Poznaj Asana Intelligence

Do zespołu dołącza sztuczna inteligencja, która ułatwia pracę kierownictwu, działom i całym organizacjom.

Zobacz, jak to działaRozpocznij
Uprość proces zatwierdzania – ikona

Zwiększ przejrzystość i poczucie odpowiedzialności

Wyeliminuj wszelkie niejasności podczas planowania strategicznego i osiągaj cele o kluczowym znaczeniu dla firmy

Abstrakcyjny obraz ekranu komputera, przedstawiający wysokopoziomowy pulpit nawigacyjny przepływu pracy

Zmaksymalizuj wpływ

Popraw produktywność wszystkich pracowników, korzystając ze sztucznej inteligencji do tworzenia i usprawniania przepływów pracy

Zwiększ poziom zabezpieczeń – ikona

Skaluj z większą pewnością

Ujednolicaj zespoły, narzędzia i dane robocze z zachowaniem bezpieczeństwa i niezawodności

ZWIĘKSZ PRZEJRZYSTOŚĆ I POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wyznaczaj i osiągaj cele o kluczowym znaczeniu dla firmy

Interfejs użytkownika produktu w Asanie przedstawiający sztuczną inteligencję przygotowującą aktualizację statusu projektu
JUŻ DOSTĘPNE

Inteligentny status

Szybciej twórz aktualizacje statusu dotyczące celów, portfolio i projektów, korzystając z możliwości sztucznej inteligencji, która identyfikuje zagrożenia, blokady oraz pytania pozostające bez odpowiedzi na podstawie aktualnych danych.

Interfejs użytkownika produktu w Asanie pokazujący, jak Asana Intelligence odpowiada na monit „Jakie wyzwania mogą uniemożliwić nam osiągnięcie tego celu?”
JUŻ DOSTĘPNE

Inteligentne odpowiedzi

Zadaj Asanie pytania na temat swoich zadań i projektów, aby natychmiast otrzymać analizy, określić wyzwania i opracować kolejne kroki.

Już wkrótce dostępne w celach i portfolio.

Interfejs użytkownika produktu w Asanie pokazujący, jak Asana Intelligence tworzy rekomendowany cel na podstawie istniejących celów firmy, dokumentacji i alokacji personelu
JUŻ WKRÓTCE

Inteligentne cele

Twórz bardziej efektywne cele i standaryzuj je dla całej organizacji. Otrzymuj od AI wskazówki dotyczące opracowywania celów, przygotowane na podstawie najlepszych praktyk.

Interfejs użytkownika produktu w Asanie pokazujący, w jaki sposób Asana Intelligence tworzy wykres raportowania na podstawie monitu „Pokaż status wszystkich projektów mojego zespołu w pierwszym kwartale”
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Inteligentne raportowanie

Umożliwiaj każdemu wyświetlenie i zrozumienie postępów w pracy. Poinformuj sztuczną inteligencję, jakie dane chcesz przedstawić w formie wizualnej, a AI automatycznie utworzy wykresy.

ZMAKSYMALIZUJ WPŁYW

Szybciej twórz przepływy pracy i zwiększ produktywność

Interfejs użytkownika produktu w Asanie pokazujący, jak Asana Intelligence tworzy regułę przepływu pracy na podstawie monitu „Po utworzeniu nowych zadań o wysokim priorytecie powiadom mnie o tym w Microsoft Teams”.
JUŻ WKRÓTCE

Inteligentne przepływy pracy

Przekaż AI kilka prostych instrukcji, a skonstruuje ona przepływy pracy zoptymalizowane pod kątem konkretnych celów i najlepszych praktyk.

Interfejs użytkownika produktu w Asanie pokazujący, jak Asana Intelligence tworzy podsumowanie aktualizacji statusu dla projektu „Marketing kreatywny – jesień 2024”
JUŻ DOSTĘPNE

Inteligentne podsumowania

Uzyskaj krótkie podsumowanie tego, co wydarzyło się w projekcie w określonym czasie, aby być na bieżąco z wszelkimi istotnymi zmianami.

Interfejs użytkownika pokazujący, jak Asana Intelligence tworzy podzadania „Przejrzeć cele związane z premierą” i „Utworzyć wersję roboczą tekstu” z opisu zadania nadrzędnego „Sprawdzić cele związane z premierą i utworzyć wersję roboczą tekstu”.
JUŻ DOSTĘPNE

Inteligentne podsumowania

Przeglądaj czynności do wykonania i kluczowe dane z zadań oraz komentarzy bez konieczności organizowania kolejnego spotkania. Możesz również błyskawicznie podsumowywać zadania w aplikacji Slack.

Interfejs użytkownika produktu w Asanie pokazujący funkcję Asana Intelligence, za pomocą której użytkownik może zmodyfikować odpowiedź wpisaną w Asanie pod względem tonu i długości treści.
JUŻ DOSTĘPNE

Inteligentny edytor

Twórz jaśniejsze, bardziej przekonujące, utrzymane w odpowiednim tonie i lepiej sformatowane odpowiedzi.

Asana przywiązuje ogromną wagę do bezpieczeństwa i przejrzystości sztucznej inteligencji

Dowiedz się więcej
Zielony znacznik wyboru – ikona

Nasi partnerzy AI nie wykorzystują Twoich danych do szkolenia swoich modeli.

Zielony znacznik wyboru – ikona

Nasi partnerzy AI są zobowiązani do usuwania danych klienta po każdym zapytaniu.

SKALUJ Z WIĘKSZĄ PEWNOŚCIĄ

Łatwo skaluj pracę przy zachowaniu bezpieczeństwa i niezawodności

Interfejs użytkownika produktu w Asanie pokazujący jak Asana Intelligence sugeruje cele, zespoły i projekty, do których powinien dołączyć nowy pracownik w zależności od jego roli.
JUŻ WKRÓTCE

Inteligentne wdrażanie

Ułatw nowym pracownikom wdrożenie w odpowiednie projekty, zespoły i zadania, aby natychmiast mogli skutecznie realizować nakreślone cele.

Interfejs użytkownika produktu Asana pokazujący, jak Asana Intelligence generuje pola niestandardowe dla projektu „Śledzenie operacji marketingowych”.
JUŻ DOSTĘPNE

Inteligentne pola

Organizuj projekty za pomocą automatycznie generowanych pól niestandardowych, aby wspierać współpracę.

Interfejs użytkownika produktu w Asanie pokazujący, w jaki sposób Asana Intelligence odpowiada na pytanie użytkownika „Jak dodać podzadanie do wielu projektów”.
JUŻ WKRÓTCE

Inteligentna pomoc

Korzystaj ze zintegrowanych funkcji pomocy oraz porad ekspertów dotyczących korzystania z Asany.

Interfejs użytkownika produktu w Asanie pokazujący, jak Asana Intelligence tworzy nowy projekt „Kampania marketingowa” na podstawie monitu „Celem tego projektu jest zaplanowanie i przeprowadzenie naszej następnej kampanii marketingowej”.
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Inteligentne projekty

Opowiedz AI o swoim następnym projekcie, a sztuczna inteligencja utworzy projekt dostosowany do Twoich potrzeb.

Zasady Asany dotyczące sztucznej inteligencji skoncentrowanej na człowieku

Dowiedz się, w jaki sposób umożliwiamy zespołom bardziej efektywną i wydajną współpracę.

Zapoznaj się z naszymi „Zasadami dotyczącymi sztucznej inteligencji”
Funkcje AI obsługiwane przez najbardziej kompleksową mapę połączeń między danymi dotyczącymi pracy Twojej organizacji – Work Graph® Asany

Spójrz głębiej

Automatyzacja przepływów pracy to zaledwie początek. Zobacz, co jeszcze możesz zrobić w Asanie.

Zobacz wszystkie funkcje
Obraz zarządzania projektami i zadaniami

Zarządzanie projektami i zadaniami

Monitoruj pracę od jej początku do końca, aby każdy zespół wiedział dokładnie, co ma zrobić, żeby osiągnąć swoje cele.

Zapoznaj się z zarządzaniem projektami
Obraz „Cele i raportowanie”

Cele i raportowanie

Połącz codzienną pracę z celami całej firmy i śledź postępy w czasie rzeczywistym.

Obraz „Automatyzacja przepływu pracy”

Automatyzacja przepływu pracy

Twórz procesy, które toczą się samodzielnie, aby zespoły mogły skupić się na tym, co najważniejsze.

Obraz administracji i zabezpieczeń

Administracja i bezpieczeństwo

Skaluj działania bez jakichkolwiek obaw i dbaj o bezpieczeństwo pracy swojej firmy.

Od przepływu pracy po obciążenie pracą – mamy dla Ciebie rozwiązanie

Rozpocznij Skontaktuj się z działem sprzedaży

1. W porównaniu do specjalistów IT, którzy nie korzystają z Asany.