Cele

Połącz pracę z odpowiadającymi jej celami swojej firmy, aby zespoły wiedziały, które zadania należy wykonać.

Rozpocznij Skontaktuj się z działem sprzedaży
Ikona „Zsynchronizuj działania na każdym poziomie”

Zsynchronizuj działania na każdym poziomie

Wyznacz cele i kluczowe rezultaty dla swojej firmy, zespołu lub siebie i zobacz, w jaki sposób są one ze sobą połączone.

Ikona nadania priorytetu właściwej pracy

Ustal priorytety właściwej pracy

Połącz każdy cel z projektami i portfolio, które go wspierają.

Ikona „Śledź automatycznie”

Monitoruj automatycznie

Cele są aktualizowane na bieżąco w miarę postępów Twojego zespołu, dzięki czemu możesz natychmiast wykrywać blokady.

Ikona „Utwórz cel”

Utwórz cel lub OKR

 • Dodaj cel: utwórz cel zespołu, kluczowy rezultat lub cel indywidualny, albo użyj gotowego szablonu, aby szybciej rozpocząć pracę.

 • Ustaw cel: wybierz, czy chcesz mierzyć postępy w realizacji celu automatycznie, czy ręcznie.

 • Określ swój zespół:  wybierz właściciela i dodaj interesariuszy, których chcesz informować na bieżąco. 

 • Zaplanuj oś czasu: ustaw niestandardową datę wykonania albo wybierz kwartał, półrocze lub rok podatkowy, w którym cel powinien zostać osiągnięty.

 • Wybierz, kto ma dostęp: ustaw cel jako publiczny w organizacji lub udostępnij go tylko określonym członkom zespołu.

 • Opisz zadanie: sformatuj opis celu w dowolny sposób. Możesz użyć list punktowanych, hiperłączy, tabel, ilustracji i innych elementów.

Ikona „Połącz pracę”

Połącz pracę

 • Po szczeblach drabiny: połącz swój cel z celami zespołu i całej firmy. 

 • Dziel i zwyciężaj: twórz cele podrzędne, aby podzielić swój cel na mniejsze części.

 • Powiąż ze sobą: połącz ze sobą projekty, portfolio i zadania, które wspierają realizację Twojego celu.

Ikona „Raportuj postępy”

Raportuj postępy

 • Automatycznie aktualizuj dane: błyskawicznie śledź postępy w realizacji celu na podstawie celów podrzędnych lub projektów pomocniczych. 

 • Informuj swój zespół na bieżąco: udostępniaj aktualizacje i ustawiaj status, aby pokazać, czy Twój cel jest realizowany na czas, zagrożony lub opóźniony. 

 • Uzyskaj szerszą perspektywę: twórz pulpity nawigacyjne, aby monitorować postępy w realizacji celów w całej firmie. 

 • Integruj dane z różnych narzędzi: automatycznie aktualizuj cele na podstawie raportów z innych aplikacji, np. Salesforce.

Ikona „Udostępniaj bezpiecznie”

Współpracuj efektywnie

 • Udostępniaj bezpiecznie: informuj zespoły na bieżąco, dodając ich członków do Asany i unikaj niezamierzonych modyfikacji, udzielając dostępu tylko do komentowania.

 • Wskaż, co jest istotne: twórz widoki niestandardowe, aby członkowie zespołu mogli zobaczyć tylko te informacje, które są dla nich ważne.

 • Skaluj swój proces: użyj szablonów ze zdefiniowanymi atrybutami, aby ustandaryzować wyznaczanie celów w całej organizacji.

Zorganizuj całą pracę w jednym miejscu

Cele to zaledwie początek. Użyj ich wraz z tymi funkcjami, aby zsynchronizować działania wszystkich pracowników, bez względu na to, do którego zespołu należą.

Zobacz wszystkie funkcje

Wciąż masz pytania? Mamy na nie odpowiedzi.

„Cele” są dostępne dla klientów planów Advanced, Enterprise i Enterprise+. Dowiedz się więcej na temat cen lub wypróbuj plan Asana Advanced za darmo przez 30 dni bez konieczności podawania danych karty kredytowej.

Tak, możesz. Podczas tworzenia celu, połącz ze sobą projekty, które go realizują. Następnie postępy w realizacji celu będą aktualizować się automatycznie po osiągnięciu kamieni milowych lub ukończeniu zadań w tych projektach. Nic nie musisz robić ręcznie. Po prostu wykonuj swoją pracę i obserwuj, jak postępy w realizacji celu zmieniają się w czasie rzeczywistym.

Tak. Cele możesz udostępniać każdej osobie w Twojej firmie, która korzysta z planu Asana Business lub Enterprise. Możesz też ustawić cele jako prywatne dla określonych członków zespołu.

Celebracyjny jednorożec Asany

Trzymaj się celu

Przedstaw cele i połącz je z codzienną pracą, aby zespoły mogły nadać swoim zadaniom odpowiedni priorytet.

Rozpocznij Skontaktuj się z działem sprzedaży