Kamienie milowe

Kamienie milowe to określone momenty na osi czasu projektu wyznaczające punkty postępu, które muszą zostać osiągnięte, aby projekt mógł zakończyć się sukcesem. W Asanie występują one jako nowy typ zadań. To oznacza, że dowolne zadanie śledzone w projekcie może teraz zostać oznaczone jako kamień milowy.

Kamienie milowe 1

kamień milowy można rozpoznać po zielonym symbolu w kształcie rombu.

Utwórz kamień milowy

Kamienie milowe1

Aby przekształcić zadanie w kamień milowy:

  1. Kliknij ikonę z trzema kropkami.
  2. Wybierz Oznacz jako kamień milowy.

Możesz również dodać nowy kamień milowy z poziomu projektu.

Kamienie milowe 2

Aby utworzyć kamień milowy bezpośrednio z poziomu projektu:

  1. Kliknij strzałkę listy rozwijanej obok przycisku „Dodaj zadanie”.
  2. Wybierz Dodaj kamień milowy.

Kamienie milowe 2

Następnie, z tego miejsca możesz:

  1. Wprowadzić nazwę dla kamienia milowego.
  2. Dodać osobę odpowiedzialną.
  3. Ustawić datę wykonania.
  4. Dodać projekt i sekcję, do których należy kamień milowy.

aktualnie nie jest możliwe wyznaczenie zakresu dat dla kamienia milowego.

Kamienie milowe w widoku Portfolio

Kamienie milowe w portfolio

Możesz wyświetlać ukończone i nieukończone kamienie milowe w widoku Portfolio, aby śledzić ogólny postęp projektów. Z pozycji Typ postępu wybierz Kamień milowy, aby sprawdzić jego status.

możesz wyświetlić maksymalnie 12 kamieni milowych w widoku Portfolio; powyżej tej liczby lista zostanie skrócona.

W zakładce „Postęp” możesz wyświetlić aktualizację projektu i wyświetlić każdy kamień milowy w projekcie.

Kamienie milowe w zakładce Przegląd projektu

Z poziomu zakładki „Przegląd” w Portfolio możesz:

  1. Kliknąć ikonę +, aby dodać nowy kamień milowy.
  2. Wyświetlić istniejące ukończone i nieukończone kamienie milowe projektu.

Z zakładki „Pulpit nawigacyjny” możesz wyświetlić Wszystkie kamienie milowe według statusu ukończenia, aby uzyskać szybki wgląd w postępy projektu.

Kamienie milowe w widoku pulpitu nawigacyjnego

Aby dowiedzieć się więcej o pulpitach nawigacyjnych projektów, przejdź tutaj.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com