Twórz lepsze treści, szybciej

Usprawnij procesy, aby angażować odbiorców i osiągać cele marketingowe.

RozpocznijWyświetl prezentację
Obraz główny kalendarza treści: uproszczony interfejs użytkownika produktu

Uzyskaj pełną widoczność

Wyświetl wszystkie treści w jednym kalendarzu wraz z datami publikacji, wykorzystanymi kanałami itp.

Szybsze publikowanie

Zautomatyzuj procesy, aby zespoły miały więcej czasu na twórczą pracę.

Zachowaj spójność marki

Połącz narzędzia do tworzenia treści, aby scentralizować proces przeglądu materiałów i zapewnić ich spójność.


Kalendarz treści – interfejs użytkownika produktu w Asanie

Zyskaj pełny obraz sytuacji

  • Zobacz wszystkie nadchodzące i opublikowane treści w jednym, interaktywnym kalendarzu. 

  • Użyj sztucznej inteligencji, aby automatycznie dodawać etykiety i sortować treści. 

  • Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne, aby szybko sprawdzić elementy, które są publikowane według kanału, publiczności i innych danych.

Funkcje
Widoki projektuInteligentne polaPulpity nawigacyjne raportowania
Edycja szablonu zadania – interfejs użytkownika produktu w Asanie

Zautomatyzuj każdy krok

  • Twórz reguły niestandardowe, aby błyskawicznie przypisywać treści, przekazywać je i wykonywać dalsze związane z nimi działania. 

  • Automatycznie przypisuj zadania, aby interesariusze mogli je zatwierdzać, odrzucać lub zlecać zmiany za pomocą jednego kliknięcia.

  • Twórz szablony zadań, aby zaprojektować każdy etap tworzenia treści, od planowania po publikację.

Funkcje
RegułyZadaniaSzablony
Pracownik pracujący nad treścią – uproszczony interfejs użytkownika produktu w Asanie

Scentralizuj planowanie treści

  • Ułatw wyszukiwanie i przeglądanie treści dzięki naszym integracjom z Google Workspace i Microsoft 365. 

  • Śledź tę samą treść w wielu projektach za pomocą jednego źródła wiedzy.

Funkcje
ProjektyIntegracje z aplikacjami

Szybciej wyszukuj treści

Dzięki setkom integracji z aplikacjami możesz organizować treści w jednym miejscu, niezależnie od tego, z jakich narzędzi korzystają zespoły.

Zobacz aplikacje do przechowywania plików

Szablony kalendarza treści

Nie rozpoczynaj wszystkiego od nowa. Szybciej rozpocznij planowanie dzięki gotowym szablonom utworzonym przez ekspertów w dziedzinie tworzenia treści.

Kalendarz treści – ilustracja Asany
Szablon kalendarza publikacji firmy AppLovin

Zobacz, w jaki sposób AppLovin korzysta z Asany, aby śledzić rodzaj treści, status prac oraz główny kanał dla wszystkich publikowanych przez nich materiałów.

Zobacz szablon
Kalendarz publikacji – interfejs użytkownika produktu w Asanie
Darmowy szablon kalendarza publikacji

W jednym miejscu monitoruj postępy w tworzeniu zasobów, platformę, rodzaj oraz status zatwierdzenia.

Kalendarz mediów społecznościowych – interfejs użytkownika produktu w Asanie
Szablon kalendarza dla mediów społecznościowych

Utwórz kalendarz treści, aby planować, śledzić i zarządzać postami w mediach społecznościowych.

Kalendarz treści – uproszczony interfejs użytkownika produktu w Asanie
Zarządzając naszymi treściami w Asanie, jesteśmy w stanie zobaczyć wszystko to, co zostanie opublikowane w danym miesiącu, na jakim kanale i na jakim etapie tworzenia się znajduje. Szablony zadań dla każdego rodzaju treści zapewniają, że w procesie tworzenia produktów końcowych nie zostanie pominięty żaden istotny krok. Asana daje nam możliwość pracy z prędkością i wydajnością, które definiują kulturę AppLovin.

Lewis Leong

Kierownik projektów marketingowych, Applovin

Logo AppLovin (małe)
Skorzystaj z szablonu AppLovin

Masz więcej pytań? Chętnie na nie odpowiemy.

Angażuj swoich odbiorców

Doprecyzuj swój plan treści, dzięki lepszej widoczności i procesom, które przebiegają błyskawicznie.

RozpocznijObejrzyj prezentację