Usprawnij proces przyjmowania próśb i zleceń

Automatycznie rejestruj zlecenia, a także nadawaj im priorytety i realizuj je, zapewniając zespołom więcej czasu na wykonywanie pracy.

RozpocznijObejrzyj prezentację
Obraz z pracownikami omawiającymi projekty: uproszczony interfejs użytkownika produktu w Asanie

Ustandaryzuj zlecenia

Zapewnij zespołom dostęp do informacji niezbędnych, do przypisywania projektom odpowiednich priorytetów i ich realizacji.

Zautomatyzuj każdy krok

Działaj szybciej, błyskawicznie przypisując zlecenia, organizując je i aktualizując ich status.

Optymalizuj swoje procesy

W jednym miejscu twórz przepływy pracy związane z obsługą zleceń i błyskawicznie wprowadzaj zmiany w całej organizacji.


Zdjęcie dwóch pracowników składających wniosek o wsparcie projektowe w ramach funkcji Asana Intelligence – uproszczony interfejs użytkownika produktu w Asanie

Gromadź odpowiednie informacje

  • Zbieraj kluczowe informacje przed rozpoczęciem pracy za pomocą niestandardowych szablonów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.

  • Przechwytuj zlecenia z aplikacji Slack, Microsoft 365 i Google Workspace za pomocą jednej platformy.

Funkcje
Inteligentne formularzeFormularzeIntegracje z aplikacjami
Widok listy dodawania zleceń w projekcie kontroli jakości: uproszczony interfejs użytkownika produktu w Asanie

Szybko rozpoczynaj pracę

  • Dodawaj niestandardowe etykiety wygenerowane przez sztuczną inteligencję, aby łatwo organizować zlecenia i określać ich priorytety. 

  • Twórz automatyzacje, aby błyskawicznie przypisywać, planować i monitorować pracę.

Funkcje
Inteligentne polaPola niestandardoweReguły
Zdjęcie dwóch pracowników przeglądających zlecenia projektowe: uproszczony interfejs użytkownika produktu w Asanie

Zwiększ efektywność

  • Określ najlepsze praktyki i skonkretyzuj kolejne kroki za pomocą szablonów niestandardowych dla każdego rodzaju zlecenia. 

  • Zarządzaj przepływami pracy związanymi ze źródłem dodawania i aktualizuj je w jednym miejscu, a także błyskawicznie wprowadzaj zmiany w całej organizacji.

Funkcje
SzablonyPakiety

Śledź zlecenia pochodzące z różnych narzędzi

Dzięki setkom integracji w jednym narzędziu można scentralizować zlecenia z całej organizacji.

Zobacz wszystkie aplikacje

Szablony źródła dodawania projektów

Nie rozpoczynaj wszystkiego od nowa. Szybciej utwórz proces przyjmowania zleceń, korzystając z gotowych szablonów.

Widok listy projektów w Asanie: interfejs użytkownika produktu w Asanie
Szablon próśb i zleceń

Priorytetyzuj wszystkie zlecenia, które otrzymuje Twój zespół, i zarządzaj nimi w jednym miejscu.

Zobacz szablon
Widok listy projektów treści AWIN: interfejs użytkownika produktu w Asanie
Szablon lokalizacji treści firmy Awin

Zobacz, w jaki sposób firma Awin używa Asany do zarządzania zleceniami w zakresie lokalizacji treści w 15 regionach.

Obraz Danone
Dzięki Asanie mamy standardowy sposób pracy i aktualizowania informacji oraz pełną widoczność w całej organizacji.

Simon Levinson

Starszy menedżer ds. innowacji produkcji cyfrowej w Danone

Danone
Przeczytaj studium przypadku

Masz więcej pytań? Chętnie na nie odpowiemy.

Przekształcaj zlecenia w działania

Porzuć bezproduktywne zajęcia. Szybciej przydzielaj zadaniom odpowiednie priorytety, korzystając z przejrzystych przepływów pracy i błyskawicznej automatyzacji.

RozpocznijObejrzyj prezentację