Strategi vs taktik: vad är skillnaden?

Porträtt av medarbetare Sarah LaoyanSarah Laoyan
25 januari 2024
3 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Strategi vs taktik: vad är skillnaden? Artikel bannerbild
Visa mallar

Sammanfattning

Termerna ”strategi” och ”taktik” härstammar från den militära terminologin men används i dag i stor utsträckning även i professionella sammanhang. Ta reda på hur du kan använda både strategi och taktik för att utveckla en verksamhetsstrategi.

Mästare i schack går inte blint in i spelet och flyttar pjäser slumpmässigt. De utarbetar väl genomtänkta och exakta drag för att få övertaget över sina motståndare.

Schackspelare använder både strategier och taktiker för att uppnå målet: att ta motståndarens kung. Precis som i schack kan du använda både strategi och taktik för att utveckla och genomföra din verksamhetsstrategi. Ta reda på hur de här två teknikerna kan hjälpa till med att uppnå dina strategiska mål.

Vad är skillnaden mellan strategi och taktik?

Termerna ”strategi” och ”taktik” härstammar, liksom den militära terminologin, från Krigets konst av Sun Tzu. De har sedan dess anpassats för att kunna användas i olika situationer utöver den militära, däribland verksamhetsstrategi.

Definition av strategi

En strategi är en handlingsplan som man genomför i ett senare skede för att uppnå ett slutmål. Strategier hjälper till med att definiera de långsiktiga målen och hur man uppnår dem.

Läs: Mål vs avsikter: en projektledares uppdelning

Definition av taktik

Om strategi är handlingsplanen som tar dig dit du vill gå är taktiken de enskilda stegen och åtgärderna som leder dit. I ett verksamhetssammanhang innebär det de specifika åtgärder som teamen vidtar för att fullfölja initiativen som beskrivs i strategin.

Om vi återgår till schackanalogin är strategin att placera pjäserna i en särskild ordning för att komma dit du vill. Taktiken är själva handlingen av att flytta pjäserna till de olika positionerna.

Relationen mellan strategi och taktik

I Krigets konst skriver Sun Tzu: ”Alla människor kan se taktiken med vars hjälp jag segrar, men vad ingen kan se är den strategi ur vilken segern utvecklas.” Sun Tzu menar att även om taktiken är mer konkret och lättare att se är en övergripande strategi lika viktig. Frågan bör inte vara strategi vs taktik utan snarare strategi och taktik. Tänk på de här två teknikerna som två sidor av samma mynt – båda är nödvändiga för att uppnå målen.

Den som försöker nå sina mål med enbart strategi kommer ingenstans eftersom taktik är de konkreta åtgärdspunkterna som tar dig till målet. När ett team endast använder strategi kommer de att planera för att uppnå målen i stället för att göra det arbete som krävs för att uppnå dem.

Å andra sidan går det inte att uppnå affärsmålen genom att enbart förlita sig på taktik. Taktik utan strategi förvandlas snabbt till ett arbete utan mål. När så är fallet vidtar vi endast godtyckliga åtgärder utan något strategiskt mål. På kort sikt kan teammedlemmarna uppfatta det här som improduktivt arbete, och på lång sikt kan det leda till frustration, utbrändhet och missnöje med jobbet.

Hur ser en bra strategi ut?

Beslut baserade på information

En bra strategi är väl genomtänkt, planerad och grundar sig på noggranna efterforskningar. Om du vill utveckla en stark och långsiktig strategi är det viktigt att samla in information och data från tidigare erfarenheter för att leda den framtida datadrivna beslutsprocessen.

Vissa branscher har till exempel säsongsbetonade verksamheter. Att veta hur man drar nytta av den säsongsbetonade delen är ett exempel på ett bra strategiskt tänkande och att använda historiska data till sin fördel.

Tydligt definierade mål

De bästa strategierna bygger på tydligt definierade mål. Det är mycket enklare att utveckla en bra strategi när du vet exakt vad det är du ska uppnå. Att ha tydligt definierade mål är en viktig del av planeringsprocessen för en långsiktig strategi. Vissa planerar både strategin och affärsmålen samtidigt vilket gör processen ännu mer effektiv. Men att försöka skapa en strategi utan slutmål är som att köra utan att veta vägen.

Läs: Sätta upp företagsmål: det första steget mot ett framgångsrikt företag

Beredskapsplaner

Framgången för din strategi bygger på ett förväntat resultat, men vad händer när strategin misslyckas? Det är här beredskapsplanen kommer in. Om du skapar en beredskapsplan med din strategi är du förberedd om eventuella hinder dyker upp. Teamet kommer att veta exakt vad de ska göra för att förhindra att projektet spåra ur.

Hur ser en bra taktik ut?

Taktik är kortsiktig

Om strategin är den långsiktiga planen är taktiken de kortsiktiga stegen som hjälper till med att nå mindre mål. Taktisk planering är att bryta ned en strategisk plan till kortsiktiga åtgärder.

Läs: Vikten av att sätta upp kortsiktiga mål

Taktik är tydligt kopplad till strategi

Om du har svårt att förstå hur en särskild taktik bidrar till din strategi kanske den inte är den bästa taktiken för just den strategin. Arbetet du utför ska aktivt bidra till målen du vill uppnå.

Målsättningsstrukturen OKR är ett bra exempel på hur kortsiktig taktik ansluter till en långsiktig vision. Det finns ett huvudmål och du har satt upp viktiga resultat för att uppnå huvudmålet. Den taktik vi arbetar med regelbundet bidrar till att uppnå viktiga resultat.

Taktik är genomförbar och tidsbegränsad

Taktik utförs bäst inom en begränsad tidsram. I likhet med de flesta målsättningsstrategier säkerställer tidsbundna deadliner att taktiken slutförs inom en given tidsram. Om du inte är säker på hur man skapar en taktik som är genomförbar och tidsbegränsad, kan du prova att använda SMART-målmetodiken.

Exempel på verksamhetsstrategi och taktik

Här är några exempel på hur verksamhetsstrateger kan använda både bra strategi och smart taktik för att uppnå sina affärsmål.

HR-team

Strategi: Intervjua 20 % fler kandidater från historiskt underrepresenterade grupper inom teknik.

​Taktik:

  • Sponsra historiskt underrepresenterade grupper som fokuserar på naturvetenskap, teknik och matematik.

  • Skapa möjligheter för studenter med alternativa utbildningsbakgrunder såsom intensivutbildningar och yrkesskolor.

  • Publicera regelbundet platsannonser på plattformar som riktar sig till underrepresenterade grupper.

Digitalt marknadsföringsteam

Strategi: Öka antalet registreringar för kostnadsfria provperioder med 30 %.

​Taktik:

  • Öka synligheten på webbsidor genom att lägga till ett popup-fönster med ett erbjudande om gratis provperiod efter att ha bläddrat 50 %.

  • Erbjuda en gratis e-bok varje gång någon registrerar sig för en provperiod.

  • Gynna provregistrering genom marknadsföring på sociala medier.

Webbutvecklingsteam

Strategi: Minska sidhastigheten med en sekund.

​Taktik:

  • Identifiera överskottskoden som påverkar sidhastigheten och hitta mer effektiva alternativ.

  • Komprimera bilderna på sidan till mindre än 1 MB.

  • Minska antalet omdirigeringar till andra sidor.

Hantera strategi och taktik med hjälp av arbetsledningsverktyg

En organiserad planering är starten för en bra strategi. Om du letar efter ett sätt att hålla dina affärsmål organiserade kan du överväga att använda ett arbetsledningsverktyg. En arbetsledningsprogramvara kan hjälpa till med att koppla din dagliga taktik till en långsiktig strategi.

Prova Asana för arbetshantering

Relaterade resurser

Artikel

Vad är mål och nyckelresultat (OKR)?