Czym jest Wykres pracy® w Asanie?

Zdjęcie współautora – Julia MartinsJulia Martins
1 stycznia 2024
2 min czytania
facebookx-twitterlinkedin
Czym jest Wykres pracy® w Asanie? – obraz baneru
Szablony

Praca ma z natury charakter międzyfunkcyjny. Doskonała realizacja projektu wymaga różnych umiejętności, spojrzenia z wielu perspektyw oraz specjalistycznej wiedzy. Najlepsze projekty to takie, w które zaangażowani są pracownicy z różnych zespołów lub różnych działów. Jednak w przypadku gdy każdy dział pracuje na innych zasadach, praca utyka w silosie. 

W jaki sposób zamknięty model danych utrudnia współpracę międzyfunkcyjną

Problemy związane ze współpracą międzyfunkcyjną zazwyczaj zaczynają się na etapie realizacji projektu. Nie są one spowodowane przez pojedyncze osoby, a raczej przez narzędzia, z jakich korzystamy do koordynowania pracy. Rzeczywistość jest taka, że niektóre z najważniejszych narzędzi biznesowych wymuszają na nas jednowymiarowy przepływ informacji. 

Wyobraź sobie taką sytuację: jesteście jednym zespołem, pracującym nad jednym projektem zmierzającym do osiągnięcia jednego celu, a cała praca odbywa się w jednym miejscu. Jest to jednowymiarowy przepływ informacji – gdy dokument może znajdować się tylko w jednym folderze, a e-mail tylko w jednym wątku. Taki sposób organizacji pracy opiera się na zamkniętym modelu danych. Może nie znasz takiego określenia, ale prawdopodobnie znasz już ten model pracy. 

Czym jest zamknięty model danych?

W zamkniętym modelu danych do organizacji pracy wykorzystywany jest jednowymiarowy przepływ informacji. Jest to model danych, w którym dana jednostka pracy może istnieć tylko w jednym miejscu, np. Twój zespół ma folder, w którym znajduje się wszystko, co jest związane z projektem. Ten model danych nazywamy „zamkniętym”, ponieważ wszystkie elementy pracy są „zamknięte” w jednym kontenerze. O ile zamknięty model danych jest prosty do wdrożenia, to nie pozwala on na realizację dynamicznych projektów ani na współpracę międzyfunkcyjną. 

W zamkniętym modelu danych:

  • WIadomość może istnieć wyłącznie w jednym kanale

  • E-mail może znajdować się tylko w jednej skrzynce odbiorczej

  • Dokument można umieścić tylko w jednym folderze

  • Zadanie można wykonać tylko w ramach jednego projektu

  • Projekt może istnieć tylko w jednym portfolio

  • Portfolio może być powiązane tylko z jednym ogólnym celem

Model zamknięty

Obecnie większość pracy wykonywana jest w złożonych, wielowymiarowych relacjach. Prawdopodobnie pracujesz z wieloma zespołami, uczestniczysz w różnych projektach i dążysz do osiągnięcia kilku celów biznesowych jednocześnie. Brak lepszego sposobu organizacji informacji oznacza konieczność wykonywania wielu czynności okołozadaniowych, takich jak ręczne przenoszenie danych z jednego narzędzia do drugiego, gonitwa, aby nadążyć za aktualizacjami statusu i zatwierdzeniami, a także poszukiwanie dokumentów w gąszczu wielu nieuporządkowanych folderów. 

Wspieranie współpracy między działami

Projekty o największym znaczeniu i wpływie zazwyczaj obejmują współpracę z interesariuszami z całej branży, co powoduje, że organizacja pracy w zamkniętym modelu danych nie zdaje egzaminu. Zamiast nieumyślnie zawężać krąg odbiorców informacji, potrzebujesz sposobu na zwiększenie widoczności między działami. 

Aby zwiększyć efektywność zespołów międzyfunkcyjnych, konieczna jest międzyfunkcyjna mentalność oraz skuteczne narzędzia biznesowe. Takie narzędzia powinny nie tylko pomagać Ci w koordynacji pracy wewnątrz działu, ale również ułatwiać współpracę pomiędzy zespołami i pracownikami. Aby to osiągnąć, potrzebny jest Ci model danych, który jest na tyle elastyczny, żeby połączyć pracę Twojego zespołu z szerszymi celami organizacyjnymi. 

I tutaj właśnie pomoże Ci Wykres pracy® Asany.

Model danych w Wykresie pracy® Asany

Skuteczna praca międzyfunkcyjna nie jest możliwa w silosie. Aby umożliwić współpracę międzydziałową, konieczny jest elastyczny sposób organizacji pracy. Sami takiego potrzebowaliśmy, dlatego stworzyliśmy w Asanie Wykres pracy® – model danych, który jest wystarczająco elastyczny, żeby każdemu elementowi pracy nadać wielowymiarowy charakter. 

Wykres pracy® Asany

Czym jest Wykres pracy (ang. Work Graph®)?

Wykres pracy (ang. Work Graph®) Asany to rozwiązanie łączące pracę, którą wykonuje Twój zespół, informacje na temat tej pracy oraz osoby wykonujące ją. Zasadniczo pozwala on zrozumieć, kto wykonuje jaką pracę i dlaczego, wskazując, w jaki sposób wszystkie elementy łączą się w całość. 

Zobacz Asanę w akcji

Mapa wskazująca sposób, w jaki informacje w Twojej organizacji są ze sobą powiązane, ma istotny wpływ na bardziej efektywną komunikację między zespołami. Bez takiej mapy nie można zrozumieć, w jaki sposób cele Twojego zespołu przyczyniają się do osiągania wskaźników sukcesu całej firmy. 

Buduj międzyfunkcyjne mosty

Praca zespołowa opiera się na zaufaniu. Jednak zespoły, które nie pracują na podstawie tych samych danych, nie są w stanie realizować tych samych celów firmy i dostosowywać swoich priorytetów w czasie rzeczywistym. Wykazując jako lider mentalność międzyfunkcyjną, możesz odblokować pracę, która utknęła w silosie, oraz wesprzeć współpracę⁣, zamiast ją dławić.

Asana jest jedyną platformą do zarządzania pracą, która zamienia cele w działanie oraz likwiduje silosy istniejące między zespołami.

Załóż konto

Powiązane zasoby

Szablon

Galeria szablonów projektów