22 rodzaje celów biznesowych, dzięki którym zmierzysz swój sukces

Zdjęcie współautora – Julia MartinsJulia Martins
13 lutego 2024
5 min czytania
facebookx-twitterlinkedin
22 rodzaje celów biznesowych, dzięki którym zmierzysz swój sukces – obraz baneru artykułu
Szablony

Streszczenie

Czytelne cele biznesowe ułatwiają osiąganie misji i długoterminowej wizji firmy. Cele te mogą mieć zakres od celów finansowych po cele związane z konkretnymi obszarami firmy. Sprawdź poniższe 22 typy celów, które możesz wyznaczyć, oraz dowiedz się, kiedy korzystać z celów biznesowych, a kiedy z 14 innych metodologii wyznaczania celów. 

Bez względu na to, czy pracujesz w małej firmie, startupie czy jako lider zespołu w większym przedsiębiorstwie, jako kluczowy właściciel firmy ponosisz odpowiedzialność za wyznaczenie celów biznesowych, które pomogą organizacji w realizacji celów długoterminowych. Wyznaczenie strategicznych celów to najlepsza metoda określenia dokąd zmierza firma i jak ma tam dotrzeć. 

W tym artykule poznasz 22 różne rodzaje celów biznesowych oraz sposoby ich osiągnięcia. Następnie przyjrzysz się 15 różnym rodzajom celów do wyznaczenia zależnie od powodu ich wyznaczenia.

Czym jest cel biznesowy? 

Cele biznesowe to wyniki, które chcesz osiągnąć, aby zrealizować długoterminową wizję firmy. Pomyśl o celach biznesowych jako o miernikach ogólnego sukcesu działalności.

Osiągnięcie celów biznesowych oznacza, że jesteś na drodze do realizacji większych celów firmy. Dlatego cele biznesowe powinny skupiać się na wielkoskalowym wpływie na całą organizację. Dobre cele biznesowe są mierzalne, konkretne i określone w czasie. 

[Przeczytaj] Twórz lepsze cele SMART korzystając z tych wskazówek i przykładów

22 rodzaje celów biznesowych

Wyznacz cele biznesowe na podstawie czynników mierzących i wpływających na sukces organizacji. Możesz na przykład wyznaczyć następujące cele biznesowe:

Finansowe cele biznesowe

1. Zyskowność: cele biznesowe skoncentrowane na zyskowności są ważne, jeżeli firma polega na inwestorach zewnętrznych. Osiągnięcie i utrzymanie zyskowności gwarantuje długoterminowy sukces, więc umożliwia przybliżenie się do celów ogólnej misji firmy. 

2. Przychód: cele biznesowe skoncentrowane na przychodzie pomagają zrównoważyć dochód z kosztami i utrzymać działalność. Możesz wyznaczyć cele biznesowe związane z osiągnięciem określonego przychodu rocznego albo zwiększeniem przychodu o określoną wartość procentową w danym czasie. 

3. Koszty: koszty oznaczają ilość pieniędzy wydawanych na działalność. Zmniejszenie kosztów może pomóc w zwiększeniu dochodu i osiągnięciu zyskowności. Cele biznesowe związane z kosztem mogą pomóc kontrolować koszt produkcji lub działalności dla poprawy ogólnej sytuacji finansowej firmy. 

4. Przepływ pieniężny: przepływ pieniężny oznacza pieniądze wchodzące i wychodzące z firmy. Przepływ pieniężny może być dodatni, co oznacza, że zarabiasz więcej niż wydajesz, lub ujemny, gdy wydajesz więcej niż zarabiasz. Podobnie do zyskowności cel biznesowy skoncentrowany na przepływie pieniężnym może ułatwić osiągnięcie sukcesu finansowego w długim terminie. 

5. Zrównoważony rozwój: aby rozwijać się jako firma, musisz rozwijać się w zrównoważony sposób. Wyznaczenie celów biznesowych związanych ze zrównoważonym rozwojem ułatwia zaplanowanie prognoz finansowych, kosztów pracowniczych i innych kwestii finansowych. 

Cele biznesowe skoncentrowane na kliencie

6. Pozycja konkurencyjna: ważnym elementem strategii biznesowej jest określenie pozycji produktu lub usługi względem innych dostępnych na rynku. Wyznaczając cel biznesowy skoncentrowany na pozycji konkurencyjnej możesz upewnić się, ze produkt lub usługa spełni oczekiwania rynku. Możesz też skorzystać z pozycji konkurencyjnej do wyprzedzenia konkurencji w kluczowym obszarze. 

7. Udział w rynku: ten cel biznesowy odnosi się do udziału produktu lub usługi w rynku. Im większy udział w rynku, tym większy zasięg ma działalność. Wyznaczenie celu biznesowego tego typu jest pomocne, jeśli chcesz zwiększyć swoją obecność na rynku. Możesz zrobić to za pomocą inicjatyw w mediach społecznościowych, ukierunkowanych kampanii reklamowych lub monitorowania marki i jej efektywności. 

8. Satysfakcja klientów: zadowoleni klienci są niezbędni dla sukcesu działalności. Skupienie się na celu biznesowym skoncentrowanym na satysfakcji klientów może pomóc w ich lepszej obsłudze. Zależnie od celu biznesowego może to być skoncentrowanie się na programie konsumenckim, ulepszenie pomocy technicznej czy podobnych obszarów kontaktu z klientem. 

9. Świadomość marki: marka sprawia, że Twoja firma wyróżnia się z tłumu. Świadomość marki to ważna metoda poznania, jak klienci odbierają markę oraz stopnia w jakim odróżniają ją od konkurencji. Zrozumienie i zwiększenie świadomości marki odgrywa kluczową rolę w długoterminowej strategii marketingowej.

10. Sprzedaż: często napotkasz cele biznesowe związane z ulepszeniem lub zmienieniem cyklu sprzedaży. Może to obejmować wszystko od zmniejszenia kosztu pozyskania klienta, opracowania lepszego monitorowania potencjalnych klientów, zwiększenia sprzedaży krzyżowej po wiele innych elementów.

11. Rezygnacja: współczynnik rezygnacji w biznesie oznacza liczbę klientów traconych w danym przedziale czasu. Zmniejszenie rezygnacji jest doskonałą metodą zwiększenia zysku i zapewnienia satysfakcji klientów z oferowanego produktu lub usługi. 

Wyznaczaj i osiągaj cele w Asanie

Cele wewnętrzne działalności

12. Satysfakcja i zaangażowanie pracowników: ważną kwestią Twojej firmy jest także to, jak czują się w niej pracownicy. Zwiększenie satysfakcji i zaangażowania pracowników sprawia, że są oni szczęśliwsi, zmniejsza wypalenie i umożliwia tworzenie bardziej wydajnych zespołów. 

13. Retencja pracowników: kluczowym celem wewnętrznym działalności jest czas zatrudnienia pracowników w firmie. Dzięki wydłużeniu czasu zatrudnienia i zmniejszeniu rotacji w firmie będą dostępni bardziej doświadczeni pracownicy, co ułatwi realizację złożonych projektów. 

14. Rozwój firmy: aby rozwijać działalność musisz zatrudniać coraz więcej osób. Zrównoważony rozwój działalności może być trudny, dlatego firmy często wyznaczają rozwój firmy jako kluczowy cel działalności. 

15. Kultura organizacyjna: kultura organizacyjna to idee, wartości i normy grupowe kształtujące interakcje członków zespołu w firmie. Dobra kultura zwiększa zaangażowanie pracowników oraz retencję, dlatego więc jest to jeden z głównych powodów, dla których wiele firm wyznacza cele skoncentrowane na kulturze organizacyjnej. 

16. Zarządzanie zmianą: możesz łatwo wprowadzać zmiany organizacyjne na dużą skalę dzięki zarządzaniu zmianą. Mimo tego że organizacje zazwyczaj co roku wyznaczają ten typ celu biznesowego, jego wyznaczenie może być pomocne, jeśli widzisz zbliżające się duże zmiany. 

17. Produktywność: w Asanie nie uważamy, że produktywność to „robienie, jak najwięcej się da”, a raczej sposób zoptymalizowania czasu i wykonania jak najlepszej pracy. Zwiększenie produktywności pracowników ułatwi zespołom wydajniejsze wykonanie ważnej pracy. 

18. Skuteczność pracowników: zespoły nie muszą być tylko wydajne, ale powinny również wiedzieć nad czym mają pracować. Najlepsze firmy działają z myślą o wydajności i skuteczności, dlatego wyznaczają cele biznesowe oparte na skuteczności. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz artykuł na temat różnicy między wydajnością a skutecznością

19. Różnorodność i inkluzywność: dużą częścią otwartej kultury firmowej jest zadbanie o poczucie przynależności pracowników. Inwestycja w programy różnorodności i inkluzywności może sprawić, że firma będzie bardziej otwarta dla aktualnych i potencjalnych pracowników. 

[Przeczytaj] Jak morale zespołu wpływa na wydajność pracownika

Cele biznesowe związane z przepisami

20. Kontrola jakości: wdrożenie środków kontroli jakości jako celu biznesowego ułatwia zapewnienie odpowiedniego poziomu produktów lub usług. To następnie przekłada się na lepsze relacje z klientami i większy zysk. 

21. Zgodność: jeśli w najbliższej przyszłości firma musi spełnić wymogi dotyczące zgodności, wyznaczenie tych wymagań jako celów biznesowych umożliwi ich terminową realizację. 

22. Zrównoważenie i ograniczenie odpadów: niektóre firmy wyznaczają cele biznesowe, aby zmniejszyć odpady albo zwiększyć zrównoważoną produkcję. Chociaż może nie mieć to bezpośredniego wpływu na działalność, zaangażowanie w kwestie ochrony środowiska może ułatwić dotarcie do określonych grup docelowych. 

Która metodologia wyznaczania celów jest odpowiednia dla Ciebie?

Dokładne określenie typu celu potrzebnego do wyznaczenia może być skomplikowane. Każda metodologia wyznaczania celów jest trochę inna, a wdrożenie prawidłowej może ułatwić osiągnięcie sukcesu. 

Typ wyznaczonego celu będzie zależał od prowadzonych aktualnie działań biznesowych oraz wyznaczonych już, konkretnych celów. Jeśli Twoje cele mają określone ramy czasowe, możesz skorzystać z celów krótkoterminowych. Natomiast większe cele mają swoje własne metodologie. 

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, sprawdź 15 metodologii wyznaczania celów odpowiednich dla różnych sytuacji: 

1. Ogólne cele biznesowe: wyznacz cele oparte na czynnikach operacyjnych, które wpływają na sukces firmy w długim okresie.

2. Biznesplan: inaczej plan strategii biznesowej. Dokumentuje cele biznesowe oraz planuje sposób ich osiągnięcia.

3. Deklaracja wizji: jest to Gwiazda Polarna całej organizacji.

4. Cele typu Big Hairy Audacious Goal (BHAG): wyznacz cele-wyzwania dla całej organizacji.

5. Wartości firmowe: koordynuj zespół zgodnie z głównymi zasadami firmy. 

6. Plan strategiczny: zobrazuj cele firmowe w okresie od trzech do pięciu lat w ramach procesu planowania strategicznego. 

7. Cel strategiczny: wyznacz cele do osiągnięcia do końca planu strategicznego.

8. Krytyczne czynniki sukcesu: określ ogólne cele do osiągnięcia dla realizacji celów strategicznych. 

9. Zarządzanie strategiczne: kieruj zgodnie ze strategią, aby osiągnąć cele firmy. 

10. Cele biznesowe: wyznacz wstępne cele do osiągnięcia w danym przedziale czasu. 

11. Cele i kluczowe rezultaty (OKR-y): wyznacz i komunikuj cele roczne firmy.

12. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI): wyznacz cele ilościowe.

13. Cele projektu: udostępnij, co chcesz osiągnąć do zakończenia projektu.

14. Produkty końcowe projektu: określ produkty realizacji projektu.

15. Kamienie milowe projektu: wyznacz określone punkty kontrolne na osi czasu projektu.

Więcej zasobów dotyczących wyznaczania celów

Wyznaczanie czytelnych celów jest niezbędne do prawidłowego działania Twojej organizacji. Poza celami biznesowymi, sprawdź nasze centrum zasobów dotyczących wyznaczania celów, aby uzyskać wskazówki dotyczące wyznaczania celów i osiągania świetnych wyników. Gdy poznasz te zagadnienia, zacznij śledzić cele w Asanie. Dzięki Asanie możesz połączyć cele firmy z pracą je wspierającą – wszystko w jednym miejscu. 

Wyznaczaj i osiągaj cele w Asanie

Powiązane zasoby

Artykuł

Czym są cele i kluczowe rezultaty (OKR-y)?