ZoomAsana Integration

Zoom + Asana

Przekształcaj spotkania w konkretne czynności do wykonania w Asanie dzięki zadaniom, działaniom i transkrypcjom z możliwością przeszukiwania.

Partner strategiczny

Kategorie

Zainstaluj Asana dla Zoom

Czym jest Zoom?

Zoom to bezpieczna, niezawodna platforma do wideokonferencij, która umożliwia prowadzenia spotkań, rozmów na czacie, rozmów przez telefon, webinarów i wydarzeń online.

Dlaczego warto korzystać z integracji Zoom + Asana?

Asana i Zoom łączą siły, aby pomóc zespołom poprawić produktywność i efektywność spotkań. Integracja Zoom + Asana ułatwia przygotowywanie się do spotkań, prowadzenie konwersacji, które można przekształcić w wykonalne działania oraz dostęp do informacji po zakończeniu rozmowy. Spotkania mają początek w Asanie, gdzie udostępnione agendy zawierają potrzebny kontekst. Podczas spotkania członkowie zespołu łatwo mogą tworzyć zadania bezpośrednio w Zoom, aby nie przeczoczyć żadnych szczegółów i czynności do wykonania. Po zakończeniu spotkania, integracja Zoom + Asana automatycznie pobierze nagranie i transkrypcję ze spotkania w Zoom, dodając je do Asany i umożliwiając wszystkim współpracownikom oraz interesariuszom ich późniejsze przesłuchanie.

Przygotowanie do spotkania w Asanie i Zoom

Utwórz spotkanie w Zoom bezpośrednio z zadania w Asanie. Możesz dodać dodatkowy kontekst, taki jak plan spotkania lub istotne dokumenty, pliki lub slajdy, które członkowie zespołu powinni przeczytać z wyprzedzeniem. Dodanie spotkania w Zoom do dodatkowych zadań spowoduje automatyczne dodanie ich jako punktów agendy spotkania.

Zapisywanie czynności do wykonania podczas spotkań w Zoom

Po rozpoczęciu spotkania, wszystkie połączone zadania pojawią się w aplikacji Asana w Zoom, aby zespół wiedział, o czym ma dyskutować. W miarę postępu spotkania, twórz i przypisuj zadania i podzadania w Asanie bezpośrednio z poziomu aplikacji Zoom. Z łatwością zapisuj czynności do wykonania bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Asana + Zoom

Popychanie pracy do przodu po spotkaniach w Zoom

Po spotkaniu, nagrania i transkrypcje Zoom są automatycznie dołączane do zadania w Asanie. Transkrypcje można również przeszukiwać w Asanie. Teraz członkowie zespołu i współpracownicy mogą uzyskać dostęp do wszystkich działań i notatek utworzonych podczas spotkania, a także do nagrania tego, co zostało omówione.

Asana + Zoom

Jak połączyć Zoom z Asaną

Oto, jak skonfigurować integrację:

Aby w pełni wykorzystać integrację, musisz włączyć ją zarówno w Asanie, jak i w Zoom. Załóż konto Zoom i konto Asana, aby rozpocząć.

W Asanie:

  1. Zaloguj się do Asany i odszukaj projekt, w którym chcesz włączyć integrację Zoom + Asana.
  2. Kliknij przycisk „Dostosuj”, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.
  3. Przewiń w dół do sekcji „Aplikacje”, a następnie wybierz „+Dodaj aplikację”.
  4. Wybierz „Zoom”.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się do aplikacji Zoom.
  6. Po zalogowaniu możliwe będzie połączenie istniejących spotkań utworzonych za pomocą kalendarza z zadaniami w Asanie oraz tworzenie nowych spotkań w aplikacji Zoom z poziomu Asany.

W Zoom:

  1. Otwórz aplikację Zoom na komputerze.
  2. Kliknij zakładkę „Aplikacje”.
  3. Wyszukaj i dodaj aplikację Asana.
  4. Gdy rozpocznie się następne spotkanie, kliknij przycisk „Aplikacje” w dolnym menu, a otworzy się aplikacja Asana.

Uwaga: niektóre funkcje nagrywania i transkrypcji są dostępne tylko dla użytkowników planów Zoom obejmujących nagrywanie i transkrypcję.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji Zoom + Asana, przejrzyj Przewodnik Asany lub zapoznaj się z kursem online w Akademii Asany.

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Od szczegółów po szerszy obraz – Asana organizuje pracę zespołów tak, aby było wiadomo, co jest do zrobienia, dlaczego jest to ważne i jak należy to wykonać. Jest prosta w obsłudze, a jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać w niej całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie już dziś.

Czy masz więcej pytań na temat integracji Zoom + Asana?

Co mogę zrobić za pomocą integracji Zoom + Asana?
Dzięki integracji Zoom + Asana możesz połączyć istniejące spotkania w Zoom z zadaniami w Asanie lub utworzyć nowe spotkanie w Zoom z poziomu Asany. Po zakończeniu spotkania, Asana automatycznie pobierze nagranie i transkrypcję ze spotkania w Zoom, dodając je do powiązanego zadania w Asanie, umożliwiając Ci ich późniejsze przesłuchanie.
Dlaczego integracja z Zoom nie jest widoczna w Asanie?
Aby aktywować integrację Zoom + Asana, upewnij się, że Zoom został dodany do projektu, w którym uczestniczysz. Kliknij opcję „Dostosuj” w prawym górnym rogu. Następnie, wybierz „+ Dodaj aplikację” oraz Zoom. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zalogować się do aplikacji Zoom. Teraz możesz już tworzyć lub łączyć spotkania Zoom z zadaniami w Asanie.
Czy ta integracja działa z Zoom Rooms?
Choć nie jest to bezpośrednia integracja z Zoom Rooms, możesz łączyć spotkania zaplanowane w Zoom Rooms z Asaną.
Czy ta integracja działa również dla instalacji lokalnych Zoom?
Nie, nie obsługujemy instalacji lokalnych.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz