2023

Globalt index för Arbetets anatomi

Det är inte längre frågan om var man samarbetar, utan hur. Vi har intervjuat 9 615 kunskapsarbetare för att få veta vad som fungerar – eller inte – på dagens företag. Se trender och resultat i den fullständiga rapporten.

Se insikterna

Investera i ett kraftfullt samarbete

Ett starkt samarbete är mer än bara ett ideal – det skapar intäkter och är ett måste på moderna arbetsplatser.

55 % av anställda i organisationer med ett starkt samarbete rapporterar mer intäktstillväxt

55 % av anställda i organisationer med ett starkt samarbete rapporterar intäktstillväxt under de senaste tre åren – nästan dubbelt så många som i organisationer med ett svagt samarbete.