arrow-left iconPrzeglądaj aplikacjeZoomAsana Integration

Zoom + Asana

Przekształcaj spotkania w konkretne czynności do wykonania w Asanie dzięki zadaniom, działaniom i transkrypcjom z możliwością przeszukiwania.

Zainstaluj Asana dla Zoom
Partner strategicznyStworzone przez Asanę

Kategorie

Zainstaluj Asana dla Zoom

Czym jest Zoom?

Zoom to bezpieczna, niezawodna platforma do wideokonferencij, która umożliwia prowadzenia spotkań, rozmów na czacie, rozmów przez telefon, webinarów i wydarzeń online.

Dlaczego warto korzystać z integracji Zoom + Asana?

Asana i Zoom łączą siły, aby pomóc zespołom poprawić produktywność i efektywność spotkań. Integracja Zoom + Asana ułatwia przygotowywanie się do spotkań, prowadzenie konwersacji, które można przekształcić w wykonalne działania oraz dostęp do informacji po zakończeniu rozmowy. Spotkania mają początek w Asanie, gdzie udostępnione agendy zawierają potrzebny kontekst. Podczas spotkania członkowie zespołu łatwo mogą tworzyć zadania bezpośrednio w Zoom, aby nie przeoczyć żadnych szczegółów i czynności do wykonania. Po zakończeniu spotkania, integracja Zoom + Asana automatycznie pobierze nagranie i transkrypcję ze spotkania w Zoom, dodając je do Asany i umożliwiając wszystkim współpracownikom oraz interesariuszom ich późniejsze przesłuchanie.

Przygotowanie do spotkania w Asanie i Zoom

Utwórz spotkanie w Zoom bezpośrednio z zadania w Asanie. Możesz dodać dodatkowy kontekst, taki jak plan spotkania lub istotne dokumenty, pliki lub slajdy, które członkowie zespołu powinni przeczytać z wyprzedzeniem. Dodanie spotkania w Zoom do dodatkowych zadań spowoduje automatyczne dodanie ich jako punktów agendy spotkania.

Zapisywanie czynności do wykonania podczas spotkań w Zoom

Po rozpoczęciu spotkania, wszystkie połączone zadania pojawią się w aplikacji Asana w Zoom, aby zespół wiedział, o czym ma dyskutować. W miarę postępu spotkania, twórz i przypisuj zadania i podzadania w Asanie bezpośrednio z poziomu aplikacji Zoom. Z łatwością zapisuj czynności do wykonania bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Asana + Zoom

Popychanie pracy do przodu po spotkaniach w Zoom

Po spotkaniu, nagrania i transkrypcje Zoom są automatycznie dołączane do zadania w Asanie. Transkrypcje można również przeszukiwać w Asanie. Teraz członkowie zespołu i współpracownicy mogą uzyskać dostęp do wszystkich działań i notatek utworzonych podczas spotkania, a także do nagrania tego, co zostało omówione.

Asana + Zoom

Jak połączyć Zoom z Asaną

Oto, jak skonfigurować integrację:

Aby w pełni wykorzystać integrację, musisz włączyć ją zarówno w Asanie, jak i w Zoom. Załóż konto Zoom i konto Asana, aby rozpocząć.

W Asanie:

  1. Zaloguj się do Asany i odszukaj projekt, w którym chcesz włączyć integrację Zoom + Asana.
  2. Kliknij przycisk „Dostosuj”, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.
  3. Przewiń w dół do sekcji „Aplikacje”, a następnie wybierz „+Dodaj aplikację”.
  4. Wybierz „Zoom”.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się do aplikacji Zoom.
  6. Po zalogowaniu możliwe będzie połączenie istniejących spotkań utworzonych za pomocą kalendarza z zadaniami w Asanie oraz tworzenie nowych spotkań w aplikacji Zoom z poziomu Asany.

W Zoom:

  1. Otwórz aplikację Zoom na komputerze.
  2. Kliknij zakładkę „Aplikacje”.
  3. Wyszukaj i dodaj aplikację Asana.
  4. Gdy rozpocznie się następne spotkanie, kliknij przycisk „Aplikacje” w dolnym menu, a otworzy się aplikacja Asana.

Uwaga: niektóre funkcje nagrywania i transkrypcji są dostępne tylko dla użytkowników planów Zoom obejmujących nagrywanie i transkrypcję.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji Zoom + Asana, przejrzyj Przewodnik Asany lub zapoznaj się z kursem online w Akademii Asany.

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Od szczegółów po szerszy obraz – Asana organizuje pracę zespołów tak, aby było wiadomo, co jest do zrobienia, dlaczego jest to ważne i jak należy to wykonać. Jest prosta w obsłudze, a jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać w niej całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie już dziś.

Czy masz więcej pytań na temat integracji Zoom + Asana?

Co mogę zrobić za pomocą integracji Zoom + Asana?
Dzięki integracji Zoom + Asana możesz połączyć istniejące spotkania w Zoom z zadaniami w Asanie lub utworzyć nowe spotkanie w Zoom z poziomu Asany. Po zakończeniu spotkania, Asana automatycznie pobierze nagranie i transkrypcję ze spotkania w Zoom, dodając je do powiązanego zadania w Asanie, umożliwiając Ci ich późniejsze przesłuchanie.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz