API

Samarbete mellan team med olika verktyg fungerar bäst när alla är synkroniserade och arbetsprocessen flyter på utan problem. Det är därför Asanas API finns. Det är en plattform för att säkerställa att all information alltid är aktuell och att alla team är effektiva och välinformerade.

Asanas API ger programvara och skript möjlighet att läsa information i Asana, lägga till information i Asana utifrån och automatiskt reagera på förändringar. Det kan till exempel handla om att kontinuerligt hantera repetitiva eller tidskrävande uppgifter, rapportera om status för uppgifter och projekt eller synkronisera med andra programvaror som används i organisationen, till exempel Slack eller Salesforce.

Asanas plattform är utformad för att vara flexibel och kraftfull men även tillräckligt intuitiv för att alla team ska kunna använda den och arbeta med fullständig klarhet.

Om du vill veta mer om hur man kan använda Asanas API kan du läsa vår dokumentation för utvecklare. Om du vill veta mer om appar kan du kolla in vår app-sida.

Asana Connect

Asana Connect är ett enkelt och säkert sätt att ge tredjepartsapplikationer API-åtkomst utan att behöva ge ut ditt användarnamn och lösenord.

Asana Connect använder OAuth 2.0, vilket är en industristandard för autentisering. Du har förmodligen redan använt OAuth för att autentisera och logga in på till exempel Facebook, Twitter eller Google-konton.

Var alltid försiktig när du beviljar åtkomst till ditt konto. Läs noggrant igenom eventuella åtkomst- eller behörighetsförfrågningar från de tjänster du ansluter till. Det är även rekommenderat att du regelbundet granskar appar som du har beviljat behörighet och nekar åtkomst om det inte längre behövs. Du kan alltid bevilja åtkomst igen senare.

För att komma åt konsolen för utvecklare kan du använda den här länken eller följa stegen nedan.

Så här gör du för att granska vilka applikationer som har behörighet till ditt konto:

 1. Klicka på din profilbild i det övre fältet och välj Mina inställningar.
 2. Gå till fliken Appar.
 3. Granska avsnittet Behöriga appar.

I fliken Appar kan du alltid neka en app åtkomst genom att använda knappen Avauktorisera bredvid appens namn.

Hantera personliga åtkomsttoken och programmeringsappar

Om du är en utvecklare kan du använda sidan Hantering av programmeringsappar för att skapa personliga åtkomsttoken.

För att komma åt konsolen för utvecklare kan du använda den här länken eller följa instruktionerna i skärmbilden nedan.

Så här gör du för att komma åt sidan Hantering av programmeringsappar:

 1. Klicka på din profilbild i det övre fältet och välj Mina inställningar.
 2. Gå till fliken Appar.
 3. Klicka på Hantera programmeringsappar.

Från sidan för hantering av programmeringsappar kan du:

 1. hantera eller registrera appar som du äger
 2. hantera eller skapa nya personliga åtkomsttoken.

Personliga åtkomsttoken

Personliga åtkomsttoken utgör ett lätt sätt komma åt Asanas API när man skriver skript, jobbar med kommandoradverktyg eller tillverkar prototypapplikationer. I de flesta fall bör du ej ge ut personliga åtkomsttoken till applikationer du är osäker på eller om du inte litar på skaparen av applikationen.

För att komma åt konsolen för utvecklare kan du använda den här länken eller följa stegen nedan.

Hur man skapar en personlig åtkomsttoken

Så här gör du för att skapa personliga åtkomsttoken från sidan för hantering av programmeringsappar:

 1. Beskriv vad den personliga åtkomsttoken kommer att användas till.
 2. Klicka på Skapa.
 3. Kopiera din token och använd den för att auktorisera förfrågningar.

Läs mer om hur man arbetar med autentisering i Asanas API i dokumentationen för utvecklare.

Applikationer som tillåter åtkomst till Asana för flera användare bör använda Asana Connect i stället för personliga åtkomsttoken.

Det är en bra vana att regelbundet granska och avauktorisera åtkomsttoken som du inte längre behöver.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com