27 framgångsvärden för företag

Porträtt av medarbetare Sarah LaoyanSarah Laoyan
6 februari 2024
5 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
27 framgångsvärden för företag artikel bannerbild
Visa mallar

Sammanfattning

Att etablera och mäta framgångsvärden är en viktig färdighet att utveckla för företagsledare, för att de ska kunna övervaka och utvärdera teamets resultat. I den här artikeln tar vi upp vikten av mätvärden för företag och vilka värden teamet ska spåra för att uppnå företagsmålen.

Hur vet man om en strategi fungerar eller inte när man implementerar en ny företagsstrategi? Det vanligaste sättet är att definiera framgångsvärden för strategin innan man genomför initiativet.

Framgångsvärden ger teamet en kvantifierbar möjlighet att mäta förlopp. Genom att ställa in värdebaserade mål kan du mäta om strategin är framgångsrik eller inte. Det finns många olika målsättningsmetoder att välja mellan men de använder sig alla av framgångsvärden för att mäta förlopp.

Vad är ett framgångsvärde för företag?

Ett framgångsvärde för företag är ett kvantifierbart mått som företagsledare spårar för att se om deras strategier är effektiva. Framgångsvärden kallas även för nyckeltal (KPI). Det finns inget framgångsvärde som passar alla. De flesta team använder flera olika värden för att uppskatta framgång.

När rätt värden följs upp korrekt kan ledare använda dem som en referenspunkt för hur bra det går för verksamheten. För att kunna följa förloppet från början till slut är det viktigt att ställa in värdena innan man påbörjar ett initiativ.

Läs: Använder du strategisk planering för första gången? Börja här.

Varför är det viktigt att spåra framgångsvärden för företag?

Varför ska företagsledare anstränga sig för att mäta värden när det finns så många olika värden att hålla reda på? Här är några anledningar till varför det är en bra idé att hålla ett öga på företagets framgångsvärden.

Koppla arbetet till mål

En av fördelarna med att använda framgångsvärden är att man kan koppla teamets arbete till företagets mål. Om teamet anpassar sitt arbete till specifika företagsmål är det lättare för dem att prioritera de uppgifter som behöver göras.

Utvärdera strategins effektivitet

Om ditt team implementerar en ny strategi eller taktik kan du använda framgångsvärden för att mäta om det fungerar eller inte. Om du tidigare har mätt teamets värden kan du använda de här värdena som referenspunkt. När du implementerar den nya strategin jämför du de nya värdena med referenspunkten för att se hur de hänger ihop.

Fatta informationsbaserade beslut

På samma sätt som man kan använda gamla värden som referenspunkt för en ny strategi kan man använda tidigare data för att hjälpa teamet att fatta välgrundade beslut för verksamheten.

Ta en titt på värdena för ett visst år. Finns det några skillnader? Vilken strategi implementerade teamet för att uppnå de här värdena? Hände det något under den perioden som du kan fundera över? Använd informationen för att fatta hållbara beslut inför framtiden.

Läs: Hur man drar lärdom av erfarenheterna inom projekthantering

Identifiera svagheterna i din strategi

Om du följer många olika värden och märker att en av dem minskar, kan du enkelt identifiera vilken del av strategin som ligger efter. Det här gör det möjligt för teamet att justera strategin inför nästa initiativ.

Exempel på framgångsvärden för företag per team

Varje team i företaget har olika mål de vill uppnå, vilket innebär att de har olika framgångsvärden. Här är några exempel på framgångsvärden per team.

Generella företagsvärden

 • Bruttovinstmarginal: Bruttovinstmarginalen mäts genom att dra av kostnaden för sålda varor från företagets nettoförsäljning.

 • Avkastning på investeringar (ROI): Förhållandet mellan inkomster och investeringar. Avkastning på investeringar används vanligtvis för att avgöra om det är värt att investera tid eller pengar på ett initiativ. När det används som ett företagsvärde är det oftast för att spåra hur en investering presterar.

 • Produktivitet: Det här är måttet på hur effektivt företaget är på att producera varor eller tjänster. Uträkningen görs genom att dividera den totala produktionen med den totala insatsen.

 • Totalt antal kunder: Ett enkelt men effektivt värde att spåra. Ju fler betalande kunder, desto mer tjänar företaget.

 • Återkommande intäkter: Ett värde som ofta används av SaaS-företag och som representerar intäkten som genereras av alla aktiva användare eller prenumeranter under en viss period. Beräkningen görs vanligtvis månatligen eller årligen.

Marknadsföringsvärden

 • Daglig webbtrafik: Antalet användare som besöker din webbplats dagligen.

 • Nya användare som genererar webbtrafik: Antalet användare som besöker din webbplats för första gången.

 • Öppningsfrekvens för e-post: Det här värdet är särskilt viktigt för e-postmarknadsföringsteam. Öppningsfrekvensen för e-post mäter hur många procent av målgruppen som har öppnat ditt marknadsförings-e-postmeddelande.

Antal genererade leads: Ett användbart värde för marknadsföringsteam som arbetar tvärfunktionellt med försäljning. Värdet mäter antalet kvalificerade leads som marknadsföringsteamet har genererat och sedan överlämnat till försäljningsteamet. Observera att definitionen av ett kvalificerat lead kan variera beroende på teamets mål.

Läs: Marknadsföring vs annonsering: vad är skillnaden?

Värden för användarframgång

 • Net promotor score (NPS): Det här är ett av de vanligaste sätten att mäta kundlojalitet och kundnöjdhet på och kallas ibland kundnöjdhetsvärde. Det är ett numeriskt värde som motsvarar frågan: ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera [din produkt eller tjänst]?” Du kan beräkna NPS genom att subtrahera procentandelen av de personer som röstade mellan 0–6 från procentandelen av de som röstade mellan 9–10.

 • Kundkvarhållandegrad: Det här värdet mäter hur många av dina kunder som blir kvar under en viss tidsperiod. Det är upp till teamet att avgöra vilken tidsram som är lämplig beroende på företag och bransch.

 • Kundbortfallsgrad: Det här är motsatsen till kundkvarhållandegraden. Kundbortfallet mäter hur ofta kunderna slutar att använda ditt företag. Det är teamet som avgör vilken tidsperiod som är mest lämplig beroende på företag och bransch.

 • Kundfeedback: Även om det inte är ett kvantitativt mått kan kundfeedback vara riktigt värdefullt för företaget. Feedbacken kan användas till kundomdömen och marknadsföringsstrategier. Kundupplevelsen är något som teamet kan förbättra, och ju nöjdare kunderna är desto längre förblir de kunder.

 • Genomsnittlig kundlivslängd: Det är den genomsnittliga längden som en kund förblir en kund. Det här värdet används för att beräkna kundens livslängdsvärde.

 • Kundens livslängdsvärde (CLV eller LTV): Den uppskattade vinsten som ett företag förväntar sig från en viss kund under den genomsnittliga livslängden för en kundrelation.

Gratis mallar för användarframgång

Försäljningsvärden

 • Kvalificerade leads: Ett kvalificerat lead är en person som har alla de egenskaper som teamet anser att den idealiska kunden borde ha. Det kan omfatta demografi, roll, företagsstorlek eller andra viktiga egenskaper.

 • Konverteringsfrekvensen från lead till kund: Det här är ett värde som kan ge både försäljnings- och marknadsföringsteam information om målgruppen ni vänder er till. Om konverteringsfrekvensen är hög riktar ni in er på rätt målgrupp och teamet fokuserar på rätt prioriteringar. Låga konverteringsfrekvenser indikerar att potentiella kunder försvinner någonstans i processen.

 • Kostnad för kundförvärv: Hur mycket teamet spenderar på både marknadsförings- och försäljningsstrategier för att konvertera ett lead till en kund. Den här siffran bör befinna sig så nära noll som möjligt.

 • Totalt antal nya kunder: Det här värdet visar hur snabbt din kundbas växer.

Utvecklarvärden

 • Produktens drifttid: Mäter den tid då programvaran är tillgänglig under en viss tidsperiod.

 • Svarstid för buggar: Tiden det tar för teamet att identifiera en bugg, hitta en lösning och tillämpa ändringen i produktionen. Problemens omfång kan variera. En del går att lösa på fem minuter medan andra kräver ett större projekt.

 • Dagliga aktiva användare: Antalet användare som dagligen använder din programvara. Det här kan hjälpa dig att förstå hur många av kunderna som faktiskt använder och uppskattar programvaran. Om det är en stor skillnad mellan antalet kunder och antalet dagliga aktiva användare, kan det innebära att produkten inte möter kundernas förväntningar.

 • Cykeltid: Den tid det tar att slutföra ett visst projekt – från start till att strategin implementeras i produktion. Det här är ett användbart värde som kan hjälpa projektledare att få en uppfattning om hur lång tid vissa projekt kan ta.

 • Kapacitet: Mäter den totala arbetsproduktionen för ett visst team. Det inbegriper allt som är redo för kvalitetskontroll och produktion.

HR-värden

 • Medarbetarnöjdhet: I likhet med NPS visar medarbetarnöjdheten hur sannolikt det är att de anställda skulle rekommendera ditt företag som arbetsgivare till en vän eller kollega. Värdet är viktigt för HR-team då det kan belysa problem relaterade till företagskultur och policyer, som går att lösa.

 • De anställdas kvarhållandegrad: I likhet med kundkvarhållandegraden mäter de anställdas kvarhållandegrad hur många av de anställda som stannar i företaget under en viss tidsperiod. Den här mätningen görs oftast årligen.

 • Feedback från anställda: Feedback från anställda är lika värdefull som feedback från kunder, om inte mer. Feedback från anställda ger teamet möjlighet att komma med förslag för att hjälpa företaget att bli en bättre arbetsgivare och öka de anställdas kvarhållandegrad.

Läs: 6 tips från Asana-ledare för att skapa en stark företagskultur

Anslut teamets arbete till mätvärden med Asana

Det är sannolikt att teamets arbete direkt bidrar till en eller flera viktiga framgångsvärden. Men utan ett tydligt sätt att koppla det dagliga arbetet till större mål kan teammedlemmarna ha svårt att förstå vad de ska prioritera. Med Asana kan du spåra arbete och mäta värden på ett och samma ställe. Asana hjälper dig att koppla teamets arbete till målen, för att ni ska kunna uppnå dem tillsammans.

Prova Asana gratis

Relaterade resurser

Artikel

Vad är mål och nyckelresultat (OKR)?