Hur man uppnår stora saker med långsiktiga mål

Porträtt av medarbetare Caeleigh MacNeilCaeleigh MacNeil
29 april 2024
8 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Hur man uppnår stora saker med långsiktiga mål artikel bannerbild
Visa mallar

Sammanfattning

Långsiktiga mål är avsikter som man vill uppnå månader eller år framåt i tiden. Att sätta upp den här typen av mål ger arbetet ett syfte, hjälper dig att fatta bättre beslut och erbjuder dagligen en rejäl dos med motivation. I den här artikeln förklarar vi hur man kan använda långsiktiga mål till att uppnå stora saker över tid, med exempel.

Vad ser du framför dig när du tänker på din idealiska yrkesmässiga framtid? Att lansera en ny produkt globalt, slå rekord i försäljning eller rekrytera de bästa talangerna inom ditt område? Även om det är lätt att föreställa sig de här drömscenarierna, kan det vara svårt att nå dit. Det är här långsiktiga mål kan komma till hjälp.

Att sätta upp långsiktiga mål bidrar till att omvandla dagdrömmar till konkreta mål som man kan arbeta mot. Förutom att hjälpa till med att uppnå svåra saker, är de också ett användbart verktyg för att prioritera arbetet och avgöra hur framgång ser ut för var och en av oss.

Vad är långsiktiga mål?

Långsiktiga mål är avsikter som man vill uppnå i framtiden, om månader eller år. De är svåra att uppnå, och kräver planering och konsekvent arbete under en lång tidsperiod – såsom att omvandla ett nystartat företag till en lönsam verksamhet, förnya företagskulturen eller bli teamledare.

Fastställ och uppnå mål med Asana

Långsiktiga mål vs kortsiktiga mål

Långsiktiga mål ger arbetet en inriktning och ett syfte. De består vanligtvis av mindre kortsiktiga mål som kan liknas vid små avstamp som hjälper dig att uppnå de större målen. Om de långsiktiga målen är Polstjärnan, gör de kortsiktiga målen att arbetet känns mindre skrämmande genom att dela upp det i mindre genomförbara steg.

Tänk dig, till exempel, att du och teamet har skapat en ny app och satt upp ett långsiktigt mål om att nå en miljon nedladdningar inom två år. Det målet vägleder dina beslut och definierar hur framgång ser ut för din app. Tänk nu på de mindre åtgärderna du behöver vidta för att nå det större målet – de är dina kortsiktiga mål. Du kan till exempel sätta upp ett kortsiktigt mål om att skapa en värvningskampanj via e-post nästa månad.

Läs: Vikten av att sätta upp kortsiktiga mål

Vikten av att sätta upp långsiktiga mål

Långsiktiga mål kan hjälpa till med att hantera stora mål, både på jobbet och privat. Så här går det till.

Arbeta målmedvetet

Enligt en rapport från 2020 säger 86 % av cheferna att det är viktigt att definiera ett syfte för att nå en framgångsrik tillväxtstrategi. När allt kommer omkring är det mycket lättare att uppnå något när man är tydlig med vad man vill.

Långsiktiga mål bidrar till att hitta den tydligheten eftersom man, för att sätta upp målen, medvetet måste bestämma sig för vilken typ av framtid man strävar efter. I stället för att arbeta mållöst, ger långsiktiga mål dig något att fokusera på och ser till att det dagliga arbetet läggs på aktiviteter som verkligen betyder något.

Definiera framgång

När du sätter upp ett långsiktigt mål bestämmer du dig för vad din definition av framgång är. Målet ger dig en konkret referenspunkt för att mäta framsteg och avgöra om du har uppnått avsikten.

Om du till exempel sätter upp ett vagt mål om att ”öka försäljningsintäkterna”, är det svårt att mäta arbetsförlopp och framgång. Genom att förtydliga att det långsiktiga målet är att nå två miljoner dollar i försäljningsintäkter inom de närmaste fem åren, ger du teamet en tydlig bild av vad framgång är.

Fatta bättre beslut

Föreställ dig det här: du går planlöst runt i staden, och kommer plötsligt till ett vägskäl. Går du till vänster eller höger? Eftersom du inte har ett mål är det inte lätt att fatta ett beslut. När man är på väg till en specifik plats är valet enkelt – man tar helt enkelt vägen som leder dit man vill gå.

Även om många beslut inte är lika enkla som att gå till vänster eller höger, kan ett långsiktigt mål vara en kompass. När du står inför ett val kan du utvärdera hur de olika alternativen hjälper dig att nå målet. Till exempel, om teamets långsiktiga mål är att fördubbla webbtrafiken från mobila enheter till startsidan, kan du hänvisa till det målet om du behöver skjuta upp förfrågningar för att optimera startsidan på skrivbordsversionen.

Var motiverad

Långsiktiga mål är också ett verktyg med stor drivkraft. När psykologer testade effekten av olika motivationsmetoder för att påverka grupprestanda, fann de att målsättning var en av de mest effektiva. Bara att sätta upp en handfull specifika, ambitiösa mål ökade deltagarnas prestanda upp till den 80:e percentilen.

Långsiktiga mål hjälper särskilt till med den inre motivationen – viljan att lyckas som kommer inifrån, snarare än från externa faktorer såsom beröm eller ekonomisk kompensation. Det beror på att när man strävar mot långsiktiga mål, har det dagliga arbetet ett tydligt syfte.

Läs: Den bakomliggande orsaken till din bristande motivation på jobbet

6 steg för att sätta upp och uppnå dina långsiktiga mål

De bästa långsiktiga målen kräver planering. Så här skapar man mål och håller sig fast vid dem under en lång tid.

1. Visualisera den idealiska framtiden

Innan du skapar dina mål måste du bestämma vad du vill uppnå. Tänk på att långsiktiga mål är ett stort åtagande. För att skapa mål som du kan hålla dig fast vid bör du se till att de verkligen betyder något för dig och är i linje med dina värderingar. Det här hjälper dig att hålla uppe motivationen och undvika utbrändhet.

Om du sätter upp långsiktiga mål för företaget måste du ta hänsyn till uppdraget, visionsbeskrivningen och företagets värderingar. Om du sätter upp personliga arbetsmål börjar du med att identifiera dina egna värderingar. Fråga dig själv vad som är viktigast för dig och vad som tidigare har varit mest meningsfullt – det kan vara så att du till exempel värdesätter kreativitet, kundkontakt eller organisation.

2. Skriva SMART-mål

Målen bör vara klart definierade och verifierbara för att vägen mot framgång ska vara tydlig. Lyckligtvis gör strukturen för SMART-mål det enkelt att skapa tydliga och mätbara mål. SMART är en förkortning som står för:

 • Specifikt

 • Mätbart

 • Accepterat (uppnåeligt)

 • Realistiskt

 • Tidsatt

Här är ett exempel på ett SMART-mål: ”I år kommer teknikteamet att lansera en mobilanpassad företagswebbplats optimerad för iOS och Android-enheter.” Målet specificerar typen av webbplats och vilka egenskaper den bör ha, gör att man kan mäta framgång baserat på om webbplatsen har lanserats eller inte, är uppnåeligt (förutsatt att du har tillräckliga tekniska resurser) och är realistiskt då det kan uppnås inom den angivna tidsramen.

Läs: Skriv bättre SMART-mål med de här tipsen och exemplen

3. Prioritera målen

Nu när du har satt upp målen är det dags att prioritera dem. Det kan vara frestande att försöka ta itu med alla målen samtidigt, vilket vanligtvis inte är ett realistiskt tillvägagångssätt. Du måste ta hänsyn till vilka resurser som finns tillgängliga – inklusive din egen arbetskapacitet.

Börja med att lista alla dina långsiktiga mål för att prioritera dem. Markera vilka som är viktigast för dig. Ange när du vill uppnå varje mål och beräkna hur lång tid det kommer att ta. Baserat på de här faktorerna kan du sedan bestämma vilka mål du vill fokusera på direkt och vilka du skjuter upp tills du har fler tillgängliga resurser.

Läs: Prioritera det viktigaste arbetet

4. Dela upp de långsiktiga målen i flera kortsiktiga mål

Det krävs mycket arbete för att uppnå de långsiktiga målen, så det är normalt att de verkar lite skrämmande i början. Det är här de kortsiktiga målenkommer in i bilden. De gör det möjligt att dela upp arbetet i mindre delar som kan hanteras inom en kortare tidsram, såsom en dag, en vecka eller en månad.

För att sätta upp kortsiktiga mål skriver du ner alla uppgifter som behöver utföras för att nå det långsiktiga målet. Tänk på dem som beroenden – genom att slutföra de här målen kommer du att kunna uppnå det slutliga, långsiktiga målet. Omvandla sedan var och en av de här beroendena till ett SMART-mål.

Låt oss säga att teamet har satt upp ett långsiktigt mål om att skapa en ny kundtjänstprocess inom de närmaste sex månaderna. Så här kan du dela upp målet:

 • Den här veckan: samla in feedback och idéer från kundtjänstteamet. 

 • Den här månaden: granska den nuvarande processen och identifiera områden där det finns möjligheter.

 • Om två månader: samla in kundfeedback och identifiera de vanligaste utmaningarna. 

 • Om tre månader: skicka ett business case som beskriver ändringsförslagen till ledande intressenter. 

 • Om fyra månader: slutföra projektplanen.

 • Om fem månader: utbilda kundtjänstrepresentanter i den nya processen. 

 • Om sex månader: lansera den nya processen för alla kundtjänstteam. 

5. Skapa en plan för att spåra framsteg

För att långsiktiga mål ska vara effektiva bör de vara kopplade till det dagliga arbetet. Det innebär att man i stället för att sätta upp och glömma bort sina mål, skapar en plan för att regelbundet följa upp och uppdatera framsteg – till exempel i slutet av varje dag eller varje vecka. Och tillsammans med de kortsiktiga målen blir det lättare att mäta framsteg och avgöra om man är på rätt väg för att uppnå de långsiktiga målen.

Ett projekthanteringsverktyg kan hjälpa till med att effektivisera den här processen. När du till exempel skapar ett långsiktigt mål i Asana, kan du ange ett slutdatum och skapa automatiska påminnelser för att uppdatera målförloppet. Och i varje långsiktigt mål kan du skapa kortsiktiga mål för att dela upp arbetet i hanterbara delar – var och en med sina egna tidsramar och schemalagda påminnelser.

Fastställ och uppnå mål med Asana

6. Vara flexibel

Saker och ting förändras, och det är okej. När man planerar att uppnå något månader eller år framåt i tiden, är det normalt att oväntade händelser gör att planeringen rubbas – eller att ens egna perspektiv och mål ändras. Tänk på att långsiktiga mål inte är skrivna i sten. De är snarare ett levande dokument som går att justera över tid.

Att vara flexibel med sina mål är också till hjälp när oväntade möjligheter uppstår. Om man är fixerad vid ett specifikt resultat, är det ibland lätt att förbise lovande tillväxtmöjligheter. Tänk dig, till exempel, att företaget har satt upp ett långsiktigt mål om att komma in på en ny internationell marknad – men en konkurrent hinner före. I stället för att gå vidare med samma mål kan du överväga att justera det. Du skulle kunna fokusera på att erbjuda en unik produkt som skiljer sig från konkurrenternas, och rikta in dig på en annan målgrupp på den internationella marknaden.

40 exempel på långsiktiga mål

Långsiktiga mål kan vara till hjälp inom alla områden i livet – i yrkeslivet såväl som för den personliga utvecklingen. Här är 40 olika typer av mål, med exempel.

Långsiktiga företagsmål

Långsiktiga företagsmål kan ta många olika former, såsom strategiska mål och stora, svåra och djärva mål (BHAG-mål). Dina långsiktiga företagsmål skulle kunna fokusera på följande områden:

1. Öka intäkterna.

2. Bli eller förbli lönsam.

3. Förbättra verksamheten på en viss avdelning, såsom kundtjänst.

4. Utöka kundbasen.

5. Lansera en ny produkt eller tjänst.

6. Utvidga verksamheten till ett nytt land eller en ny region.

7. Förbättra anställningsprocessen.

8. Förnya företagets varumärke.

9. Förbättra den operativa effektiviteten.

10. Öka medarbetarnöjdheten.

Läs: Sätta upp företagsmål: det första steget mot ett framgångsrikt företag

Långsiktiga teammål

Långsiktiga mål kan också bidra till att forma teamkulturen, öka produktiviteten och uppmuntra till samarbete. Här är några exempel på långsiktiga teammål:

11. Rekrytera nya kvalificerade teammedlemmar.

12. Utveckla en process för tvärfunktionellt samarbete.

13. Uppnå ett specifikt intäkts- eller försäljningsmål i teamet.

14. Organisera regelbundna externa evenemang för att främja teambuilding.

15. Dokumentera och dela viktiga teamprocesser.

16. Upprätta en regelbunden feedbackcykel för medarbetare.

17. Starta ett mentor- eller kompisprogram för nya medarbetare.

18. Utveckla en utvärderingsprocess för slutförda projekt.

19. Skapa nya ansvarsområden i teamet.

20. Identifiera nya yrkesutvecklingsmöjligheter för medarbetare.

Långsiktiga karriärmål

Det finns en anledning till att en av de vanligaste frågorna under en anställningsintervju är: ”Vad gör du om fem år?” Långsiktiga professionella utvecklingsmål bidrar till att forma och utveckla karriären. Med det i åtanke följer här några exempel på karriärmål att fundera över:

21. Hitta drömjobbet.

22. Starta ett eget företag.

23. Bli teamledare.

24. Lära sig en utmanande ny färdighet, såsom ett nytt programmeringsspråk.

25. Hitta en meningsfull aktivitet vid sidan om.

26. Få ett nytt intyg eller ta en ny examen.

27. Förbättra balansen mellan arbete och privatliv.

28. Utveckla ditt professionella nätverk.

29. Bli avdelningschef.

30. Presentera och hantera ett nytt projekt.

Långsiktiga personliga och ekonomiska mål

Långsiktiga mål är även värdefulla i privatlivet. Här är några exempel på hur långsiktiga mål kan bidra till att förbättra din hälsa, ekonomi, kompetens och mycket mer:

31. Lära sig ett nytt språk.

32. Lära sig att spela ett instrument.

33. Utöka ditt sociala nätverk.

34. Delta i ett krävande evenemang, såsom ett maraton.

35. Vara med i en ny idrottsaktivitet.

36. Skaffa ett barn eller adoptera.

37. Hitta en partner.

38. Öka ditt sparande.

39. Förbättra din kredit.

40. Köpa ditt första boende.

Utvecklas med mål

Oavsett vad du vill uppnå kan långsiktiga mål hjälpa dig att nå dit. Att sätta upp långsiktiga mål ger struktur åt drömmar som tidigare varit utom räckhåll, och gör det möjligt för dig att strategiskt hantera dem över tid. Med de här stegen och exemplen kan du sluta drömma och i stället börja planera och genomföra de stora målen, en gång för alla.

Bortsett från vilken typ av mål du sätter upp bör du säkerställa att du har ett sätt att spåra målförloppet. När man kan visualisera hur de kortsiktiga målen bidrar till de långsiktiga målen, är man mer motiverad och mer benägen att hålla sig i fas. Prova mål med Asana för att sätta upp och uppnå strategiska mål.

Fastställ och uppnå mål med Asana

Relaterade resurser

Artikel

Vad är mål och nyckelresultat (OKR)?