Globalt index för arbetets anatomi

Följ med in i den nya agila tidsåldern

Osäkerheten under de senaste två åren har skapat en konflikt mellan arbetskulturer, men ledare kan omvandla det här sällsynta ögonblicket till en värdefull möjlighet. Vi har intervjuat 10 624 globala medarbetare för att ta reda på vad som fungerar – och inte fungerar – i deras organisationer. En del av det vi har fått reda på finns på den här sidan. Allt vi lärt oss finns i den fullständiga rapporten.

Ta del av insikterna
Undvik utbrändhet med Asana

Sträva efter förändring och undvik utbrändhetens svarta hål

De anställda har fastnat. De slösar fortfarande en stor del av sin tid på jobb om jobb, trots att arbetsplatsen har genomgått en grundläggande förändring. Team går vilse bland oklara uppgifter och processer. Än värre är att de nu även förlorar tid på strategi. Den goda nyheten är att företag kan undkomma det här med tydligare samarbetsmetoder över teamgränserna som gör det enklare för organisationer att reagera på förändringar.

Stöd ditt team med Asana

Hör upp alla ledare – teamen behöver ert stöd

Utmaningar är oundvikliga, men de behöver inte nödvändigtvis bli kvar. För att förhindra utbrändhet och bluffsyndrom bör ledare vara transparenta angående de organisatoriska målen, erbjuda utbildningar, utveckla mentorprogram och tillhandahålla resurser för psykisk hälsa. Chefer måste bli förebilder när det gäller att ta ledigt, att inte arbeta utanför kontorstid och att våga vara ärliga och prata om utbrändhet. De här förändringarna kommer att bidra till att attrahera talanger, behålla anställda och skapa psykologisk trygghet på jobbet, vilket i sin tur förbättrar välbefinnandet, både för de anställda och för verksamheten.

I år lägger anställda 27 % mer tid på kvalificerat arbete – men nästan 36 % mindre tid på strategi.

Chefer förlorar 62 % av sin arbetsdag på jobb om jobb.

Asanas Index för arbetets anatomi 2022 avslöjar vad 10 624 globala medarbetare har att säga om sitt arbetsliv. Alla insikter finns tillgängliga i rapporten.

Ladda ned

”Det räcker inte för oss att utföra vad som krävs var och en för sig – i en alltmer distansarbetande värld behöver företag en strategi för återuppta debatter, dialoger och riktig brainstorming.”

Dr Sahar Yousef, kognitiv neuroforskare och föreläsare, Haas School of Business, University of California, Berkeley.

flexibilitet på arbetsplatsen

Team roterar mellan olika arbetsplatser enligt samma schema

Människor arbetar hemifrån vissa dagar och är på kontoret andra dagar. Flexibilitet i fråga om arbetstid och plats är en tydlig och positiv förändring, men för mycket flexibilitet skapar förvirring och rädsla för att gå miste om upplevelser på arbetsplatsen. Organisationer och team kan dra nytta av att anpassa sig till ett fast veckoschema, som tydligt definierar när man kan arbeta ensam hemma och när man bör var på kontoret för att samarbeta med gemensamma projekt.

Distraherad av aviseringar

Oändliga galaxer av blinkande aviseringar

Organisationer förlitar sig på en mängd olika appar. Medarbetarnas uppmärksamhet riktas ständigt till nästa avisering, vilket resulterar i försämrad produktivitet, missade åtgärdspunkter och längre arbetsdagar. När team minskar antalet använda appar och i stället väljer verktyg som effektiviserar arbetet, kan de anställda enkelt hitta stabilitet och fokusera på det som är viktigast.

49 % anser att kontoret är mer en plats för socialt umgänge än tidigare, medan 41 % känner sig mer isolerade när de arbetar på distans.

48 % anser att effektivare möten skulle begränsa antalet aviseringar, medan 45 % anser att tydligare ansvarsområden skulle få samma effekt.

Anställda slår larm

42 % av arbetstagarna har känt sig utbrända

42 % av arbetstagarna upplever utbrändhet och bluffsyndromet samtidigt.

24 % av anställda anser att alltför många möten orsakar missade deadliner

24 % av arbetstagarna anser att alltför många möten är en direkt orsak till missade deadliner.

33 % med minskad koncentrationsförmåga

33 % av arbetstagarna anser att deras koncentrationsförmåga har minskat jämfört med för ett år sedan.

40 % av arbetstagarna anser att utbrändhet är oundvikligt

40 % av arbetstagarna anser att utbrändhet är en oundviklig del av framgång.

Den nya Polstjärnan är en agil arbetsplats

När ledarna visar vägen med dynamiska och tydliga processer, kan medarbetare och team fokusera på det som är viktigt och röra sig framåt utan hinder. Det innebär att organisationer kan prioritera en viktig egenskap hos ett växande företag: det agila arbetssättet. I en tid av koordinerad tydlighet och flexibilitet blir allt lite klarare.

Utforska den nya eran

Viktig forskning och slutsatser för ledare, arbetstagare och team som är redo att utforska den agila arbetsplatsens tidsålder.