Szablon planu sprzedaży

Szablon planu sprzedaży to uporządkowany dokument ramowy, który określa kwartalne cele do osiągnięcia przez zespół sprzedażowy. Dowiedz się, jak przyspieszyć proces planowania sprzedaży dzięki szablonowi planu sprzedaży.

Użyj szablonu

Załóż konto, aby korzystać z tego szablonu.

INTEGRATED FEATURES

goal iconCelereporting iconPulpity nawigacyjne raportowaniaautomation iconRegułyproject iconProjekty

Recommended apps

Ikona Salesforce
Salesforce
Ikona Zoom
Zoom
Ikona Gmail
Gmail
Logo Slack
Slack

Udostępnij
facebooktwitterlinkedin

Jak często opracowujesz nową strategię sprzedaży? Wiele zespołów sprzedażowych robi to co kwartał. Jednak tworzenie strategii co kwartał od zera zajmuje cenny czas, który można by spożytkować, sprzedając produkt.

Zamiast co kwartał opracowywać plan sprzedaży od zera, skorzystaj z naszego darmowego szablonu planu sprzedaży.

Czym jest szablon planu sprzedaży?

Szablon planu sprzedaży to ramowy dokument do wielokrotnego wykorzystania, który pomaga opracować strategię zespołu sprzedażowego, mierniki sukcesu i cele końcowe. Taki szablon może również określać cele dla zespołu sprzedażowego, docelowych odbiorców oraz cele w zakresie przychodów. 

Dlaczego jest to ważne? Zamiast zaczynać za każdym razem od początku, Twój zespół może wykorzystać nasz darmowy szablon planu sprzedaży jako punkt wyjścia podczas kwartalnego planowania sprzedaży. Dzięki szablonowi, który określa podstawowe założenia strategii, proces planowania będzie szybszy. Twój zespół będzie musiał tylko wpisać konkretne wskaźniki sukcesu, cele i zadania przyjęte dla tego okresu.

Co zawiera szablon planu sprzedaży?

Szablon planu sprzedaży zawiera kilka elementów, które mogą się różnić w zależności od rodzaju sprzedaży, np. sprzedaż oprogramowania ma inny charakter niż sprzedaż detaliczna. Najczęściej pojawiającymi się elementami są:

 • Cele w zakresie przychodów: poziom przychodów, który ma osiągnąć zespół sprzedażowy w wybranym terminie.

 • Struktura zespołu: kto odpowiada za co w zespole. Ten element zawiera informacje o kierownikach, członkach zespołu oraz o hierarchii służbowej. 

 • Kluczowe terminy i kamienie milowe: wszystkie ważne daty i terminy, które dotyczą cyklu sprzedażowego.

 • Osoby bezpośrednio odpowiedzialne (DRI): członkowie zespołu odpowiedzialni za określone zadanie lub część projektu.

W zależności od sposobu działania zespołu oraz przyjętej strategii sprzedaży, można ująć dodatkowe informacje takie jak:

 • Bieżące uwarunkowania rynkowe: informacje dotyczące klimatu ekonomicznego pomagające zrozumieć, co w danym okresie sądzą potencjalni klienci o kupowaniu. Na przykład w tej sekcji można dodać informacje związane z analizą PEST.

 • Rynek docelowy i profil idealnego klienta: sylwetka idealnego klienta, któremu chcesz sprzedać produkt lub usługę. Pomaga ona członkom zespołu sprzedażowego lepiej zrozumieć, kim są ich odbiorcy docelowi oraz jak im skutecznie sprzedawać.

 • Dane o konkurencji: wszelkie informacje dotyczące konkurentów. Analiza konkurencji daje przewagę członkom zespołu sprzedażowego, wskazując, jak wypada Twój produkt lub usługa na tle konkurencji.

Jak korzystać z naszego darmowego szablonu planu sprzedaży

Dzięki naszemu darmowemu szablonowi utworzenie planu sprzedaży jest proste. Oto, jak to zrobić w kilku krokach. 

 1. Przeprowadź analizę obecnego procesu sprzedażowego. Jeżeli Twój zespół w obecnym procesie sprzedażowym wykonuje powtarzające się zadania, należy je wszystkie ująć w szablonie. Dzięki temu kierownicy sprzedaży nie będą musieli ręcznie powtarzać tych zadań przy tworzeniu nowej strategii sprzedaży.

 2. Określ główny cel sprzedażowy. Niezależnie od kwartału zawsze należy jasno określić cel, do osiągnięcia którego ma dążyć Twój zespół. Dzięki temu zespół będzie mógł się skupić na zadaniach, które mają największy wpływ na realizację celu sprzedażowego. 

 3. Określ wskaźniki sukcesu. Połączenie celów sprzedażowych z celami biznesowymi to ważny etap procesu tworzenia szablonu planu sprzedaży. Szablon planu sprzedaży powinien zawierać specjalną sekcję dotyczącą wskaźników sukcesu, aby Twój zespół dokładnie wiedział, jak określone zadanie wpływa na osiągnięcie wyższych celów. Wskaźniki sukcesu powinny łączyć się bezpośrednio z celami sprzedażowymi ustalonymi w drugim kroku.

 4. Spisz wykonalne kroki. Nasz darmowy szablon planu sprzedaży pozwala na łatwe określenie wykonalnych kroków, które podejmuje Twój zespół, aby osiągnąć cele wyznaczone w kroku 2. Dzięki tej sekcji możesz z dużą dokładnością sprawdzać, czy praca którą wykonujesz, pomaga Ci w osiągnięciu celów.

 5. Przekaż zespołowi ważne informacje kontekstowe.Twój szablon planu sprzedaży powinien zawierać takie informacje jak: badanie konkurencji, uwarunkowania rynkowe oraz profil klienta. Te informacje można aktualizować i kopiować do przyszłych planów sprzedaży. 

Zintegrowane funkcje

 • Cele. Cele w Asanie są połączone z pracą przyczyniającą się do ich realizacji, dzięki czemu członkowie zespołu zawsze wiedzą, do czego dążą. Często zdarza się, że cele są całkowicie odłączone od codziennych działań pracowników. Połączenie celów zespołu i firmy z konkretnymi działaniami wspierającymi ich realizację umożliwia członkom zespołu zrozumienie, w jaki sposób ich praca przyczynia się do sukcesu zespołu i całej organizacji. W rezultacie, zespoły podejmują lepsze decyzje. W razie konieczności mogą określić projekty, które wspierają realizację strategii firmy i priorytetyzować pracę, która przynosi wymierne wyniki. 

 • Raportowanie. Funkcja raportowania w Asanie przekłada dane projektu na przystępne i łatwe do zrozumienia wykresy i diagramy. Tworząc raporty tam, gdzie wykonywana jest praca, możesz uniknąć powielania pracy i ograniczyć niepotrzebne przełączanie się między różnymi aplikacjami. A ponieważ cała praca Twojego zespołu znajduje się już w Asanie, możesz pobrać informacje z dowolnego projektu lub zespołu, aby uzyskać dokładny obraz tego, co się dzieje w jednym miejscu.

 • Automatyzacja. Automatyzuj czynności ręczne, aby ograniczyć czas spędzony na bezproduktywnych zajęciach i umożliwić członkom zespołu skoncentrowanie się na pracy, do której zostali zatrudnieni. Reguły w Asanie działają w oparciu o wyzwalacze i akcje, co można wytłumaczyć jako „kiedy zdarzy się X, zrób Y”. Korzystaj z nich, aby automatycznie przypisywać zadania, ustawiać daty wykonania, dodawać pola niestandardowe, wysyłać powiadomienia do interesariuszy i więcej. Reguły umożliwiają członkom zespołu skoncentrowanie się na strategicznych działaniach wymagających konkretnych umiejętności.

 • Kamienie milowe. Kamienie milowe przedstawiają ważne punkty kontrolne projektu. Wyznaczając kamienie milowe na przestrzeni projektu, informujesz członków zespołu i interesariuszy projektu o postępach w realizacji celu. Wykorzystaj kamienie milowe jako okazję do świętowania małych zwycięstw na drodze do ogólnego celu projektu. 

Polecane aplikacje

 • Salesforce. Usuń wąskie gardła, umożliwiając zespołom sprzedaży, sukcesu i obsługi klienta bezpośrednią komunikację z zespołami wsparcia w Asanie. Udostępniaj załączniki i twórz wykonalne, możliwe do śledzenia zadania w zakresie działań przedsprzedażowych. Połącz swoje zespoły wdrożeniowe i serwisowe z zespołami wsparcia w Asanie korzystając z usługi Service Cloud, aby zapewnić klientom najlepsze doświadczenia.

 • Zoom. Asana i Zoom łączą siły, aby pomóc zespołom poprawić produktywność i efektywność spotkań. Integracja Zoom + Asana ułatwia przygotowywanie się do spotkań, prowadzenie konwersacji, które można przekształcić w wykonalne działania oraz dostęp do informacji po zakończeniu rozmowy. Spotkania mają początek w Asanie, gdzie udostępnione agendy zawierają potrzebny kontekst. Podczas spotkania członkowie zespołu mogą łatwo tworzyć zadania bezpośrednio w Zoom, aby nie przeoczyć żadnych szczegółów i czynności do wykonania. Po zakończeniu spotkania, integracja Zoom + Asana automatycznie pobierze nagranie i transkrypcję ze spotkania w Zoom, dodając je do Asany i umożliwiając wszystkim współpracownikom oraz interesariuszom ich późniejsze przesłuchanie.

 • Gmail. Dzięki integracji Asana dla Gmaila, możesz tworzyć zadania w Asanie bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej w Gmailu. Każde utworzone zadanie będzie automatycznie obejmować cały kontekst z wiadomości e-mail, więc nie ma obaw, że coś zostanie pominięte. Tworzysz wiadomość e-mail i chcesz odwołać się do zadania w Asanie? Zamiast otwierać Asanę, użyj dodatku Asana dla Gmaila, aby z łatwością wyszukać je bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej w Gmailu. 

 • Slack. Przekształcaj pomysły, prośby i zlecenia oraz działania omawiane w aplikacji Slack w możliwe do wykonania zadania oraz komentarze w Asanie. Przekształcaj krótkie pytania oraz działania w zadania z osobami odpowiedzialnymi i datami wykonania. Z łatwością zapisuj działania, aby mieć pewność, że prośby i zadania do wykonania nie zgubią się w aplikacji Slack. 

Jakie kroki należy wykonać, aby utworzyć szablon planu sprzedaży?

Zamiast tworzyć szablon planu sprzedaży od zera, skorzystaj z naszego darmowego szablonu, aby przyspieszyć proces planowania. Używając szablonu w narzędziu do zarządzania projektami, umożliwiasz wszystkim członkom zespołu łatwy i szybki dostęp do planu sprzedaży aktualizowanego w czasie rzeczywistym.

Czym jest szablon planu sprzedaży?

Szablon planu sprzedaży to ramowy dokument wielokrotnego użytku, z którego może skorzystać Twój zespół sprzedażowy do opracowania strategii sprzedaży na określony okres. Można użyć tej struktury na przykład do określenia strategii na konkretny kwartał. Taki dokument ramowy może stanowić podstawę planu sprzedaży dla Twojego zespołu sprzedażowego.

Które elementy szablonu planu sprzedaży są najważniejsze?

Szablon planu sprzedaży powinien obejmować sekcję przeznaczoną do śledzenia zespołowych celów w zakresie przychodów, a także strukturę zespołu, kluczowe terminy i kamienie milowe oraz osoby bezpośrednio odpowiedzialne (DRI). Dodatkowo możesz ująć informacje dotyczące bieżących uwarunkowań rynkowych, odbiorców docelowych, profilu idealnego klienta oraz wszelkie dane dotyczące konkurencji.

CRM dba o satysfakcję klientów, a Asana – o zadowolenie zespołu

Systemy CRM pozwalają organizować informacje o klientach, ale tylko Asana Premium pomoże Ci zaplanować i zarządzać inicjatywami działu sprzedaży. Rozpocznij darmowy okres próbny już dziś.

Wypróbuj Asanę za darmo