Cele

Wyznaczaj i osiągaj strategiczne cele

Połącz cele swojej firmy z pracą, która wspiera ich realizację w jednym miejscu. Śledź postępy, aby utrzymać zespoły na właściwych torach. Dzięki temu, będą mogły działać skuteczniej i uzyskiwać oczekiwane wyniki.

Zamów demoRozpocznij

Uwielbiana przez miliony użytkowników z największych organizacji na całym świecie

SiteMinder - siatka z logo
Quora - siatka z logo
C40 Cities - siatka z logo
Guru - siatka z logo
FiNC - siatka z logo
Amazon - siatka z logo
Piramida przejrzystości z Celami w Asanie
PRZEJRZYSTOŚĆ

Skoordynuj działania swojej organizacji

Bez jasnych celów, nie można działać skutecznie. Wyznaczenie celów w Asanie pozwoli Ci nadać kierunek Twoim działaniom, umożliwiając zespołom eliminowanie konfliktów i podążanie w tę samą stronę.

WYDAJNOŚĆ

Zwiększ wydajność zespołu

Zespoły kierujące się jasno określonymi celami podejmują lepsze decyzje. Priorytetyzują projekty, które wspierają realizację strategii firmy i skuteczniej wykonują swoją pracę, co przekłada się na wymierne wyniki.

Wyniki

Osiągaj wyniki biznesowe

Uzyskaj ogólny wgląd w postępy w realizacji celów Twojej organizacji w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcji uniwersalnego raportowania możesz łatwo wykryć blokady i utrzymać zespół na właściwych torach.

ZAANGAŻOWANIE

Inspiruj członków zespołu do indywidualnego działania

Z Asaną, członkowie zespołu widzą, jak ich praca przyczynia się do realizacji celów firmy. Rozumieją wartość swoich mocnych stron i umiejętności, a w efekcie, bardziej angażują się w swoją pracę, aby dawała ona jak najlepsze wyniki.

Skutecznie wyznaczaj cele i kluczowe rezultaty

Dowiedz się, jak wyznaczać cele i kluczowe rezultaty (OKR-y), aby skoordynować działania swojej organizacji wokół mierzalnych celów, poprawić efektywność zespołu i motywować go do lepszej pracy.

Pobierz e-book
Skutecznie wyznaczaj cele i kluczowe rezultaty
Asana liderem w kategorii oprogramowania do wyznaczania OKR-ów na G2

Asana zajmuje pierwsze miejsce w rankingu G2 dotyczącym celów i kluczowych rezultatów

Celebracyjny jednorożec Asany

Rozpocznij już dziś

Upewnij się, że zespoły są na dobrej drodze do realizacji celów Twojej firmy z Asaną.

Zamów demoSkontaktuj się z nami