27 wskaźników sukcesu działalności, które warto śledzić

Zdjęcie współautorki – Sarah LaoyanSarah Laoyan
6 lutego 2024
4 min czytania
facebookx-twitterlinkedin
27 wskaźników sukcesu działalności, które warto śledzić
Szablony

Streszczenie

Wyznaczenie i mierzenie wskaźników sukcesu to ważna umiejętność do opanowania dla liderów biznesu, która umożliwia im monitorowanie i ocenianie wydajności ich zespołu. W tym artykule omawiamy dlaczego korzystanie ze wskaźników sukcesu działalności jest ważne i podpowiadamy, które wskaźniki powinien śledzić Twój zespół, aby osiągnąć swoje cele biznesowe.

Jak określić, czy nowo wprowadzona strategia biznesowa się sprawdza? Najczęstszą metodą sprawdzenia skuteczności strategii przed rozpoczęciem nowego przedsięwzięcia jest określenie wskaźników sukcesu.

Wskaźniki sukcesu zapewniają zespołowi wymierną metodę mierzenia postępów. Wyznaczając cele oparte na wskaźnikach, masz możliwość ocenienia, czy przyjęta strategia się sprawdza. Istnieje wiele różnych metod wyznaczania celów do wyboru, ale mierzenie postępów za pomocą wskaźników sukcesu jest wspólne dla wszystkich z nich.

Czym jest wskaźnik sukcesu działalności?

Wskaźnik sukcesu działalności to wymierny wskaźnik, który liderzy biznesu śledzą, aby sprawdzić, czy ich strategie są skuteczne. Wskaźniki sukcesu są także określane mianem kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Nie ma jednego miernika sukcesu sprawdzającego się w każdym przypadku i większość zespołów korzysta z kilku różnych wskaźników do określenia sukcesu. 

Gdy odpowiednie mierniki są prawidłowo śledzone, liderzy mogą skorzystać z nich, aby określić, czy ich działalność się powodzi. Ważne jest wyznaczenie wskaźników przed rozpoczęciem przedsięwzięcia, aby śledzić jego postęp od początku do końca.

[Przeczytaj] Dopiero zaczynasz planowanie strategiczne? Rozpocznij tutaj.

Dlaczego śledzenie wskaźników sukcesu działalności jest ważne?

Dlaczego przy praktycznie nieograniczonej liczbie wskaźników liderzy biznesu powinni skupić się na ich śledzeniu? Poniżej przedstawiamy klika przyczyn, dla których warto śledzić wskaźniki sukcesu działalności. 

Połączenie pracy z celami

Jedną z korzyści używania wskaźników sukcesu jest połączenie pracy wykonywanej przez zespół z celami, które chce osiągnąć firma. Jeśli zespół dostosuje swoją pracę do określonych celów biznesowych, będzie mógł lepiej przypisać priorytety do wykonywanych zadań. 

Ocena wydajności strategii

Jeśli wprowadzasz nową strategię lub taktykę w zespole, możesz sprawdzić jej skuteczność za pomocą wskaźników sukcesu. Gdy dysponujesz wskaźnikami zespołu przed wdrożeniem nowej strategii, możesz użyć ich do wykonania analizy porównawczej. Po wprowadzeniu nowej strategii możesz porównać nowe wskaźniki z pierwotnymi, aby określić wydajność wdrożonej strategii. 

Decyzje oparte na danych

W podobny sposób do wykorzystania wcześniejszych wskaźników do analizy porównawczej nowej strategii, możesz skorzystać z danych historycznych, aby ułatwić zespołowi podejmowanie inteligentnych decyzji biznesowych.

Przyjrzyj się wskaźnikom danego roku. Czy różnią się one od danych z innych lat? Jakiej strategii zespół użył do osiągnięcia tych wartości? Czy w tym czasie stało się coś, co wymaga głębszego zastanowienia? Skorzystaj z tych danych, aby wyznaczyć przyszły kierunek i podejmować bardziej trafne decyzje.

[Przeczytaj] Jak udokumentować wiedzę zdobytą podczas zarządzania projektami

Określenie słabych punktów strategii

Gdy śledzisz kilka różnych wskaźników i zauważysz spadek jednego z nich, możesz łatwo określić słaby punkt swojej strategii. Dzięki temu zespół będzie mógł dostosować strategię przed następnym przedsięwzięciem.

Przykładowe wskaźniki sukcesu według zespołu

Każdy zespół w Twojej firmie ma inny cel, dlatego różne zespoły mają różne wskaźniki sukcesu. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych wskaźników sukcesu dla różnych zespołów.

Ogólne wskaźniki działalności

 • Marża zysku brutto: marża zysku brutto jest obliczana przed odjęciem kosztu sprzedanych towarów od sprzedaży netto firmy.

 • Zwrot z inwestycji (ROI): współczynnik między przychodem a inwestycją. Wskaźnik zwrotu z inwestycji jest zazwyczaj używany do określenia, czy przedsięwzięcie jest warte inwestycji czasu i pieniędzy. Po jego użyciu jako wskaźnika działalności zazwyczaj śledzi on wydajność inwestycji. 

 • Produktywność: jest to wskaźnik wydajności wytwarzania towarów i usług przez firmę. Możesz obliczyć go, dzieląc łączne wyjście przez łączne wejście. 

 • Łączna liczba klientów: prosty, a jednocześnie efektywny, wskaźnik do śledzenia. Im więcej płacących klientów, tym większy przychód firmy.

 • Dochód cykliczny: wskaźnik często używany przez firmy udostępniające oprogramowanie SaaS. Jest to kwota przychodu wygenerowanego przez wszystkich subskrybentów aktywnych w danym okresie. Zazwyczaj mierzy się go w okresie miesięcznym lub rocznym.

Wskaźniki marketingowe

 • Dzienny ruch użytkowników na stronie internetowej: jest to liczba użytkowników codziennie odwiedzających Twoją witrynę internetową.

 • Ruch nowych użytkowników strony internetowej: jest to liczba użytkowników odwiedzających po raz pierwszy Twoją witrynę internetową.

 • Wskaźnik otwarcia wiadomości e-mail: wskaźnik ten jest bardzo ważny dla zespołów zajmujących się e-mail marketingiem. Wskaźnik otwarcia wiadomości e-mail określa procent odbiorców, który otworzył marketingową wiadomość e-mail.

Liczba wygenerowanych potencjalnych klientów: jest to wskaźnik wyjątkowo przydatny dla zespołów ds. marketingu współpracujących z działami sprzedaży. Mierzy on liczbę zakwalifikowanych potencjalnych klientów pozyskanych przez zespół marketingu i przekazanych do zespołu sprzedaży. Definicja zakwalifikowanego potencjalnego klienta różni się zależnie od celów zespołu.

Przeczytaj: Marketing a reklama: jaka jest różnica?

Wskaźniki sukcesu klienta

 • Wskaźnik rekomendacji netto (NPS): wskaźnik ten jest jednym z najpopularniejszych wskaźników lojalności oraz satysfakcji klienta i jest czasem nazywany wskaźnikiem satysfakcji klienta. Jest to wartość liczbowa odpowiadająca na pytanie „jak prawdopodobne jest, że polecisz [nasz produkt lub usługę]?”. Możesz obliczyć wskaźnik rekomendacji netto, odejmując procent osób, które udzieliły odpowiedzi o wartości 0–6, od procentu osób z odpowiedziami 9–10. 

 • Wskaźnik retencji klientów: wskaźnik ten mierzy ilu klientów pozostaje klientami w danym okresie. Od Twojego zespołu zależy wyznaczenie przedziału czasu, który jest istotny dla Twojej działalności i branży.

 • Wskaźnik rezygnacji klientów: jest to przeciwieństwo wskaźnika retencji klientów. Wskaźnik rezygnacji klientów mierzy, jak często klienci przestają współpracować z Twoją firmą. Od Twojego zespołu zależy wyznaczenie przedziału czasu, który jest istotny dla Twojej działalności i branży.

 • Opinie klientów: nie jest to wskaźnik ilościowy, ale opinie klientów mogą być bardzo wartościowe dla firmy, a także posłużyć jako rekomendacje oraz informacje dla strategii marketingowej. Twój zespół ma wpływ na doświadczenie klientów, a im lepsze ono jest, tym dłużej pozostają oni klientami.

 • Średni cykl życia klienta: jest to średnia długość, przez którą klient pozostaje Twoim klientem. Wskaźnik ten jest używany do obliczenia wartości cyklu życia klienta.

 • Wartość cyklu życia klienta (CLV lub LTV): jest to kwota zysku, którą firma zamierza wypracować z danym klientem w średnim cyklu życia relacji z klientem.

Darmowe szablony z zakresu sukcesu klienta

Wskaźniki sprzedaży

 • Zakwalifikowani potencjalni klienci: zakwalifikowany potencjalny klient to osoba, która spełnia wszystkie cechy idealnego klienta zespołu. Może to obejmować czynniki demograficzne, stanowisko, wielkość firmy i inne ważne cechy.

 • Współczynnik konwersji klienta potencjalnego w klienta faktycznego: jest to dobry wskaźnik, ponieważ zapewnia zarówno zespołowi sprzedaży, jak i marketingowemu informacje na temat Twojej grupy docelowej. Wysoki współczynnik konwersji oznacza, że skupiasz się na odpowiedniej grupie docelowej, a Twój zespół przyjął prawidłowe priorytety. Niski współczynnik konwersji oznacza, że potencjalni klienci wybierają ofertę konkurencji.

 • Koszt pozyskania klienta: jest to inwestycja zespołu w strategie marketingowe i handlowe mające na celu zmienić klienta potencjalnego w faktycznego. W idealnych warunkach wartość ta powinna być jak najbliższa zeru.

 • Łączna liczba nowych klientów: śledzenie tego wskaźnika pomaga określić tempo rozwoju bazy klientów.

Wskaźniki deweloperskie

 • Dostępność produktu: wskaźnik ten mierzy czas dostępności oprogramowania w danym okresie. 

 • Czas reakcji na błąd: jest to szybkość, z jaką zespół znajduje błędy, opracowuje poprawki i publikuje je w łańcuchu produkcyjnym. Rozwiązania problemów mogą obejmować pięciominutowe poprawki, a nawet tworzyć całe projekty.

 • Dzienna liczba aktywnych użytkowników: jest to liczba użytkowników codziennie używających Twojego oprogramowania. Ułatwia ona określenie rzeczywistej liczby osób korzystających z oprogramowania i ceniących je. Jeśli jest duża przepaść między liczbą klientów, a liczbą codziennych, aktywnych użytkowników, Twój produkt może nie spełniać oczekiwań klientów.

 • Czas cyklu: czas wymagany na przeprowadzenie danego projektu od samego początku aż po wdrożenie strategii do produkcji. Jest to przydatny wskaźnik, ponieważ ułatwia on kierownikom projektu określenie, jak długo będą trwały dane projekty.

 • Przepustowość: wskaźnik łącznej pracy wykonywanej przez dany zespół. Obejmuje wszystko, co zespół przygotowuje dla działu kontroli jakości i przekazuje do produkcji.

Wskaźniki zasobów ludzkich

 • Satysfakcja pracowników: podobnie jak wskaźnik rekomendacji netto, wskaźnik satysfakcji pracowników określa prawdopodobieństwo polecenia znajomym lub współpracownikowi Twojej firmy jako pracodawcy. Jest to wskaźnik ważny dla zespołów ds. zasobów ludzkich, ponieważ umożliwia on wykrycie możliwych do rozwiązania problemów w firmowej kulturze i zasadach.

 • Wskaźnik retencji pracowników: podobnie jak wskaźnik retencji klientów, wskaźnik retencji pracowników określa, jak wielu pracowników pozostanie w firmie przez dany okres. Wskaźnik ten jest często mierzony w okresie roku. 

 • Opinie pracowników: opinie pracowników są tak wartościowe, jak opinie klientów, a czasem nawet jeszcze bardziej istotne. Opinie pracowników oferują zespołowi sugestie pomagające firmie w zostaniu lepszym pracodawcą, a co za tym idzie, zwiększeniu wskaźnika retencji pracowników.

[Przeczytaj] 6 wskazówek liderów Asany na temat tworzenia mocnej kultury organizacyjnej

Połącz pracę zespołu ze wskaźnikami dzięki Asanie

Prawdopodobnie praca Twojego zespołu wpływa na co najmniej jeden z głównych wskaźników sukcesu. Jednak bez czytelnego sposobu łączenia codziennej pracy z większymi celami członkowie zespołu mogą mieć trudność z określeniem priorytetów. Dzięki Asanie możesz śledzić pracę i wskaźniki w jednym miejscu. Asana ułatwia łączenie pracy wykonywanej przez zespół z celami wyznaczonymi przez Ciebie do wspólnego osiągnięcia.

Wypróbuj Asanę za darmo

Powiązane zasoby

Artykuł

Czym są cele i kluczowe rezultaty (OKR-y)?