W pełni korzystaj ze swoich zasobów

Upewnij się, że na każdym poziomie Twojej organizacji do zadań o znaczeniu krytycznym przydzieleni są odpowiedni pracownicy.

RozpocznijObejrzyj prezentację
Uproszczony interfejs użytkownika produktu dla planowania zasobów w Asanie

Monitoruj wydajność

Przedstaw w formie wizualnej, jak wygląda przydział pracowników w zespołach i jakie zasoby są dostępne w Twojej firmie.

Zapobiegaj wypaleniu zawodowemu

Odpowiednio równoważ obciążenie pracą, aby nikt nie był przeładowany lub niedociążony.

Reaguj szybko

Odpowiadaj na zmieniające się potrzeby biznesowe, korzystając z inteligentnych rekomendacji dotyczących zasobów.


Plan wydajności: uproszczony interfejs użytkownika w Asanie

Przydzielaj pracowników do kluczowych przedsięwzięć

  • Bezproblemowo przydzielaj pracowników do nowych zleceń projektowych na podstawie danych dotyczących wydajności zespołu, dzięki czemu do przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu przypisane zostaną wymagane zasoby. 

  • Wizualizuj bieżące i przyszłe zadania, aby wiedzieć, kto, za co odpowiada w ramach kluczowych przedsięwzięć.

Funkcje
Planowanie wydajnościPola niestandardowe
Zdjęcie dwóch pracowników korzystających z funkcji Asana Intelligence: uproszczony interfejs użytkownika produktu w Asanie

Odpowiednio dostosowuj zasoby

  • Z łatwością przenoś pracę między pracownikami, aby zrównoważyć obciążenie pracą w zespole.

  • Poproś sztuczną inteligencję, aby określiła, które strumienie pracy są opóźnione i potrzebują większego wsparcia.

Funkcje
Obciążenie pracąInteligentne odpowiedzi
Obraz pracownika przeglądającego informacje na pulpicie nawigacyjnym w Asanie: uproszczony interfejs użytkownika produktu w Asanie

Podejmuj decyzje oparte na danych

  • Pomóż zespołom bez przeszkód śledzić czas na tej samej platformie, której używają do pracy. 

  • Korzystaj z danych wynikających ze śledzenia czasu, aby zoptymalizować przepływy pracy, porównując osie czasu z pierwotnymi założeniami.

Funkcje
Śledzenie czasuPulpity nawigacyjne raportowania

Scentralizuj informacje dotyczące zasobów

Połącz w jednym miejscu dane, dokumenty i konwersacje dotyczące zasobów.

Przeglądaj aplikacje do raportowania

Rozpocznij planowanie, korzystając z szablonów

Nie rozpoczynaj wszystkiego od nowa. Skorzystaj z gotowego szablonu, aby odpowiednio przydzielić zasoby firmy do celów o krytycznym znaczeniu dla całego biznesu.

Lista postępów w realizacji celów: interfejs użytkownika produktu w Asanie
Szablon planowania celów zespołowych

Zobacz, co należy po kolei zrobić, aby określić cele, zebrać opinie na ich temat oraz sprawdzić ich poprawność.

Zobacz szablon
Ocena ryzyka: interfejs użytkownika produktu w Asanie
Szablon planu projektu operacyjnego

Płynnie zrealizuj swoje kolejne przedsięwzięcie, korzystając z jasnego opisu tego, w jaki sposób praca powinna zostać wykonana.

Obraz Benefit Cosmetics
Jestem wzrokowcem, dlatego często korzystam z portfolio oraz widoku obciążenia pracą. Na tygodniowej osi czasu widzę, które zadania powinny zostać wykonane w konkretne dni. Możliwość wglądu w moce przerobowe zespołu kreatywnego to największa zmiana w porównaniu do systemu, z którego korzystaliśmy poprzednio.

Jessica Geisen

Kierownik ds. marketingu marki, Benefit Cosmetics

logo benefit
Przeczytaj studium przypadku

Masz więcej pytań? Chętnie na nie odpowiemy.

Przydzielaj zasoby do celów

Uzyskaj pełną widoczność, aby za każdym razem przydzielać pracowników do najważniejszych zadań.

RozpocznijObejrzyj prezentację