Jak morale zespołu wpływa na wydajność pracownika

Zdjęcie współautorki – Sarah LaoyanSarah Laoyan
5 lutego 2024
6 min czytania
facebookx-twitterlinkedin
Szablony

Budując zespół szukasz osób z odpowiednimi umiejętnościami do osiągnięcia celów Twojej organizacji. Częścią ułatwienia zespołowi osiągnięcia pełnego potencjału jest zapewnianie mu wsparcia oraz utrzymanie zaangażowania członków w pracę. Tutaj właśnie wkracza morale zespołu. Jak zwiększyć morale i utrzymać je na wysokim poziomie oraz osiągnąć satysfakcję wszystkich członków rosnącego zespołu? 

Tworzenie i utrzymywanie morale pracowników zaczyna się od kultury organizacyjnej. Czytelna kultura organizacyjna ułatwia utrzymanie morale w przypadku niepowodzeń. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tworzenia i utrzymywania wysokiego morale? Czytaj dalej.

Czym jest morale pracowników?

Morale zespołu lub pracowników to ogólna opinia pracowników na temat ich organizacji lub firmy. W tym kontekście morale można opisać jako przekonanie osoby lub grupy na temat Twojej organizacji lub firmy. 

Wysokie morale oznacza wysoką satysfakcję pracowników – czyli ogólne zaangażowanie w pracę. Niskie morale pracowników oznacza, że nie są oni zadowoleni. W takim przypadku sprawdź, czy ktoś nie czuje się wypalony lub jest mało zaangażowany w pracę. Są to bardzo ogólne przykłady, ponieważ występuje wiele czynników wpływających na morale pracowników.

3 metody zwiększenia morale pracowników

Zwiększenie i utrzymanie morale zaczyna się od kierownictwa zespołu. Jako lider zespołu, możesz zrobić wiele różnych rzeczy, aby zwiększyć i utrzymać satysfakcję pracowników. Oto kilka przykładów:

1. Dawaj dobry przykład

Ludzie są istotami społecznymi i zgodnie z naszą naturą wzorujemy się w działaniu na osobach zajmujących stanowiska kierownicze. Choć każdy ma swój niepowtarzalny styl zarządzana, jest kilka sposobów, w które możesz dawać dobry przykład, aby stworzyć wysokie morale zespołu:

  • Zaangażuj się w pracę zespołu. Gdy zaangażujesz się w pracę zespołu, pokażesz jego członkom, że nie tylko ufasz w ich pracę, ale również jest ona dla Ciebie ważna. Zaangażowani liderzy lepiej rozumieją pracę wykonywaną przez swój zespół. Możesz następnie zademonstrować wsparcie, podkreślając jak praca poszczególnych osób jest połączona z szerszymi celami działalności.

  • W razie niepewności kieruj z empatią. Dobrzy liderzy pokazują pracownikom, że im na nich zależy nie tylko jako na pracownikach, ale także jako ludziach. Empatyczni liderzy chwalą pracowników za sukcesy, w razie potrzeby zezwalają na elastyczność i regularnie sprawdzają odczucia członków zespołu.

  • Dbaj o przejrzystość. Regularnie udostępniaj informacje na temat zmian w firmie, wyzwań pojawiających się przed zespołem, a nawet o wydarzeniach z Twojego życia. Gdy Twój zespół zobaczy, że też jesteś człowiekiem, stworzy to bezpieczną przestrzeń na dzielenie się szczerymi odczuciami.

  • Proś o opinie. Dobry lider tworzy okazje do otwartej komunikacji i przejmuje się informacjami zwrotnymi. Zachęcanie do dzielenia się opiniami w ramach spotkań 1:1, grupy, a nawet anonimowo sprawia, że pracownicy czują się wysłuchani. Dzięki temu będzie mniej prawdopodobne przenoszenie niezadowolenia pracowników na innych współpracowników prowadzącego do zmniejszenia morale.

[Przeczytaj] Kierowanie dobrym przykładem według jednego z liderów Asany

2. Buduj zaufanie w zespole

Budując zaufanie w zespole, dzielisz odpowiedzialność, aby wszyscy mogli wykonywać swoją pracę w wydajny i niezależny sposób. Możesz osiągnąć to, dając członkom zespołu możliwość podejmowania własnych decyzji oraz zachęcając ich do rozwijania umiejętności. Gdy ufasz decyzjom podejmowanym przez pracowników, czują oni, że ich głos i opinia mają znaczenie. Jest to korzystne dla całego zespołu, ponieważ każdy członek zespołu może wnieść w przydatny sposób swoje mocne strony i wyjątkową perspektywę.

Pamiętaj o wyrażeniu uznania dla pracowników, gdy pracują oni ciężko. Określ członków zespołu, których praca ma największy wpływ i uznaj ich za konkretną, wykonaną pracę. Puste stwierdzenia nie poprawiają morale pracowników, ale podkreślenie konkretnych osiągnięć pokazuje, że praca zespołu i jej wpływ na firmę są dla Ciebie ważne.

Przykłady konstruktywnego uznania pracownika:

  • „Dziękuję, że znalazłeś czas na to nieoczekiwane spotkanie. Wiem, że jesteś bardzo zajęty, więc doceniam Twoją elastyczność”.

  • „Twój dodatkowy slajd naprawdę przydał się w prezentacji. Dziękuję, że podzieliłaś się doświadczeniem”.

  • „Doceniam twoją cierpliwość z tym trudnym klientem. Dałeś doskonały przykład tego, do czego powinni dążyć wszyscy członkowie naszego zespołu”.

3. Pomóż pracownikom rozwijać się poza pracą

Dobre samopoczucie zespołu jest tak istotne dla morale, jak obciążenie pracą i zasoby. Gdy pomożesz pracownikom wieść zdrowe i satysfakcjonujące życie poza pracą, prawdopodobnie zwiększy się ich zaangażowanie w pracę oraz stworzą oni bardziej pozytywne miejsce pracy dla innych członków zespołu. 

Równowaga między życiem prywatnym i zawodowym to główna składowa dobrego samopoczucia zespołu. Jeśli ktoś ma jednocześnie kilka napiętych terminów, chore dzieci i próbuje skupić się każdego dnia na pracy, to jest na dobrej drodze do wypalenia. W ramach badania Anatomia pracy przeprowadzonego przez Asanę 71% pracowników co najmniej raz w roku 2020 czuło wypalenie zawodowe.

Zadbaj o pracowników, wspierając zdrową równowagę między pracą a życiem prywatnym. Poza codziennymi przerwami na lunch zachęcaj pracowników do regularnego korzystania z urlopu. Zachęcanie pracowników do brania urlopu nie tylko zwiększa produktywność pracowników, ale również może podnieść morale. 

Pracownicy będą także mieli prawdopodobnie wyższą satysfakcję z pracy, jeśli będą mogli korzystać ze świadczeń poza miejscem pracy. Korzyści, takie jak opieka nad dziećmi, urlop rodzicielski, transport i opieka zdrowotna, mogą podnieść zaangażowanie pracowników. Są to wszystko rzeczy poza pracą, które wpływają na codzienne życie pracowników, a bogata oferta świadczeń umożliwia im większe skupienie się na pracy przez zmniejszenie obowiązków życia codziennego. Mimo tego, że świadczenia pracownicze są obsługiwane przez małą liczbę pracowników, liderzy zespołu mogą występować o świadczenia przydatne dla ich członków. 

[Przeczytaj] Długi urlop od pracy: na czym polega, jakie są jego kluczowe zalety i często zadawane pytania

Czynniki mogące zmniejszyć morale zespołu

Morale zespołu to ważna część kultury organizacyjnej wymagająca ciągłej uwagi i zaangażowania. Morale może spaść bez intencji utworzenia silnej kultury zespołu. Poniżej przedstawiamy niektóre czynniki wpływające na obniżenie morale zespołu:

Stresująca kultura organizacyjna

Wiele elementów może tworzyć stresującą kulturę organizacyjną. Częste zmiany operacyjne i wysoka rotacja pracowników mogą być bardzo stresujące dla pracowników. 

Częste zmiany w organizacji mogą być stresujące dla pracowników, ponieważ zostawiają ich z poczuciem braku stabilizacji. Jeśli firma nie może jasno zorganizować członków zespołu lub wprowadzić standardowych procesów, pracownicy mają utrudnioną wydajną pracę. Kierownik zespołu może na przykład wprowadzić konkretny proces, ale następnie po kilku miesiącach nowy kierownik wprowadzi zupełnie inny proces. Konieczność adaptacji do nowych procesów w krótkim czasie może być uciążliwa i prowadzić do niejasności.

Także wysoka rotacja pracowników może być stresująca dla zespołu. Ciągła konieczność szkolenia nowych pracowników może oznaczać dodatkową pracę dla członków zespołu. Pełne zaadaptowanie się nowych pracowników jest także czasochłonne. Przy wysokiej rotacji pracowników zespół nie ma możliwości skupienia się na zleconej pracy, ponieważ musi zajmować się wprowadzaniem nowych członków. Gdy członkowie zespołu są stale dołączani do zespołu i wykluczani z niego, osiągnięcie celów firmy zajmuje więcej czasu. 

Po zauważeniu wzrostu rotacji pracowników konieczne jest rozpoczęcie wdrażania strategii przeciwdziałających spadkowi morale. Wspieranie mocnej dynamiki zespołu i zapewnienie szkolenia międzyfunkcyjnego jego członkom może pomóc w utrzymaniu morale bez względu na wydarzenia dziejące się w firmie. 

Zmienne kierownictwo

Kierownictwo odgrywa dużą rolę w kulturze organizacji i morale pracowników. W przypadku częstych zmian na szczeblu kierowniczym pracownicy nie mają możliwości stworzenia relacji ze swoim przełożonym. Warto jest poświęcić czas na stworzenie indywidualnych relacji z podwładnymi. Pracownicy muszą wiedzieć, że mają kogoś, kto dba o ich interesy. Kierownicy udostępniają także szerszą perspektywę i ponoszą odpowiedzialność bycia łącznikiem z ogólnymi celami firmy. Jeśli kierownicy ciągle się zmieniają, pracownicy mogą nie mieć dostępu do potrzebnych informacji i nie czuć połączenia ich pracy z szerszym celem.

Podobnie jak nieczytelne cele, brak informacji na temat wydajności firmy może szybko obniżyć morale pracowników. Jeśli pracownicy widzą wysoką rotację pracowników, nagłe spotkania i ciągłe zmiany w kadrze kierowniczej, zostają z poczuciem, że sprawy nie mają się dobrze. Natomiast gdy liderzy nie reagują autentycznie i przejrzyście na realne wyzwania, pracownicy mogą stracić wiarę w kierownictwo i doświadczyć niskiego morale.

Lekarstwem na te czynniki stresogenne jest czytelna komunikacja między kadrą kierowniczą i pracownikami. Gdy kierownictwo jasno przedstawia pracownikom ich role, obowiązki i procesy, wiedzą oni dokładnie, co muszą zrobić, aby osiągnąć dane cele. Dzięki przejrzystości członkowie zespołu mogą zająć się pracą związaną bezpośrednio z celami firmy.

[Przeczytaj] 12 wskazówek, jak efektywnie komunikować się w środowisku pracy

Utrzymywanie morale pracowników podczas pracy zdalnej

Morale może zmienić się w każdej chwili. Niektóre powody mogą być związane z pracą, a inne zupełnie nie. Przyjmijmy za przykład pandemię COVID-19. Wiele osób musiało radykalnie zmienić swoją rutynę pracy i przejść na pracę zdalną. 

Pandemia była dużym czynnikiem stresogennym, nad którym firmy miały bardzo małą kontrolę. Zmieniła drastycznie sposób działania wielu firm. Aby utrzymać morale nowych zespołów zdalnych, wiele firm dostosowało się do okoliczności pandemii, oferując dodatkowe świadczenia i wsparcie. W Asanie wdrożyliśmy globalne urlopy oraz zapewniliśmy wsparcie dotyczące zdrowia psychicznego, aby utrzymać wysokie morale zespołu oraz członków zespołu obsługi klienta, gdy uczyli się oni pracować z domu

Dlaczego należy dbać o morale pracowników?

Morale zespołu i kultura organizacyjna są ważnym krokiem do stworzenia długoterminowej satysfakcji pracowników. Dlaczego jednak warto utrzymywać morale pracowników na wysokim poziomie? Oto kilka powodów:

Wysokie morale to szczęśliwi pracownicy

Gdy pracownicy są zadowoleni oraz osiągnęli równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, jest bardziej prawdopodobne, że będą tworzyć pracę o wysokiej jakości. Mniej zestresowani pracownicy są bardziej skupieni, kreatywni i otwarci na zmiany oraz nowe idee. 

Mniej zestresowani pracownicy są także zdrowsi. Według Mayo Clinic prawdopodobieństwo wystąpienia problemów ze zdrowiem, takich jak problemy przewodu pokarmowego, napięcie mięśni, bóle głowy, wysokie ciśnienie krwi i problemy natury psychicznej, jest wyższe wśród chronicznie zestresowanych osób. Problemy te występują rzadziej wśród mniej zestresowanych pracowników. Fizyczne i psychiczne zdrowie pracowników może zwiększyć produktywność i zmniejszyć nieobecność w pracy spowodowaną problemami zdrowotnymi.

[Przeczytaj] 6 wskazówek liderów Asany na temat tworzenia mocnej kultury organizacyjnej

Wysokie morale to większa retencja pracowników

Gdy pracownicy są zadowoleni, zaangażowani w pracę i mają pozytywną opinię o firmie, rzadziej szukają nowej pracy. Poza tym zadowoleni pracownicy są najlepszymi łowcami nowych talentów. Zaangażowani pracownicy chętniej polecają innym wolne stanowisko i wypowiadają się pozytywnie o firmie.

quotation mark
Wierzę, że współpraca jest kluczem do rozwiązania największych wyzwań świata. Praca w Asanie daje mi szansę ułatwienia zespołom pracy nad największymi zadaniami świata. Nawet jeśli mój wkład nie jest spektakularny i polega na udostępnianiu nowym pracownikom narzędzi, których potrzebują do odniesienia sukcesu.”
Cristina Gavin, lider ds. wdrażania nowych pracowników, Asana

Wysokie morale zaczyna się od wspaniałego przywództwa

Kadra kierownicza i kultura firmy są fundamentem wysokiego morale pracowników. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat sposobów ulepszenia przywództwa w Twojej firmie? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w bibliotece zasobów Asany.

Powiązane zasoby

Artykuł

+110 najlepszych pytań na przełamanie lodów sprzyjających budowaniu zespołu