Hur man skriver en konkurrensanalys (med exempel)

Bild på medarbetare i Asana-teametTeam Asana
23 februari 2024
6 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Hur man skriver en konkurrensanalys (med exempel) artikel bannerbild
Visa mallar

Sammanfattning

En konkurrensanalys innebär att man identifierar sina direkta och indirekta konkurrenter med hjälp av research för att visa deras styrkor och svagheter i förhållande till sina egna. I den här guiden beskriver vi hur man skapar en konkurrensanalys och förklarar hur man kan använda den här marknadsföringsstrategin för att förbättra verksamheten.

Oavsett om du driver ett företag eller spelar en fotbollsmatch, är det avgörande att du förstår dina motståndare för att lyckas. Även om du kanske inte gör mål på kontoret, är ditt mål att ingå så många avtal som möjligt eller vinna kunder med dina produkter. Metoden som både idrottare och företagare använder för att förbereda sig liknar varandra – förstå dina styrkor och svagheter kontra dina konkurrenters, för att nå nya nivåer.

I den här guiden beskriver vi de olika stegen för att skapa en konkurrensanalys och förklarar hur man kan använda den här marknadsföringsstrategin för att förbättra verksamheten. Med vår kostnadsfria konkurrensanalysmall kan du identifiera vem du har att göra med och skapa en mer insiktsfull verksamhetsplan.

Vad är en konkurrensanalys?

En konkurrensanalys innebär att man identifierar sina direkta och indirekta konkurrenter med hjälp av research, för att visa deras styrkor och svagheter i förhållande till sina egna.

Vad är en konkurrensanalys

Direkta konkurrenter marknadsför samma produkt och riktar sig till samma målgrupp som du, medan indirekta konkurrenter marknadsför samma produkt men riktar sig till en annan målgrupp. När du har identifierat dina konkurrenter kan du använda informationen du samlat in för att avgöra din marknadsposition.

Vad en konkurrensanalys bör innehålla

Syftet med den här typen av analys är att få en konkurrensfördel på marknaden och förbättra din affärsstrategi. Utan en konkurrensanalys är det svårt att veta vad andra gör för att vinna kunder på din målmarknad. En konkurrensanalysrapport kan innehålla följande:

 • En beskrivning av företagets målmarknad.

 • Information om din produkt eller tjänst jämfört med konkurrenternas.

 • Nuvarande och beräknad marknadsandel, försäljning och intäkter.

 • Prisjämförelse.

 • Strategianalys för marknadsföring och sociala medier.

 • Skillander i kundbetyg.

Du kommer att jämföra varenda detalj av din produkt eller tjänst med konkurrenternas för att bedöma hur effektiv strategin är. Genom att jämföra framgångsvärden i olika företag kan du fatta datadrivna beslut.

Läs: Vad är ett nyckeltal (KPI)?

Hur man genomför en konkurrensanalys

Följ de här fem stegen för att skapa en konkurrensanalysrapport och få en bättre uppfattning om din marknadsposition. Den här processen hjälper dig att analysera flera konkurrenter samtidigt, och ser till att du närmar dig dina målkunder på rätt sätt.

1. Skapa en översikt över konkurrenter

I det första steget väljer du ut mellan fem till tio konkurrenter som du ska jämföra med ditt företag. De konkurrenter du väljer bör ha ett produkt- eller tjänsteerbjudande och en affärsmodell som liknar dina egna. Du bör också välja både direkta och indirekta konkurrenter för att kunna se hur nya marknader kan påverka företaget. Det är även bra att ta med både nystartade och erfarna konkurrenter i analysen för att göra den ännu bredare.

Tips: För att hitta konkurrenter i din bransch kan du använda Google eller Amazon för att söka efter dina produkter eller tjänster. De första resultaten som visas är sannolikt dina konkurrenter. Om du har ett nystartat företag eller befinner dig på en nischmarknad, kan du behöva analysera rankingen ytterligare för att hitta dina direkta konkurrenter.

2. Genomföra en marknadsundersökning

När du vet vilka konkurrenter du ska analysera, kommer du att kunna inleda en fördjupad marknadsundersökning. Det kommer att vara en kombination av primär- och sekundärforskning. Primärforskning kommer direkt från kunderna eller själva produkten, medan sekundärforskning innebär att plocka ihop redan sammanställd information. Håll sedan reda på de data du samlar in i en användarundersökningsmall.

Här är några aktiviteter som kan ingå i primärforskning:

 • Köpa in produkter eller tjänster från konkurrenterna.

 • Intervjua kunder.

 • Genomföra kundundersökningar online.

 • Ha fysiska möten med fokusgrupper.

Här är några aktiviteter som kan ingå i sekundärforskning:

 • Granska konkurrenternas webbplatser.

 • Bedöma den nuvarande ekonomiska situationen.

 • Identifiera den tekniska utvecklingen.

 • Granska företagsregister.

Tips: Med hjälp av verktyg för sökmotoranalys, som till exempel Ahrefs och SEMrush, kan du undersöka konkurrenternas webbplatser och få viktig SEO-information såsom sökord, antalet baklänkar och den övergripande statusen för deras webbplatser.

Gratis mall för användarundersökning

3. Jämföra produktfunktioner

Nästa steg i analysen är att jämföra dina produkter med dina konkurrenters produkter. Jämförelsen bör göras funktion för funktion. Även om varje produkt har sina unika funktioner, har de flesta produkter troligtvis följande information:

 • Pris.

 • Erbjuden tjänst.

 • Målgruppens ålder.

 • Antal funktioner.

 • Stil och design.

 • Användarvänlighet.

 • Typ av garantier och antal.

 • Erbjuden kundsupport.

 • Produktkvalitet.

Tips: Om tabellen med funktionerna blir för lång kan du förkorta det här steget genom att bara lista de funktioner du tror är viktigast för analysen. Viktiga funktioner kan vara kostnad, produktfördelar och användarvänlighet.

4. Jämföra produktmarknadsföring

Nästa steg i analysen liknar det föregående, förutom att du, i stället för att jämföra produktfunktioner, kommer att jämföra dina konkurrenters marknadsföringsinsatser. Till skillnad från produktfunktionsmatrisen du skapade tidigare, måste du nu göra en omfattande undersökning för att avslöja de olika företagens marknadsföringsplan.

Områden att fokusera på i analysen:

 • Sociala medier.

 • Webbplatsinnehåll.

 • Betalda annonser.

 • Pressmeddelanden.

 • Produktinnehåll.

När du analyserar ovanstående områden bör du ställa dig några frågor för att fördjupa dig ännu mer i varje företags marknadsföringsstrategier. Frågorna kommer att variera beroende på vilken bransch det handlar om, men här är några exempel:

 • Vilken historia vill de berätta?

 • Vilket värde tillför de till sina kunder?

 • Vilket är företagets uppdrag?

 • Vad har de för varumärkesröst?

Tips: I det här steget kan du identifiera dina konkurrenters målgrupp genom att titta på deras kundbas, antingen på deras webbplats eller från omdömen. Den här informationen hjälper dig att skapa kundprofiler. När du har en tydligare uppfattning om vem din konkurrent aktivt riktar sig till, kan du bättre förstå deras marknadsföringstaktik.

5. Använda en SWOT-analys

Konkurrenskraftig intelligens kommer att utgöra en betydande del av din konkurrensanalys, men när du väl har samlat all information kan du återigen fokusera på ditt företag. Med en SWOT-analys har du möjlighet att identifiera företagets styrkor och svagheter. Dessutom hjälper den dig med att omvandla svagheter till möjligheter, och att bedöma vilka hot du står inför baserat på konkurrensen.

När du genomför en SWOT-analys kan du fråga dig själv:

 • Vad är vi bra på?

 • Vad kan vi förbättra?

 • Finns det marknadsluckor i våra tjänster?

 • Vilka nya marknadstrender skymtas vid horisonten?

Tips: Din research från de tidigare stegen i konkurrensanalysen kommer att hjälpa dig att svara på de här frågorna och slutföra din SWOT-analys. Du kan presentera dina resultat i en SWOT-matris, som är ett diagram med fyra rutor indelat efter kategori.

6. Identifiera din marknadsposition

Det sista steget i konkurrensanalysen är att förstå din marknadsposition. För att göra det skapar du ett diagram med en X-axel och en Y-axel. De två axlarna bör representera de viktigaste faktorerna för att vara konkurrenskraftig på din marknad.

Till exempel kan X-axeln representera kundnöjdhet och Y-axeln närvaro på marknaden. Därefter kartlägger du varje konkurrent i diagrammet enligt deras koordinater (x,y). Du behöver även kartlägga ditt eget företag i diagrammet. Det här kommer att ge dig en uppfattning om var du står i förhållande till dina konkurrenter.

Det här diagrammet är medtaget i informationssyfte och representerar inte Asanas marknadsposition eller någon annan branschs marknadsposition.

Identifiera din marknadsposition

Tips: I det här exemplet ser du tre företag som har en större marknadsnärvaro och större kundnöjdhet än ditt, medan två företag har en liknande marknadsnärvaro men en högre kundnöjdhet. Dessa data bör sätta fart på problemlösningsprocessen eftersom du nu vet vilka konkurrenter som utgör de största hoten, samt vilka områden du behöver förbättra.

Gratis mall för en affärsstrategi

Exempel på en konkurrensanalys

Låt oss säga att du arbetar på ett nystartat marknadsföringsföretag som erbjuder SEO för tandläkare. Det är en nischad bransch och konkurrenterna är få. Du bestämmer dig för att genomföra en marknadsanalys för ditt företag. Det här är vad du behöver göra:

 • Steg 1: Använd Google för att sammanställa en lista över dina konkurrenter.

 • Steg 2, 3 och 4: Använd dina konkurrenters webbplatser, liksom SEO-analysverktyg såsom Ahrefs, för att fördjupa dig i varje företags tjänsteerbjudanden och marknadsföringsstrategier.

 • Steg 5: Fokusera på ditt eget företag och genomför en SWOT-analys för att bedöma dina egna strategiska mål och få en bild av dina styrkor och svagheter.

 • Steg 6: Till sist skapar du ett diagram över marknadssituationen och drar slutsatsen att det finns två företag som överträffar dig i kundnöjdhet och marknadsnärvaro.

Efter att ha sammanställt informationen i en tabell som den nedan, funderar du på en unik strategi. För att slå dina konkurrenter vill du satsa lokalt. I stället för att marknadsföra dina tjänster till tandläkare i hela landet, som dina konkurrenter gör, bestämmer du dig för att fokusera din marknadsföringsstrategi på en region, kommun eller stad. När du har blivit det mest välkända SEO-företaget bland tandläkarna i en stad, är det bara att utöka verksamheten.

Ramverk för konkurrensanalys

Du kan inte att veta vilka slutsatser du kan dra av en konkurrensanalys förrän du gör arbetet och ser resultaten. Oavsett om du bestämmer dig för en ny prissättningsstrategi, ett sätt att öka marknadsföringen eller en produktförbättring, kan kunskap om dina konkurrenter ge betydande insikter.

Nackdelar med en konkurrensanalys

Det finns vissa nackdelar med en konkurrensanalys som du bör ha i åtanke innan du går vidare med rapporten. Även om nackdelarna är små, är det bra att förstå dem eftersom de kan hjälpa dig att bli en ännu bättre chef eller företagare.

Glöm inte att vidta åtgärder

Det är inte tillräckligt att bara samla in information från din konkurrensanalys – du måste också vidta åtgärder i enlighet med informationen. Själva datan visar bara din marknadsposition. Nyckeln till en konkurrensanalys är att använda den för att lösa problem och förbättra ditt företags strategiska plan.

Akta dig för konfirmeringsbias

Konfirmeringsbias innebär att man tolkar information baserat på ens egna uppfattningar. Det är ingen bra idé eftersom det kan få en att hålla fast vid felaktiga övertygelser. För att undvika det här måste du förlita dig på alla tillgängliga data för att fatta välgrundade beslut. I exemplet ovan kan det vara så att företaget tror att det är bäst på SEO-marknaden för tandläkare på sociala medier. Konsekvensen kan vara att när de gör marknadsundersökningar på sociala medier, kanske de bara samlar in tillräckligt med information för att bekräfta den idén, även om deras konkurrenter är statistiskt bättre på sociala medier. Genom att förlita sig på alla tillgängliga data är det dock möjligt att eliminera partiskhet.

Uppdatera analysen regelbundet

En konkurrensanalysrapport ger en ögonblicksbild av marknadssituationen vid ett tillfälle. Rapporten kan hjälpa dig att samla tillräckligt med information för att göra förändringar i företaget, men om du vill kunna hänvisa till dokumentet senare måste du uppdatera informationen regelbundet. Marknadstrenderna förändras ständigt, och även om det är omständligt att uppdatera rapporten innebär det arbetet att du alltid har en korrekt bild av dina konkurrenter.

Förbättra din marknadsföringsstrategi med en konkurrensanalys

Att ta reda på konkurrenternas styrkor och svagheter kommer att göra dig till en bättre marknadsförare. Du kan inte slå dina konkurrenter om du inte vet vilka de är. Med hjälp av en konkurrensanalys kan du förbättra din marknadsföringsstrategi och erövra din målgrupp snabbare.

En konkurrensanalys måste leda till att åtgärder vidtas, vilket innebär att du bör använda resultaten till att skapa tydliga affärsmål och en stark affärsplan. När du har färdigställt konkurrensanalysen kan du ta hjälp av mallarna nedan för att genomföra planen.

Gratis mall för företagets målGratis mall för en affärsstrategi

Relaterade resurser

Artikel

SWOT-analys: presentation och tillämpning (med exempel)