Cele

Połącz pracę z odpowiadającymi jej celami swojej firmy, aby zespoły wiedziały, które zadania należy wykonać.

Rozpocznij Skontaktuj się z działem sprzedaży
Cele w Asanie
Ikona „Zsynchronizuj działania na każdym poziomie”

Zsynchronizuj działania na każdym poziomie

Wyznacz cele i kluczowe rezultaty dla swojej firmy, zespołu lub siebie i zobacz, w jaki sposób są one ze sobą połączone.

Ikona nadania priorytetu właściwej pracy

Ustal priorytety właściwej pracy

Połącz każdy cel z projektami i portfolio, które go wspierają.

Ikona „Śledź automatycznie”

Monitoruj automatycznie

Cele są aktualizowane na bieżąco w miarę postępów Twojego zespołu, dzięki czemu możesz natychmiast wykrywać blokady.

Ikona „Utwórz cel”

Utwórz cel lub OKR

 • Dodaj cel: utwórz cel zespołu, kluczowy rezultat lub cel indywidualny, albo użyj gotowego szablonu, aby szybciej rozpocząć pracę.

 • Ustaw cel: wybierz, czy chcesz mierzyć postępy w realizacji celu automatycznie, czy ręcznie.

 • Określ swój zespół:  wybierz właściciela i dodaj interesariuszy, których chcesz informować na bieżąco. 

 • Zaplanuj oś czasu: ustaw niestandardową datę wykonania albo wybierz kwartał, półrocze lub rok podatkowy, w którym cel powinien zostać osiągnięty.

 • Wybierz, kto ma dostęp: ustaw cel jako publiczny w organizacji lub udostępnij go tylko określonym członkom zespołu.

 • Opisz zadanie: sformatuj opis celu w dowolny sposób. Możesz użyć list punktowanych, hiperłączy, tabel, ilustracji i innych elementów.

Ikona „Połącz pracę”

Połącz pracę

 • Po szczeblach drabiny: połącz swój cel z celami zespołu i całej firmy. 

 • Dziel i zwyciężaj: twórz cele podrzędne, aby podzielić swój cel na mniejsze części.

 • Powiąż ze sobą: połącz ze sobą projekty, portfolio i zadania, które wspierają realizację Twojego celu.

Ikona „Raportuj postępy”

Raportuj postępy

 • Automatycznie aktualizuj dane: błyskawicznie śledź postępy w realizacji celu na podstawie celów podrzędnych lub projektów pomocniczych. 

 • Informuj swój zespół na bieżąco: udostępniaj aktualizacje i ustawiaj status, aby pokazać, czy Twój cel jest realizowany na czas, zagrożony lub opóźniony. 

 • Uzyskaj szerszą perspektywę: twórz pulpity nawigacyjne, aby monitorować postępy w realizacji celów w całej firmie. 

 • Integruj dane z różnych narzędzi: automatycznie aktualizuj cele na podstawie raportów z innych aplikacji, np. Salesforce.

Ikona „Udostępniaj bezpiecznie”

Współpracuj efektywnie

 • Udostępniaj bezpiecznie: informuj zespoły na bieżąco, dodając ich członków do Asany i unikaj niezamierzonych modyfikacji, udzielając dostępu tylko do komentowania.

 • Wskaż, co jest istotne: twórz widoki niestandardowe, aby członkowie zespołu mogli zobaczyć tylko te informacje, które są dla nich ważne.

 • Skaluj swój proces: użyj szablonów ze zdefiniowanymi atrybutami, aby ustandaryzować wyznaczanie celów w całej organizacji.

Zorganizuj całą pracę w jednym miejscu

Cele to zaledwie początek. Użyj ich wraz z tymi funkcjami, aby zsynchronizować działania wszystkich pracowników, bez względu na to, do którego zespołu należą.

Zobacz wszystkie funkcje

Pulpity nawigacyjne raportów

Wizualizuj status pracy swojego zespołu za pomocą wykresów i analiz w czasie rzeczywistym.

Zapoznaj się z pulpitami nawigacyjnymi raportów

Portfolio

Centrum kontroli misji do monitorowania połączonych projektów i współpracy między zespołami.

Zobacz portfolio

Aktualizacje statusu

Twórz aktualizacje projektów w kilka minut dzięki automatyzacjom oszczędzającym czas.

Zobacz aktualizacje statusu

Wciąż masz pytania? Mamy na nie odpowiedzi.

Które z planów Asany obejmują funkcję „Cele”?

„Cele” są dostępne dla klientów planów Advanced, Enterprise i Enterprise+. Dowiedz się więcej na temat cen lub wypróbuj plan Asana Advanced za darmo przez 30 dni bez konieczności podawania danych karty kredytowej.

Czy mogę połączyć moje cele z pracą, którą wykonuję w Asanie?

Tak, możesz. Podczas tworzenia celu, połącz ze sobą projekty, które go realizują. Następnie postępy w realizacji celu będą aktualizować się automatycznie po osiągnięciu kamieni milowych lub ukończeniu zadań w tych projektach. Nic nie musisz robić ręcznie. Po prostu wykonuj swoją pracę i obserwuj, jak postępy w realizacji celu zmieniają się w czasie rzeczywistym.

Czy mogę tworzyć zarówno cele prywatne, jak i publiczne?

Tak. Cele możesz udostępniać każdej osobie w Twojej firmie, która korzysta z planu Asana Business lub Enterprise. Możesz też ustawić cele jako prywatne dla określonych członków zespołu.

Celebracyjny jednorożec Asany

Trzymaj się celu

Przedstaw cele i połącz je z codzienną pracą, aby zespoły mogły nadać swoim zadaniom odpowiedni priorytet.

Rozpocznij Skontaktuj się z działem sprzedaży