Plan Asana Advanced

Zarządzaj pracą i celami z różnych działów, aby każdy zespół mógł wykonywać najważniejszą pracę.

Get startedObejrzyj prezentację
śledź cele firmy w Asanie

Zwiększ przejrzystość

Śledź ogólne postępy, aby utrzymać cele na właściwych torach

Cele

Dodawanie celów do Asany pozwala połączyć z nimi pracę, dzięki czemu każdy może zobaczyć, w jaki sposób kamienie milowe, projekty i portfolio przyczyniają się do realizacji celów firmy. 

Portfolio

Uzyskaj całościowy obraz swoich najważniejszych projektów, aby monitorować je w czasie rzeczywistym i informować zespoły o postępach.

Uniwersalne raportowanie

Twórz pulpity nawigacyjne za pomocą kilku kliknięć, aby szybko wizualizować dane. Śledź wydatki, sprawdzaj aktualizacje statusu, twórz wykresy przychodów dla każdego projektu i więcej.

Formuły

Dzięki polom niestandardowym formuły możesz wykonywać obliczenia, takie jak szacowane godziny, tempo realizacji i więcej bezpośrednio w Asanie.

Zmaksymalizuj wpływ

Zautomatyzuj bezproduktywne zajęcia i zwiększ wydajność

Śledzenie czasu

Śledź czas poświęcony na realizację zadań, aby podejmować świadome decyzje dotyczące prognozowania, budżetowania i pozyskiwania zasobów na potrzeby projektów.

Zatwierdzenia

Usprawnij cykle przekazywania informacji zwrotnych dzięki zatwierdzeniom. Jest to typ zadań pozwalający użytkownikom otrzymać szybką odpowiedź w sprawie prośby lub projektu, który wymaga zatwierdzenia.

Role w szablonach projektów

Twórz niestandardowe szablony wielokrotnego użytku, które pomogą Twojemu zespołowi rozpoczynać nowe projekty i dodaj do nich role, aby automatycznie przypisywać zadania właściwym członkom zespołu.

Reguły

Odblokuj jeszcze więcej reguł, aby realizować rutynowe zadania. Po prostu przypisz wyzwalacz, który automatycznie aktywuje jedną lub wiele akcji.

Maksymalizuj skuteczność dzięki funkcjom śledzenia czasu w Asanie

Skaluj z większą pewnością

Standaryzuj pracę i centralnie zarządzaj bezpieczeństwem

Zablokuj pola niestandardowe w Asanie

Blokowanie pól niestandardowych

Uzyskaj możliwość ustawienia wszystkich pól niestandardowych jako edytowalne przez wszystkich lub przyznaj dostęp do edytowania wyłącznie sobie.

Twórz niestandardowe formularze w Asanie

Niestandardowe formularze

Odblokuj zaawansowane funkcje formularzy, takie jak rozgałęzianie pytań i niestandardowy branding. 

Ikona konsoli administratora

Konsola administratora

Uzyskaj statystyki dotyczące użytkowania, zarządzaj członkami i zespołami oraz kontroluj bezpieczeństwo w jednym miejscu.

Ikona logowania jednokrotnego Google

Logowanie jednokrotne Google (SSO)

Włącz logowanie jednokrotne Google (SSO), aby zwiększyć bezpieczeństwo i uprościć proces logowania użytkowników.

Użyj Asana Intelligence, aby generować aktualizacje statusu projektu
PRACUJ MĄDRZEJ

Zwiększ wpływ swojej pracy dzięki Asana Intelligence

AI dołączyła do zespołu, aby zwiększyć przejrzystość, efektywność i skalę działań całych organizacji.

Ikona Asana Intelligence

Inteligentny status

Twórz dokładniejsze aktualizacje statusu, aby zidentyfikować ryzyka, pytania pozostające bez odpowiedzi, a także blokady zagrażające osiągnięciu celów.

Ikona Asana Intelligence

Inteligentne odpowiedzi

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi i analizy dotyczące projektów, wykrywaj blokady i określaj kolejne kroki.

Ikona Asana Intelligence

Inteligentny edytor

Zamieszczaj jasne i przekonujące odpowiedzi, zredagowane w odpowiednim tonie z pomocą automatycznie generowanych rekomendacji.

Ikona Asana Intelligence

Inteligentne podsumowania

Otrzymuj zestawienia zawierające najważniejsze informacje dotyczące rozmów, zadań i komentarzy, bez konieczności organizowania kolejnego spotkania.

Ikona Asana Intelligence

Inteligentne pola

Porządkuj projekty za pomocą automatycznie generowanych pól niestandardowych, aby każdy zespół był o wszystkim na bieżąco poinformowany.

Integracje

Cała praca w jednym miejscu

Asana integruje się z setkami aplikacji, dzięki czemu Twoje zespoły nie muszą się między nimi przełączać. A dzięki planowi Advanced zyskasz dostęp do jeszcze większej liczby potężnych integracji, takich jak synchronizacja danych z Jira Cloud, ServiceNow i Adobe Creative Cloud.

Zobacz wszystkie integracje
Ikona Jira Cloud
Logo Service Now
Adobe Creative Cloud
Logo Google
Microsoft
Logo Hubspot

Jesteś w dobrym towarzystwie. Liderzy branży ufają Asanie.

 • Skai logo
 • Hotmart logo
 • Logo Hudl
 • Logo Gorjana
 • Logo Onfido
Często zadawane pytania

Masz więcej pytań? Mamy na nie odpowiedzi.

Jakie są korzyści z rozszerzenia planu Starter do Advanced?

Jeśli rozpoczynasz okres próbny lub od niedawna używasz planu Advanced, istnieje kilka funkcji, które warto wypróbować od razu. Po pierwsze, masz teraz dostęp do wielu nowych funkcji niedostępnych w ramach planu Starter: celów, które pozwalają zarządzać OKR-ami, portfolio, umożliwiających zyskać przegląd pracy zespołu, obciążenia pracą do zarządzania mocami przerobowymi zespołu oraz adnotowania i zatwierdzeń, które upraszczają proces przeglądu.

Plan Advanced obejmuje dodatkowe elementy niektórych funkcji, które są dostępne w ramach planu Starter. Funkcja „Reguły” zostaje rozszerzona o konstruktora reguł niestandardowych, który umożliwia tworzenie bardziej kompleksowych przepływów pracy i automatyzacji, natomiast w polach niestandardowych pojawia się możliwość zablokowania ustawień pola nawet, kiedy jest ono używane w całej organizacji. Integracje z Jira Cloud Data Sync, ServiceNow i Adobe Creative Cloud pozwalają zwizualizować dane z Asany dla Twojego zespołu lub organizacji, a formularze z logiką rozgałęziania ułatwiają przyjmowanie i sortowanie próśb oraz zleceń na nowe sposoby.

Jakie dodatkowe funkcje bezpieczeństwa oferuje plan Advanced?

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Oferujemy wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno dla darmowych, jak i płacących klientów. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane, sprawdź nasze Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa, Politykę prywatności oraz poświęconą temu sekcję w Przewodniku Asany.

Plany Enterprise w Asanie zapewniają jeszcze większą kontrolę i wsparcie. Dowiedz się więcej o Asanie dla firm.

Jakie są najlepsze funkcje planu Advanced?

Oprócz wszystkich funkcji dostępnych w ramach planu Starter, plan Asana Advanced obejmuje również:

 • Cele – wyznaczaj i śledź cele firmy oraz zarządzaj nimi, łącząc je z pracą przyczyniającą się do ich realizacji, tworząc tym samym jedno źródło wiedzy dla liderów, członków zarządu i innych pracowników.

 • Portfolio – uporządkuj strategiczne inicjatywy w formie portfolio, aby monitorować ich status, oś czasu i obciążenie pracą członków zespołu.

 • Formularze z logiką rozgałęziania – na podstawie wstępnych odpowiedzi poprowadź użytkowników przez odpowiednie pytania uzupełniające. Twórz formularze, które dostosowują się do danych wprowadzanych przez użytkownika, dzięki możliwości umieszczenia w nich do pięciu poziomów rozgałęzienia.

 • Obciążenie pracą – funkcja zarządzania zasobami Asany, która umożliwia szybki wgląd w moce przerobowe zespołu i ułatwia podejmowanie decyzji kadrowych oraz równoważenie przydziału zadań w miarę potrzeb.

 • Raportowanie celów – zwizualizuj wyniki celów ogólnofirmowych, zespołowych i indywidualnych. Twórz raporty na podstawie konkretnych kryteriów, od statusu celu po jego ramy czasowe, upewniając się, że śledzenie jest zgodne z wizją strategiczną.

 • Raporty o portfolio – płynnie przeglądaj, dostosowuj i generuj kompleksowe raporty dostosowane do portfolio. Ten scentralizowany przegląd pozwala szybko sprawdzić stan projektów.

 • Adnotowanie – udostępniaj przejrzyste informacje zwrotne, dodając komentarze bezpośrednio na obrazach lub plikach PDF i przekształcając je w zadania.

 • Zatwierdzenia – wysyłaj prośby o zatwierdzenia i zatwierdzaj pracę w Asanie.

 • Reguły niestandardowe – dodawaj reguły, aby zautomatyzować czynności manualne, takie jak sortowanie i przypisywanie zadań, aktualizowanie pól w Asanie itd. Twórz reguły niestandardowe, korzystaj z logiki warunkowej i uzyskaj dostęp do wyjątkowych wyzwalaczy.

 • Zablokuj pola niestandardowe – kontroluj, kto może edytować wartości pól niestandardowych w ramach poszczególnych projektów, aby w spójny sposób śledzić wszystkie informacje w swojej organizacji.

Rozpocznij darmowy okres próbny planu Advanced już dziś, aby wypróbować wszystkie funkcje.

Chcesz zobaczyć niektóre z tych funkcji w akcji? Zapoznaj się z naszym szkoleniem na żądanie dla planu Asana Advanced.

Jak mogę dowiedzieć się, czy plan Advanced jest odpowiedni dla mojego zespołu?

Choć każda organizacja jest inna, Asana Advanced oferuje korzyści zarówno dla małych, jak i dużych zespołów, niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczynają swoją pracę z Asaną, czy korzystają z niej już od dłuższego czasu. Oto kilka kluczowych wyznaczników, które mogą świadczyć o tym, że potrzebujesz planu Advanced:

 • jesteś menedżerem projektów, liderem zespołu lub kierownikiem działu, używającym Asany do planowania pracy oraz zarządzania nią,

 • jeśli jesteś członkiem zespołu marketingowego lub kreatywnego, zespołu ds. sprzedaży lub zespołu operacyjnego,

 • musisz raportować wyniki swojej pracy kadrze kierowniczej,

 • odpowiadasz za planowanie i zarządzanie obciążeniem oraz harmonogramem swojego zespołu,

 • planujesz używać Asany w całej firmie* lub do współpracy międzyfunkcyjnej,

 • potrzebujesz śledzić postępy w kierunku realizacji kluczowych wskaźników efektywności i celów.

* Dla większych zespołów, całych organizacji oraz osób, którym zależy na bardziej zaawansowanych funkcjach Asany, bezpieczeństwie i możliwościach wsparcia, polecamy plan Enterprise.

Potrzebujesz jeszcze więcej funkcji? Wypróbuj plan Enterprise.

Plan dla firm, które muszą koordynować i automatyzować złożone przepływy pracy w wielu działach, bez ograniczeń.

Skontaktuj się z działem sprzedaży
 • Nielimitowane reguły
 • Licencje z uprawnieniami tylko do wyświetlania
 • Nielimitowane portfolio
 • SAML
 • Universal Workload
 • Zarządzanie uprawnieniami do zapraszania gości
 • Pakiety przepływów pracy
 • Konta usług

Zmień sposób pracy z planem Advanced

Odblokuj funkcje, których potrzebujesz, aby usprawnić pracę wszystkich zespołów.

Get started