Försäljningsplan

Bygg den bästa försäljningsgrunden, förstå din marknad och sätt upp starka mål genom att följa vår vinnande mall för försäljningsplanering.

Stärk ditt försäljningsteam och sätt upp starka mål med vår försäljningsplanmall.

För att kunna rikta in sig på rätt marknadssegment med en effektiv försäljningsstrategi måste försäljningsteam utgå från en stabil planeringsgrund. Med många knepiga frågor att besvara och detaljer att reda ut, är det ofta svårt att hålla koll på vem som ansvarar för att slutföra delar av planen. Vår försäljningsplanmall ger er den struktur ni behöver.

 • Spåra allt på ett ställe. Enligt forskning är teammedlemmar som vet hur de individuella ansträngningarna bidrar till det övergripande teammålet dubbelt så motiverade. I stället för att ha ansvarsområden, uppgifter och förfrågningar utspridda i olika kanaler kan ni ha försäljningsplanen kopplad till det dagliga arbetet. Stärk och motivera teamet – alltid.
 • Integrera era favoritverktyg. Att växla mellan olika verktyg är inte bara förvirrande – det tar tid. Tid som ni hade kunnat ägna åt annat. Ni kan integrera Asana med era favoritverktyg, bland andra Salesforce, för att samarbeta smärtfritt under hela försäljningscykeln.
 • Se till att arbetet börjar vid rätt tidpunkt genom att använda beroenden. Vissa delar av försäljningsplanen – till exempel marknadsundersökningar, försäljningsbudget och försäljningsmål – föregår andra. Använd uppgiftsberoenden för att se till att alla teamkollegor håller sig till schemat.
 • Klargör vem som gör vad och när. Med vår försäljningsplanmall kan du tilldela uppgifter med tydliga deadliner och förväntningar till medarbetare, vilket i slutändan gör försäljningsplanen bättre.
 • Håll koll på hur det går med försäljningsplanen. Försäljningsplanen bör inte vara ett dokument som du skapar i början av en försäljningscykel och sedan glömmer bort. Genom att använda vår försäljningsplanmall kan ni hålla intressenterna uppdaterade om genomförda milstolpar med [statusrapporter] (https://blog.asana.com/2020/05/introducing-status-for-remote-work/). Teamledarna kan regelbundet se hur det går med det högprioriterade arbetet, och se var blockeringar och fördröjningar kan uppstå.

Typer av försäljningsplaner i Asana

 • Områdesplan
 • Försäljningsplan för 30, 60 eller 90 dagar
 • Handlingsplan för försäljning
 • Försäljningspipeline

Är du nybörjare på försäljningsplaner i Asana?

Alla dina frågor, besvarade:

 • Vad är en försäljningsplan? En försäljningsplan är en strategi för de mätvärden och mål som ditt försäljningsteam har för en viss tidsperiod. Försäljningsplanen bör innehålla information om övergripande mål, målgrupp, intäktsmål, strategier och hinder som kan dyka upp.
 • Hur skriver man en försäljningsplan? Du kan börja med vår försäljningsplanmall. Bestäm försäljningsbudgeten, intäktsmålen och de mätvärden och verktyg ni ska använda. Lägg till eventuella marknadsundersökningar ni behöver genomföra innan samt information om hur teamet är uppbyggt och vem som ansvarar för. Och så sluttider och slutdatum, såklart. Dela försäljningsplanen med teamet och eventuella intressenter, så att alla vet vem som gör vad och när, vilka era mål är och hur ni ska uppnå dem.

Stärk ditt försäljningsteam genom att klargöra vilka era mål är, hur ni ska uppnå dem och hur alla individuella insatser bidrar till det övergripande initiativet. Kom igång med vår [försäljningsplanmall] (https://app.asana.com/-/product_templates?preview_template=sales_plan) i dag.

Använd mall

Relaterade resurser

 • Håll koll på dina konton

  Se dina konton i en överblick och spåra dina uppgifter för att hålla dem i fas med vår guide.

  Läs guide
 • Delta i diskussionen om hur säljteam kan använda Asana

  Kom i kontakt med andra säljteam som använder Asana och inled egna konversationer.

  Gå med i forum
 • Anslut Asana och Salesforce

  Förbättra försäljningsprocessen och vårda dina relationer genom att använda Asana och Salesforce tillsammans.

  Learn More

CRM för nöjda kunder, Asana för nöjda team

CRM organiserar affärer och kundinformation, men det är bara Asana Premium som hjälper dig att planera och hantera initiativ från försäljningsavdelningen. Påbörja en gratis provperiod i dag.