolv månader bör BHAG-mål ta minst tio år att genomföra. Vissa BHAG-mål tar upp till 25 år att genomföra!

Läs: Vad är ett nyckeltal (KPI)?

BHAG-mål vs OKR:er

Mål och nyckelresultat (OKR:er) är en målsättningsmetod som hjälper team att definiera mätbara mål. OKR-mallen lyder: Jag vill uppnå [mål] som mäts genom [nyckelresultat]. Vanligtvis är målen årslånga mål på avdelnings- eller organisationsnivå. Nyckelresultat, som visar hur långt man har kommit mot målet, kan fastställas på avdelnings-, team- eller individnivå och kan sträcka sig från en månad till ett år.

Genom att göra framsteg mot era årliga OKR:er kan du skapa förutsättningar för framgång och hjälpa er att uppnå era BHAG-mål. Men precis som KPI:er är OKR:er mycket mindre omfattande än BHAG-mål. Efter att ha genomfört 10 eller 20 år av framgångsrika OKR:er kanske ni äntligen lyckas slutföra ert BHAG-mål.

Läs: Vad är mål och nyckelresultat (OKR)?

BHAG-mål vs SMART-mål

SMART är en akronym som står för Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound (specifik, mätbar, uppnåelig, realistisk och tidsbunden). Det är en målsättningsram som garanterar att målen är genomförbara. Du kan tillämpa SMART-metoden för vilken målsättningsprocess som helst. 

Om du till exempel skulle vilja använda SMART-metoden med BHAG-mål, ser du helt enkelt till att era BHAG-mål uppfyller alla SMART-kriterier. 

Läs: Skriv bättre SMART-mål med de här tipsen och exemplen

BHAG-mål vs strategisk planering

En strategisk plan är ett verktyg som används för att definiera organisationens riktning för de kommande tre till fem åren. Den här formen av långsiktig planering hjälper din organisation att uppnå stora mål med större tydlighet och fokus.

Strategiska planer är mer omfattande än OKR:er men mindre omfattande än BHAG-mål. Beroende på vilka dina stora, svåra och djärva mål är, kan du skapa en strategisk plan som hjälper dig en bit på vägen. När du är redo att uppdatera din strategiska plan tre eller fem år senare kan du skapa en ny strategisk plan som tar dig ett steg närmare dina BHAG-mål.

Läs: Använder du strategisk planering för första gången? Börja här.

BHAG-mål vs visionsbeskrivningar

I praktiken är BHAG-mål och visionsbeskrivningar ganska lika. De är båda inspirerande mål som ser till ditt företags långsiktiga framgång. 

Den största skillnaden mellan BHAG-mål och en visionsbeskrivning är BHAG-målens djärvhet. Vissa visionsbeskrivningar är visserligen djärva och spännande, men de utmanar inte trovärdigheten på samma sätt som ett riktigt BHAG-mål gör. Ibland räcker det gott att göra ett bra jobb och betjäna kunderna. 

Ta t.ex. TED, värden för TED Talks. Deras visionsbeskrivning är att sprida idéer. Det är inte ett BHAG-mål eftersom det inte är något revolutionärt – men de producerar ändå fantastiskt innehåll och inspirerar människor över hela världen varje dag. 

Läs: 7 steg för att skriva en effektiv visionsbeskrivning

Spåra och uppnå era stora, svåra och djärva mål.

Du har fastställt ditt BHAG-mål. Nästa steg: att genomföra det. För att göra framsteg bör du använda ett målsättningsverktyg. Målsättningsverktyg hjälper dig att anpassa företagets mål till det arbete de är kopplade till – allt på ett och samma ställe. På så sätt kan du hålla dina team inspirerade och på rätt spår.

Fastställ och uppnå mål med Asana

Relaterade resurser

Artikel

Vad är mål och nyckelresultat (OKR)?