Mål

Definiera och nå strategiska mål

För samman företagsmål med arbete på ett ställe. Ni kan följa förloppet så att team håller sig på rätt spår, fattar rätt beslut och får rätt saker gjorda.

Begär en demoBegär en demoBegär en demoKom igångKom igång
Älskad av fler än en miljon team i 190 länder
Klarhet

Effektivisera din organisation

Utan tydliga mål arbetar människor ofta i cirklar. Med företagsmål uppsatta i Asana behåller alla fokus, så att team kan minska konflikter och missförstånd och röra sig i samma riktning.

Effektivisera din organisation
Effektivitet

Förbättra teamprestationer

Team som har tydliga mål fattar bättre beslut. De prioriterar projekt som följer företagets strategi och gör mer arbete som ger mätbara resultat.

Engagemang

Inspirera till egna intiativ

Med Asana ser teammedlemmar hur deras arbete bidrar till företagets mål. De förstår värdet av sina styrkor och färdigheter och engagerar sig mycket mer för att göra sitt bästa.

Asana Scale: Titta på inspelningen
Vårt Enterprise-evenemang Scale är över men här kan du kan titta på evenemanget när du vill. Ta reda på hur man arbetar tillsammans, utan gränser.

Titta nuTitta nuTitta nu
Skala arbetet och bli mer effektiva

Ange mål och nyckelresultat på rätt sätt

Ta reda på hur ni kan sätta upp mål och nyckelresultat (OKRs) för att anpassa er organisation till mätbara mål, förbättra teamprestationer och motivera anställda att göra ett bättre jobb.

Hämta e-boken

Kom igång redan i dag

Med Asana kan du försäkra dig om att team är på rätt väg för att nå företagets mål.

Begär en demo