Bundles

Easily create, apply, and update processes across projects in one place.

Rozpocznij Skontaktuj się z działem sprzedaży
Increase accuracy icon

Increase accuracy

Standardize processes across teams to improve reliability in reporting.

Optimize outcomes icon

Optimize outcomes

Share bundles across teams to help them adopt best practices for better, faster results.

Make updates icon

Make updates

In just a few clicks, you can easily edit processes to support shifting business needs.

Introduce Consistency Product UI for Bundles

Introduce consistency

  • Make it adaptable: Include as many or as few features as you need for a bundle, and add multiple bundles across projects.

  • Make it secure: Choose who can edit a bundle.

  • Make a draft: Save bundles in-progress so you can get stakeholder buy-in before applying them to workstreams.

Product image for scaling simply with Bundles

Scale simply

  • Create standards: Share processes and best practices across your organization.

  • Create options: Explore existing bundles in the bundles gallery and help teams adopt better processes.

Product UI for pivoting quickly with Bundles

Pivot quickly

  • Support changes: Update projects in flight all at once to meet shifting business needs.

  • Support visibility: See which projects have been updated as changes happen.

Explore related features

See how Asana can help your organization easily manage cross-team work.

View all features

Formularze

Ustandaryzuj sposób przesyłania próśb i zleceń, aby od samego początku Twój zespół miał dostęp do informacji, których potrzebuje.

Zapoznaj się z formularzami

Reguły

Zautomatyzuj rutynowe zadania, aby zrobić więcej i szybciej.

Zobacz reguły

Szablony

Ustandaryzuj najlepsze praktyki swojego zespołu, korzystając z gotowych przewodników opracowanych dla projektów i zadań.

Zapoznaj się z szablonami

Pulpity nawigacyjne raportów

Wizualizuj status pracy swojego zespołu za pomocą wykresów i analiz w czasie rzeczywistym.

Zapoznaj się z pulpitami nawigacyjnymi raportów
Wraz z rozwojem naszej firmy zależało nam na uzyskaniu pełnego obrazu wszystkich działań w celu ich skutecznej priorytetyzacji i podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Potrzebowaliśmy widoczności, odpowiedzialności i spójności w sposobie, w jaki realizowane są zadania i projekty, a także możliwości współdzielenia wiedzy między zespołami.
Ariel ChavanAriel Chavan, dyrektor ds. bezpieczeństwa produktu i zarządzania programem
Logo Zoom
Przeczytaj studium przypadku

Organize, manage, and collaborate on cross-team work in one place

See why 80% of Fortune 100 companies choose Asana.*

Rozpocznij Skontaktuj się z działem sprzedaży

*Accurate as of September 7, 2022. Asana makes no representations about updating this number.